Certyfikat odebrany – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Certyfikat odebrany

 

 

Andrzej Wasilewski, członek zarządu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej odebrał 22 września w Ministerstwie Rozwoju certyfikat "Strona internetowa bez barier". Certyfikat potwierdza, iż serwis spółki www.lka.lodzkie.pl jest zgodny ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Oznacza to, iż ze strony internetowej ŁKA mogą bez problemu korzystać osoby niewidome i niedowidzące, niesłyszące oraz z ograniczeniami ruchowymi. Certyfikat Spółce wręczył Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji "Widzialni", która zajmuje się przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu.

Strona internetowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej otrzymała również ocenę bardzo dobrą w audycie stron internetowych firm kolejowych, przeprowadzonym przez Urząd Transportu Kolejowego.