Wydłużamy...FLIRT – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Wydłużamy...FLIRT

21 września Łódzka Kolej Aglomeracyjna ogłosiła postępowanie na rozbudowę 10 obecnie obsługiwanych pojazdów FLIRT3 o trzeci, środkowy człon. Inwestycja pozwoli na zwiększenie pojemności pociągów. Jest konieczna z uwagi na coraz większą liczbę przewożonych obecnie pasażerów i planowany rozwój połączeń. Rozbudowa pojazdów to rozwiązanie innowacyjne w branży kolejowej. ŁKA będzie prekursorem na polskim rynku.

Dłuższe pojazdy- więcej miejsc dla pasażerów

Rozbudowa pojazdów pozwoli na zwiększenie miejsc dla podróżnych. W dodatkowym członie znaleźć ma się nie niej niż 66 miejsc siedzących, w tym 64 siedzące miejsca stałe. Tak jak w obecnych pojazdach, w dodatkowej przestrzeni pasażerowie będą mogli korzystać z gniazdek elektrycznych i bezpłatnego Internetu.

Obserwujemy znaczny wzrost liczby pasażerów w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Statystyki pokazują, że kolej w województwie łódzkim zyskuje na znaczeniu. Aby zapewnić mieszkańcom odpowiedni komfort podróży ŁKA potrzebuje bardziej pojemnego taboru. Rozbudowa pojazdów zwiększy pojemność pociągów ze 120 do 180 miejsc. Dłuższe składy będą mogły być kierowane na najbardziej oblegane trasy- powiedział Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna w trakcie ośmiu miesięcy obecnego roku (styczeń- sierpień) przewiozła 2 434 000 pasażerów. To niemal tyle, ile w całym zeszłym roku, kiedy z pociągów ŁKA skorzystały 2 518 000 pasażerów. Spółka obserwuje stale rosnącą frekwencję w pociągach.

Rozbudowa pojazdów zapewni pasażerom większy komfort podróży. Spółka będzie mogła bardziej efektywnie dysponować taborem. Rozbudowane pociągi będą uruchamiane w godzinach szczytu oraz na najbardziej obłożonych liniach. W wielu przypadkach nie będzie już konieczności łączenia pojazdów w podwójną trakcję, a „uwolniony” tabor będzie mógł zostać wykorzystany do obsługi dodatkowych połączeń.- dodaje Janusz Malinowski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Pojazdy zostaną wydłużone o nie mniej niż 16 metrów. Rozbudowane pociągi mają być w pełni kompatybilne z obecnie eksploatowanymi pojazdami i umożliwiać łączenie ich w trakcję wielokrotną do trzech pojazdów.

Zamówienie zlecone zostało w trybie zamówienia „z wolnej ręki”. Do negocjacji zaproszono firmę Stadler Polska, producenta aktualnie eksploatowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu L-4268 serii FLIRT3. Pociąg zostanie wydłużony o jeden fabrycznie nowy środkowy człon nienapędny wraz z wózkiem tocznym wraz z uzyskaniem zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji dla rozbudowanego pojazdu, zgodnego z TSI. Zamówienie uwzględnia również utrzymanie pojazdów.

Uruchomienie poprzedzone zostało analizami ekonomicznymi przedsięwzięcia, analizami technicznymi wykonanymi przez polskie instytuty zajmujące się taborem oraz analizami prawnymi.

Pierwszy pojazd zostanie wyprodukowany zostanie do 30.09.2018 r- w terminie do 28.02.2019 pojazd musi uzyskać zezwolenie zgodne z TSI. Rozbudowa pozostałych 9 EZT FLIT3 ma się zakończyć do 31.01.2020 r.

Wartość inwestycji to 52 433 333,33 zł netto, w tym rozbudowa pojazdów 45 000 000,00 zł netto, a utrzymanie trzeciego członu – 7 433 333,33 zł netto.