Taryfy, regulaminy, przepisy prawne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Taryfy, regulaminy, przepisy prawne

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych w „ŁKA” sp. z o.o. odbywa się zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a – c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych jest „ŁKA” sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, REGON: 100893710.

Wszelkich informacji w sprawach związanych z danymi udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl.

Taryfa przewozowa (ŁKA-TP)

Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA)

Od 1 lipca 2019 r. infolinia o usługach świadczonych przez „ŁKA” sp. z o.o. będzie pod numerem telefonu: 703 20 30 20 – 1,29 zł/min połączenia.
Powyższy numer telefonu dotyczy również powiadamiania o potrzebie udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej zgodnie z § 28 Regulaminu (RPO-ŁKA).

Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"

Oferta pozataryfowa "Bilet Promocyjny"Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych"

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Wspólny Bilet"

Od dnia 9 grudnia 2018 r. wchodzi w życie nowa oferta Wspólny Bilet. Warunki oferty zostały określone w Zasadach i Warunkach Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB): 

Kanały sprzedaży Wspólnego Biletu - tabela pdf

"ŁKA” sp. z o.o. nie sprzedaje biletów na przejazd pociągiem uruchamianym przez Koleje Dolnośląskie oraz Spółkę Arriva.

Regulamin sprzedaży przez BILKOM biletów ważnych na przejazdy pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. (Regulamin BILKOM-ŁKA)

Regulamin sklepu internetowego mPay

Regulamin usługi "Bilet elektroniczny SkyCash" w "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.

Regulamin internetowej sprzedaży biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o.o. przez IT-Trans Sp. z o.o. (IPS-ŁKA)

Regulamin sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjne” sp. z o. o. - KOLEO - ŁKA

Regulamin przewozów Zastępczą Komunikacją Autobusową wykonywana na linii Łódź - Sieradz

Regulamin korzystania z sieci punktów dostępowych w pociągach ŁKA

Przepisy prawne

Wszelkie informacje na temat praw pasażera w zakresie korzystania z usług kolejowych można uzyskać za pośrednictwem Urzędu Transportu Kolejowego:

Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
e-mail: pasazer@utk.gov.pl
infolinia: 801 044 080 i 22 460 40 80

ARCHIWUM DOKUMENTÓW