Taryfy, regulaminy, przepisy prawne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Taryfy, regulaminy, przepisy prawne

Taryfa przewozowa (ŁKA-TP)

 
Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA)
 
Regulamin obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się
logo ŁKA   obowiązujący od 21.07.2015 do 31.07.2016

Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"

logo ŁKA   obowiązujące od 13.03.2016

 

Regulamin usługi "Bilet elektroniczny SkyCash" w "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.

 

Regulamin internetowej sprzedaży biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o.o. przez IT-Trans Sp. z o.o. (IPS-ŁKA)

 

Regulamin sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjne” sp. z o. o. - KOLEO - ŁKA

 

Przepisy prawne

logo ŁKA   Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym
logo ŁKA   Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego praw i obowiązku pasażerów w ruchu kolejowym
logo ŁKA   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zwolnienia ze stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1371/2007
logo ŁKA   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.10.2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
logo ŁKA   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26.02.2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
logo ŁKA   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.01.2005 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
logo ŁKA   Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24.02.2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego
logo ŁKA   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.11.2004 r. w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych
logo ŁKA   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych
logo ŁKA   Ustawa Prawo przewozowe
logo ŁKA   Ustawa o publicznym transporcie zbiorowym
logo ŁKA   Ustawa o transporcie kolejowym
logo ŁKA   Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
logo ŁKA   Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
 
Wszelkie informacje na temat praw pasażera w zakresie korzystania z usług kolejowych można uzyskać za pośrednictwem Urzędu Transportu Kolejowego:
Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
infolinia: 801 044 080 i 22 460 40 80