ŁKA ułatwia podróżowanie – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


ŁKA ułatwia podróżowanie

Łódzka Kolej Aglomeracyjna stawia na ułatwianie podróżowania.
 
Zakończyliśmy etap wyposażania naszych kas w odpowiednie urządzenia. Od dziś wszystkie kasy własne ŁKA i agencyjne, jak też Centrum Obsługi Pasażera są wyposażone we w pełni funkcjonalne i certyfikowane pętle indukcyjne wspomagające proces zakupu biletów i pozyskiwanie informacji przez osoby z niedosłuchem korzystające z aparatów słuchowych. Pętle posiadają certyfikaty zgodności z normą PN EN 60118-4 (certyfikowane były przez Polską Fundację Osób Słabosłyszących lub Spółdzielnię Socjalną FADO).
Oferujemy także wsparcie tłumacza języka migowego na każdym etapie podróży – przy wyszukaniu informacji (strona internetowa, Centrum Obsługi Pasażera), przy zakupie biletów (wszystkie kasy własne i agencyjne, obsługa pociągu) i na pokładzie pociągów, szczególnie w sytuacjach awaryjnych (obsługa pociągu).
Certyfikat Firma Przyjazna Głuchym otrzymaliśmy już przed końcem ubiegłego roku Link do artykułu.