ŁKA przeciwko koronawirusowi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 703–203–020 Koszt jak za połączenie lokalne u danego operatora.

ŁKA przeciwko koronawirusowi

Bezterminowe wydłużenie biletów dla Pracowników Służby Zdrowia

Z uwagi na szczególne uznanie dla pracowników służby zdrowia, którzy w swojej pracy podejmują walkę z pandemią koronawirusa narażając przy tym swoje zdrowie, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. wprowadza od 4 kwietnia 2020 r. do odwołania możliwość bezterminowego wydłużenia biletów okresowych „ŁKA” sp. z o.o. dla osób wykonujących pracę w szpitalu, laboratorium oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Osobami uprawnionymi do w/w są:

 1. lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 2. pracownicy którzy zajmują się utrzymaniem czystości oraz pracownicy kuchni w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego albo zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  placówka medyczna;
 3. ratownicy medyczni – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
 4. dyspozytor medyczny – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
 5. kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
 6. pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 7. wolontariusze, studenci kierunków medycznych wykonujący pracę w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez placówkę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest obiekt medyczny.

Od dnia 15  kwietnia 2020 r. zostaje rozszerzona grupa osób uprawnionych do korzystania z możliwości bezterminowego wydłużenia obowiązywania biletów okresowych „ŁKA” sp. z o.o. Osobami dodatkowo uprawnionymi do w/w są:

 1. farmaceuci – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 2. pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 3. pracownicy Domów Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 4. pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodków Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa stanowisko i miejsce pracy;
 5. pracownicy Domów Dziecka – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 6. pozostali pracownicy placówek ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy.

W ramach oferty ww. osoby pomimo zakończonego terminu obowiązywania posiadanego biletu okresowego (gdy termin upływa po 15 kwietnia 2020 r.) wydanego na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. mogą na okres bezterminowy (do odwołania) odbywać podróż pociągami kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter zgodnie ze wskazaną na bilecie relacją i kategorią pociągu. Uprawnienie do powyższego jest na podstawie ww. wymienionych dokumentów potwierdzających wykonywany zawód czy miejsce wykonywania pracy.

Jednocześnie informujemy, że bilety wydane na podstawie oferty specjalnej Spółki POLREGIO tj. „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia” są honorowane w pociągach „ŁKA” sp. z o.o., bilety wydane na przejazd pociągami REGIO albo interREGIO uprawniają do przejazdów pociągami kategorii ŁKA, jak również pociągami kategorii ŁKA Sprinter.

Informacje nt. działań podjętych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną w związku z koronawirusem

Łódzka Kolej Aglomeracyjna podjęła szereg działań mających na celu zminimalizowanie zagrożenia spowodowanego występowaniem i rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2.

Po otrzymaniu pierwszych doniesień o zakażeniach koronawirusem, Spółka wdrożyła plan postępowania w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 wywołanej przez koronawirus SARS-COV-2, który określa zasady wewnętrznego postępowania w sytuacji podejrzenia choroby u podróżnych korzystających z usług ŁKA. 

Pracownicy spółki, a w szczególności drużyny pociągowe, zostali zapoznani z zasadami higieny zmniejszającymi ryzyko infekcji, procedurami postępowania oraz wszelkimi informacjami o zagrożeniach związanych z koronawirusem.

Spółka wdrożyła wzmożony program sprzątania i dezynfekcji pociągów, zwiększono o 100% ilość czyszczeń. Zakupiono większe ilości środków ochrony indywidualnej (żele do dezynfekcji, maseczki, rękawiczki jednorazowe) dla pracowników i podróżnych.

Ponadto, na nośnikach reklamowych w pociągach ŁKA, emitowane są materiały informacyjne dotyczące koronawirusa, przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W trosce o bezpieczeństwo, prosimy podróżnych o bezwzględne stosowanie się do poleceń obsługi pociągu.

Dodatkowo inforumjemy o poniższej infolinii:

Infolinia

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590 – tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Komunikat dotyczący kontroli sanitarnych na granicach

W związku z decyzją o wprowadzeniu kontroli sanitarnych na głównych przejściach granicznych, w ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się w Polsce koronawirusa, zamieszczamy wzory tzw. formularzy lokalizacyjnych. Zebrane w ten sposób dane będą służyły służbom sanitarnym do kontaktu z pasażerami w razie stwierdzenia ryzyka zarażenia ich wirusem SARS-Cov-2.

W pierwszej kolejności, kontrole zostały uruchomione na zachodniej granicy kraju w odniesieniu do zbiorowego transportu drogowego. Następnie, zakres kontroli będzie rozszerzany na pozostałe przejścia graniczne oraz inne rodzaje transportu w tym pociągi.

Prosimy wszystkich pasażerów, w trosce o ich zdrowie, o rzetelne wypełnianie formularzy, a przewoźników i operatorów o w miarę możliwości wcześniejsze udostępnienie pasażerom formularzy do wypełnienia, tak by kontrola na granicy mogła przebiec szybko i sprawie.

Karta pasażera

Zwrot biletów

Informujemy, iż  podróżnym, którzy w związku z ogłoszoną 11 marca 2020r. przez Prezesa Rady Ministrów decyzją o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych, kin oraz teatrów, zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi przez ŁKA, zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne lub kwartalne), zakupione w kasie biletowej, pociągu lub biletomacie, należy dokonać w odstępstwie od terminów wskazanych w § 16 RPO – ŁKA (tzn. nawet po upływie odpowiednio: pierwszego (w przypadku biletu tygodniowego), dziesiątego (w przypadku biletu miesięcznego) lub trzydziestego (w przypadku biletu kwartalnego dnia terminu ważności biletu), bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły być wykorzystane.

Na odwrocie zwracanych biletów należy dokonać adnotacji: „KORONAWIRUS”, potwierdzając ją pieczątką kasy/datownikiem oraz podpisem.

Zasady zwrotów należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe wprowadzone w związku z epidemią koronawirusa Covid-19 obowiązywać będą wyłącznie w zakresie zwrotów biletów zakupionych najpóźniej 26 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym podróżnym, którzy zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o. zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) zakupione najpóźniej 27 kwietnia 2020 r. i ważne na przejazdy 27 kwietnia 2020 r. lub później należy dokonywać zgodnie z terminami, o których mowa w § 16 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) tj. po potrącaniu odstępnego.

Bilety WBA należy zwracać w Biurze Obsługi Klienta MPK-Łódź sp. z o.o. na ul. Tramwajowej 6 bądź zgłaszać taką potrzebę drogą mailową na adres: bok@migawka.lodz.pl.

W przypadku podróżnych, którzy nabyli bilety okresowe odcinkowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) za pośrednictwem internetowych i mobilnych systemów sprzedaży ŁKA, tj.:

zwrot należności za całkowite lub częściowe niewykorzystane bilety, będą dokonywane w drodze reklamacji bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one być wykorzystane.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o., pisma związane z odwołaniem od nałożonej opłaty dodatkowej oraz skargi i wnioski prosimy składać drogą mailową na adres reklamacje@lka.lodzkie.pl lub w kasach ŁKA na dworcu: Łódź Kaliska, Łódź Fabryczna, Sieradz, Pabianice orz Zduńska Wola.

Honorowanie biletów na trasie Łódź - Pabianice

W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2, konieczne jest zapewnienie podróżnym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej możliwości korzystania z przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi. W związku z powyższym w terminie od 23 marca 2020 r. do 13 czerwca 2020 r. wprowadza się honorowanie biletów:

Honorowaniu podlegają również wszystkie ulgi i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wynikające z przepisów taryfowych „ŁKA” sp. z o.o.”

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.