Zmiany w Zarządzie ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Zmiany w Zarządzie ŁKA

Rada Nadzorcza Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej powołała w dniu 30 czerwca br. Janusza Malinowskiego- dotychczasowego Członka Zarządu na stanowisko Prezesa Spółki. Andrzej Wasilewski, któremu zakończyła się kadencja objął funkcję Członka Zarządu.

Andrzej Wasilewski pełnił funkcję Prezesa Zarządu od marca 2013 roku. Z powodzeniem przygotował Spółkę do rozpoczęcia działalności przewozowej w czerwcu 2014 roku. Nadzorował dostawę pojazdów i budowę zaplecza technicznego ŁKA. Odpowiadał za kwestie techniczno- eksploatacyjne, informatyczne oraz bezpieczeństwo i jakość przewozów. Dzięki jego staraniom Spółka jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. W okresie sprawowanej kadencji Spółka otrzymała wiele prestiżowych nagród m.in. Nagrodę Specjalną im. inż. Józefa Nowkuńskiego, Lokomotywę Rynku Kolejowego 2015 w kategorii Nowi przewoźnicy, Polską Nagrodę Innowacyjności 2015. Od 1 lipca obejmie stanowisko Członka Zarządu.

Janusz Malinowski – od 2015 roku był Członkiem Zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej odpowiedzialnym m.in za politykę handlową i inwestycje rozwojowe, w tym w szczególności taborowe spółki. Nadzoruje realizację kontraktu na dostawę czternastu pojazdów Impuls II firmy Newag S.A. oraz związany z tym projekt rozwoju siatki połączeń przewoźnika.

W 2016r. wdrożył weekendowe połączenia ŁKA Łódź-Warszawa oparte na jednym bilecie kolejowym i komunikacji miejskiej w Łodzi i Warszawie. Współautor udanej integracji biletowej i informacji pasażerskiej ŁKA i miasta Łódź.

Od 2015 roku Spółka zwiększyła liczbę pasażerów o ponad 120% przy wzroście pracy eksploatacyjnej o 60%.

Janusz Malinowski - prezes ŁKA
Od 2011 do 2014 Janusz Malinowski był Członkiem Zarządu i Prezesem PKP Intercity. Przygotowywał i w dużej części wdrażał największe inwestycje taborowe PKP o wartości ponad 5,5 mld złotych, min. zakup pociągów Pendolino, Flirt, DART, zakup 45 nowych wagonów, modernizację ponad 200 wagonów, modernizację lokomotyw spalinowych. Przejął od PKP S.A., Przewozów Regionalnych i PESA Bydgoszcz udziały będącej w upadłości spółki Remtrak i skutecznie wdrożył plan naprawczy pozwalający obecnie realizować remonty wagonów. Wdrożył również największy program naprawczy wagonów i lokomotyw. Malinowski odpowiadał także za udaną i chwaloną obsługę przez PKP Intercity Euro 2012, na którą miało wpływ m.in. zabezpieczenie ponad 1750 sprawnych wagonów.

Absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale transportu i Politechniki Warszawskiej z zakresu zarządzania w transporcie kolejowym.

Z branżą kolejową związany od blisko 30 lat. Pierwsze doświadczenie zdobywał w lokomotywowni Iława w północnym DOKP, a następnie, jako starszy technolog w zespole technologów lokomotywowni Warszawa Odolany. W naczelnym zarządzie taboru dyrekcji PKP realizował wdrożenia nowych projektów technologicznych, miedzy innymi: urządzeń do wykrywania stanów awaryjnych na trasie pociągów, diagnostyki nacisków lokomotyw i wagonów oraz wdrażania pierwszego na PKP symulatora lokomotywy EP-09. Od 2002 roku w PKP S.A. w biurze eksploatacji oraz inwestycji PKP S.A. gdzie odpowiadał między innymi za prace nad pojazdami dwudrogowymi i studiami wykonalności na modernizację linii kolejowych.

W PKP S.A. odpowiedzialny był za nowe projekty taborowe realizowane przez Grupę PKP od 2005 roku, projekty taborowe dla spółki Przewozy Regionalne (SPOT), lokomotyw EU-44 Husarz i pociągów zespołowych dla PKP Intercity. Od 2005 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa. W trakcie jego kadencji spółka, między innymi zwiększyła przychody z 208 mln złotych do 306 mln złotych.

Prywatnie interesuje się historią Polski i piłką nożną. Żonaty, ma jedną córkę.