ŁKA od najlepszej strony – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


ŁKA od najlepszej strony

Strona internetowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej została najwyżej oceniona w rankingu Urzędu Transportu Kolejowego pod względem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Oceną bardzo dobrą poza ŁKA otrzymała również strona SKM Warszawa skm.warszawa.pl. Wynik jest efektem wytężonej prac Spółki nad dostępnością serwisu. Dostępność dla osób niepełnosprawnych jest priorytetem Spółki, o czym świadczą otrzymane już wcześniej certyfikaty: FADO dla taboru i obsługi, Obiekt bez Barier dla COP ŁKA czy "Firma przyjazna głuchym".

Urząd Transportu Kolejowego audytowi poddał 18 serwisów internetowych podmiotów kolejowych. Jak wynika z przeprowadzonego badania, tylko dwa serwisy internetowe: warszawskiej SKM i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej otrzymały ocenę bardzo dobrą, uzyskując taką samą liczbę punktów (41,4 na 43 możliwych). Trzem witrynom (WKD, Koleje Wielkopolskie oraz Rozkład PKP) przyznano ocenę dostateczną (33, 33,7 i 34 punkty). Pozostałe serwisy (13, co stanowi ponad 70% wszystkich audytowanych witryn) uzyskały ocenę niedostateczną (od 21 do 28 punktów). Do najczęstszych błędów ujawnionych w toku badania eksperci zaliczyli m.in. brak tekstów alternatywnych (14 serwisów), brak etykiet (16), nieprawidłową strukturę nagłówków (14), zbyt słaby kontrast (10), niejednoznaczne linki (16), problemy z obsługą z poziomu klawiatury (14) czy błędy w kodzie HTML (14).

Widok tabeli wyników ze strony UTK, tabela dostępna na stronie UTK, link do strony w dalszej części artykułu.

Ostatnie miesiące poświęciliśmy na intensywną pracę nad poprawą dostępności naszego serwisu internetowego. Mamy świadomość, że od jego funkcjonalności często zależy to, czy osoby niepełnosprawne zdecydują się na korzystanie z transportu publicznego. Dlatego strona musi spełniać określone standardy, a przez to umożliwiać korzystanie z niej zarówno osobom niewidzącym, czy niedowidzącym, jak również posiadającym ograniczenia ruchowe- komentuje wyniki raportu Andrzej Wasilewski, członek zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.

W poprzednim badaniu UTK, zrealizowanym w roku 2015 strona internetowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej uzyskała wynik 22,6 pkt. Obecny wynik jest o prawie 19 punktów lepszy.

Informacja prasowa UTK oraz pełny raport dostępny jest pod linkiem:

https://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/13491,Ranking-dostepnosci-serwisow-internetowych-podmiotow-kolejowych.html