Podpisanie Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „ŁKA” sp. z o.o.” – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Podpisanie Protokołu Dodatkowego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „ŁKA” sp. z o.o.”

Wywiązując się z zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „ŁKA” sp. z o.o. w dniu dzisiejszym Przedstawiciele Zarządu Spółki wraz ze stroną społeczną dokonali pierwszej oceny funkcjonowania Układu. Efektem tych prac oraz rokowań jest podpisany „Protokół Dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników „ŁKA” sp. z o.o.”.  Następnie dokument trafi do zatwierdzenia przez Państwową Inspekcję Pracy.