Taryfy, regulaminy, przepisy prawne – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Taryfy, regulaminy, przepisy prawne

Taryfa przewozowa (ŁKA-TP)

Regulamin obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA)

Regulamin obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się

   Regulamin obsługi osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się obowiązujący od 21.07.2015 do 31.07.2016 - plik PDF

Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA"

  Warunki taryfowe oferty "Bilet ŁKA" obowiązujące od 13.03.2016 - plik PDF

Warunki taryfowe oferty specjalnej "Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych"

Regulamin usługi "Bilet elektroniczny SkyCash" w "Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.

Regulamin internetowej sprzedaży biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” Sp. z o.o. przez IT-Trans Sp. z o.o. (IPS-ŁKA)

Regulamin sprzedaży przez KOLEO biletów ważnych na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjne” sp. z o. o. - KOLEO - ŁKA

Przepisy prawne

Wszelkie informacje na temat praw pasażera w zakresie korzystania z usług kolejowych można uzyskać za pośrednictwem Urzędu Transportu Kolejowego:

Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
e-mail: pasazer@utk.gov.pl
infolinia: 801 044 080 i 22 460 40 80