WBA - Wspólny Bilet Aglomeracyjny – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


WBA - Wspólny Bilet Aglomeracyjny

Zasady ogólne

Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) to specjalna oferta zintegrowanej taryfy biletowej, skierowana do osób korzystających z przejazdów komunikacją miejską w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Łasku, Zduńskiej Woli, Sieradzu, Strykowie, Głownie i Łowiczu oraz pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.

Bilety miesięczne wydane wg specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) honorowane są zarówno w pociągach kategorii ŁKA oraz kategorii ŁKA Sprinter.

Bilety okresowe, zawarte w tej ofercie, można zakupić w każdym stacjonarnym punkcie sprzedaży (Biuro Obsługi Klienta, Punkt Obsługi Klienta i Punkt Sprzedaży Biletów). Oferta dotyczy biletów imiennych, co oznacza, że są one kodowane wyłącznie na kartach imiennych.

Mapa obrazująca strefy obowiązywania biletu WBA, opisane w tabelach poniżej

WBA dla linii Łódź – Sieradz

WBA linia sieradzka
Strefa taryfowa
Zakres obowiązywania
Normalny
Ulgowy
A
Pabianice – Łódź – Zgierz
128,00 zł
64,00 zł
A+
Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz)
180 zł
90 zł
B
Łódź – Łask
220 zł
110 zł
B+
Łódź - Łask (z komunikacją ZKM Łask, MZK Pabianice oraz MUK Zgierz)
225 zł
112,50 zł
C
Zduńska Wola – Łódź
250 zł
125 zł
C+
Zduńska Wola – Łódź (z komunikacją MPK Zd. Wola, MZK Pabianice oraz MUK Zgierz
260 zł
130 zł
D
Sieradz – Łódź
290 zł
145 zł
D+
Sieradz – Łódź (z komunikacją MPK Sieradz, MZK Pabianice oraz MUK Zgierz
310 zł
155 zł

WBA dla linii Łódź – Koluszki

WBA linia koluszkowska

Strefa taryfowa

Zakres obowiązywania
Normalny
Ulgowy
A
Pabianice – Łódź – Zgierz
128,00 zł
64,00 zł
A+
Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz)
180 zł
90 zł
B
Gałkówek – Łódź
220 zł
110 zł
C
Koluszki - Łódź
250 zł
125 zł

WBA dla linii Łódź – Łowicz

WBA linia łowicka
Strefa taryfowa
Zakres obowiązywania
Normalny
Ulgowy
A
Pabianice – Łódź – Zgierz
128,00 zł
64,00 zł
A+
Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz)
180 zł
90 zł
B
Stryków – Łódź
210 zł
105 zł
B+
Stryków – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz, MZK Pabianice oraz bezpłatną komunikacją Strykowa)
210 zł
105 zł
C
Głowno – Łódź
240 zł
120 zł
C+
Głowno – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz, MZK Pabianice oraz bezpłatną komunikacją Strykowa i Głowna)
240 zł
120 zł
D
Łowicz – Łódź
290 zł
145 zł
D+
Łowicz – Łódź (z komunikacją MZK Łowicz, MUK Zgierz, MZK Pabianice oraz bezpłatną komunikacją Strykowa i Głowna)
310 zł
155 zł

WBA dla linii Łódź – Kutno

WBA linia kutnowska
Strefa taryfowa
Zakres obowiązywania
Normalny
Ulgowy
A
Pabianice – Łódź – Zgierz
128,00 zł
64,00 zł
A+
Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz)
180 zł
90 zł
B
Chociszew – Łódź
210 zł
105 zł
B+
Chociszew – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz i MZK Pabianice)
210 zł
105 zł
C
Łęczyca – Łódź
240 zł
120 zł
C+
Łęczyca – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz i MZK Pabianice)
240 zł
120 zł
D
Kutno – Łódź
280 zł
140 zł
D+
Kutno  – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz i MZK Pabianice)
280 zł
140 zł

WBA dla linii Łódź oraz Pabianice – Łódź – Zgierz

WBA strefa A
Strefa taryfowa
Zakres obowiązywania
Normalny
Ulgowy
A
Pabianice – Łódź – Zgierz
128,00 zł
64,00 zł
A+
Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz)
180 zł
90 zł
 

Przejazdy ulgowe (50%)

Uprawnienia do ulgowych przejazdów w ramach oferty Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego nie są w pełni zgodne z uprawnieniami, jakie przysługują osobom korzystającym z biletów Lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Aby sprawdzić, czy przysługują Ci ulgowe przejazdy w ramach tej oferty zapoznaj się z poniższym wykazem osób uprawnionych.

Przejazdy ulgowe
Uprawnieni
Dokumenty  poświadczające 
uprawnienie do ulgowych 
przejazdów
Dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych. Nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.
Ważna legitymacja szkolna
Studenci
Ważna legitymacja studencka
Dzieci w wieku
od 4 do 7 lat
Dokument potwierdzający wiek dziecka
Emeryci i renciści
Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

Podstawa prawna

Warunki obowiązywania Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego określone zostały w Porozumieniu Międzygminnym z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny zawartym pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice i Gminą Miastem Zgierz oraz Umowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny zawartej pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o. o. i Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o.