Zawieszenie kursów Lublinek Łask – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Zawieszenie kursów Lublinek Łask

W związku z zamknięciem awaryjnym zarządzonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe w dniu 31 sierpnia  - piątek w godzinach 11:30 -13:30 PRZERWA W RUCHU POCIĄGÓW NA ODCINKU LUBLINEK - ŁASK , nastąpią zmiany w kursowaniu nw. pociągów Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej:

- pociąg Ł 11456 odjazd z Łasku 11:32 na odcinku Łask  - Łódź Kaliska zostanie obsłużony Zastępczą Komunikacją Autobusową  - postoje przy stacjach kolejowych.

- pociąg  Ł 11458 odjazd z Łasku 13:01 na odcinku Łask – Łódź Kaliska zostanie obsłużony Zastępczą Komunikacją Autobusową – postoje przy stacjach kolejowych

- pociąg Ł 11411 odjazd z Łodzi Kaliskiej 11:42 na odcinku Łódź Kaliska – Łask zostanie obsłużony Zastępczą Komunikacją Autobusową  -postoje przy stacjach kolejowych – Łódź Kaliska odjazd od strony Al. Unii Lubelskiej.

 

Prosimy o zwracanie uwagi na zapowiedzi megafonowe i stosowanie się do poleceń drużyn konduktorskich