Najlepsi z najlepszych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Najlepsi z najlepszych

Łódzka Kolej Aglomeracyjna uzyskała prestiżowy tytuł "Najlepszy z najlepszych" w konkursie Strona Internetowa bez Barier, organizowanym przez Fundację Widzialni.

Nasza strona internetowa zawiera wiele narzędzi i ułatwień, które ułatwiaja korzystanie z niej dla osób z różnymi niepełnosprawnośicami. Dodatkowo postawiliśmy sobie za cel, aby była ona także atrakcyjna i czytelna dla osób niewykluczonych cyfrowo.
Polityka Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zakłada, iż na kazdym etapie obsługi Pasażera każdy ma równe szanse w dostęie do naszych usług.

Nagrodę dla spółki odebrał Andrzej Wasilewski - członek zarządu ŁKA. Uroczystość rozdania nagród miała miejsce w Sejmie RP.

Konkurs Strona Internetowa bez Barier jest organizowany cyklicznie. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. W ocenie serwisów weźmie udział zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzą zgodność serwisu z międzynarodowym standardem WCAG a osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia. Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas finałowej konferencji "Włączenie Cyfrowe". (materiały Fundacji Widzialni).