Konsultacje powiatu zgierskiego – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Konsultacje powiatu zgierskiego

Łódzka Kolej Aglomeracyjna informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych nad Planem Transportowym dla Powiatu Zgierskiego.

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień zaprasza wszystkich do udziału w opracowaniu założeń transportowych dla Zgierza i całego powiatu. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się we wtorek w dniu 21 czerwca o godzinie 13:00 w siedzibie starostwa zgierskiego w Zgierzu przy ul. Sadowej 6a.

www.powiat.zgierz.pl/aktualnosci/czerwiec-2017/zapraszamy-na-konsultacje#cnt

Zapraszamy w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego, Witolda Stępnia.

plakat informacyjny spotkań. Treść odpowiada treści artykułu