ŁKA z Układem Zbiorowym Pracy – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


ŁKA z Układem Zbiorowym Pracy

9 listopada br. w siedzibie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej zawarty został Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy. Dokument podpisali przedstawiciele Zarządu ŁKA oraz związków zawodowych, które uczestniczyły w jego tworzeniu:  OM NSZZ "Solidarność" Przewozów Regionalnych sp. z  o.o. Oddziału Łódzkiego, Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Łodzi oraz Związku Zawodowego Pracowników Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. W spotkaniu uczestniczyli także: Waldemar Krenc- Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ "Solidarność" oraz Leszek Miętek- Prezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce.

 

Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy reguluje prawa pracowników oraz zobowiązania pracodawcy. Dotyczy kwestii związanych z wynagradzaniem pracowników, czasem pracy oraz systemem oceny okresowej i szkoleń. Układ wejdzie w życie po zarejestrowaniu go przez Okręgowego Inspektora Pracy w  Łodzi.

Fotografia zbiorowa przedstawicieli Spółki i Związków zawodowych