Taryfy, regulaminy, przepisy prawne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Taryfy, regulaminy, przepisy prawne

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych w „ŁKA” sp. z o.o. odbywa się zgodnie z postanowieniami art. 6 ust. 1 lit. a – c i lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administratorem danych osobowych jest „ŁKA” sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, REGON: 100893710.

Wszelkich informacji w sprawach związanych z danymi udziela Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl.

Taryfa przewozowa (ŁKA-TP)

Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA)

Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych"

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Wspólny Bilet"

Od dnia 9 grudnia 2018 r. wchodzi w życie nowa oferta Wspólny Bilet. Warunki oferty zostały określone w Zasadach i Warunkach Stosowania Wspólnego Biletu (ZW-WB): 

"ŁKA” sp. z o.o. nie sprzedaje biletów na przejazd pociągiem uruchamianym przez Koleje Dolnośląskie oraz Spółkę Arriva.

Regulamin sklepu internetowego mPay

Regulamin usługi "Bilet elektroniczny SkyCash" w "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.

Regulamin internetowej sprzedaży biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o.o. przez IT-Trans Sp. z o.o. (IPS-ŁKA)

Regulamin sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjne” sp. z o. o. - KOLEO - ŁKA

Regulamin przewozów Zastępczą Komunikacją Autobusową wykonywana na linii Łódź - Sieradz

Regulamin korzystania z sieci punktów dostępowych w pociągach ŁKA

Przepisy prawne

Wszelkie informacje na temat praw pasażera w zakresie korzystania z usług kolejowych można uzyskać za pośrednictwem Urzędu Transportu Kolejowego:

Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
e-mail: pasazer@utk.gov.pl
infolinia: 801 044 080 i 22 460 40 80

ARCHIWUM DOKUMENTÓW