Dofinansowanie unijne dla ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Dofinansowanie unijne dla ŁKA

 
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II” z Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt obejmuje dostawę czternastu trzyczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz z ich 12-letnim utrzymaniem. Całkowity koszt to 263 149 900 zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie 182 010 500 zł.
 
Projekt „Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II” pozwoli na rozwój siatki połączeń przewoźnika o kolejne linie- z Łodzi do Piotrkowa Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego, Radomska, a po zelektryfikowaniu linii nr 25 również do Opoczna. W celu realizacji projektu Łódzka Kolej Aglomeracyjna ogłosiła przetarg na „Dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II”. W ramach postępowania wybrana została firma NEWAG S.A. 
Standard nowych pociągów nie będzie odbiegał od obecnego taboru Spółki. Pojazdy będą wyposażone min. w bezpłatne wifi, klimatyzację, gniazdka elektryczne, monitory. Pojazdy będą dostosowane do potrze osób niepełnosprawnych i zgodne z najnowszymi europejskimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa. 
 
Postępowanie przetargowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega obecnie kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu będzie możliwe podpisanie umowy z firmą NEWAG S.A. Pierwsze pojazdy mają zostać dostarczone w czwartym kwartale 2018 roku. 
Projekt został dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego WŁ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III- Transport, Działanie III.4- Transport kolejowy.