Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

INFOLINIA telefon 703 203 020 opłata 1,29 zł/min Nie możesz się dodzwonić? Sprawdź status blokady usług premium swojego operatora.

Rozszerzamy ofertę bezterminowego wydłużenia obowiązywania biletów okresowych o kolejne grupy zawodowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Od dnia 15  kwietnia 2020 r. zostaje rozszerzona grupa osób uprawnionych do korzystania z możliwości bezterminowego wydłużenia obowiązywania biletów okresowych „ŁKA” sp. z o.o. Osobami dodatkowo uprawnionymi do w/w są:

 1. farmaceuci – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 2. pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 3. pracownicy Domów Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 4. pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodków Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa stanowisko i miejsce pracy;
 5. pracownicy Domów Dziecka – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 6. pozostali pracownicy placówek ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy.

Z uwagi na szczególne uznanie dla pracowników służby zdrowia, którzy w swojej pracy podejmują walkę z pandemią koronawirusa narażając przy tym swoje zdrowie, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. wprowadza od 4 kwietnia 2020 r. do odwołania możliwość bezterminowego wydłużenia biletów okresowych „ŁKA” sp. z o.o. dla osób wykonujących pracę w szpitalu, laboratorium oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Osobami uprawnionymi do w/w są:

 1. lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 2. pracownicy którzy zajmują się utrzymaniem czystości oraz pracownicy kuchni w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego albo zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  placówka medyczna;
 3. ratownicy medyczni – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
 4. dyspozytor medyczny – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
 5. kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
 6. pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 7. wolontariusze, studenci kierunków medycznych wykonujący pracę w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez placówkę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest obiekt medyczny.

W ramach oferty ww. osoby pomimo zakończonego terminu obowiązywania posiadanego biletu okresowego (gdy termin upływa po 15 kwietnia 2020 r.) wydanego na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. mogą na okres bezterminowy (do odwołania) odbywać podróż pociągami kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter zgodnie ze wskazaną na bilecie relacją i kategorią pociągu. 

Szczegółowe informacje w zakładce oferty.

Jednocześnie informujemy, że bilety wydane na podstawie oferty specjalnej Spółki POLREGIO tj. „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia” są honorowane w pociągach „ŁKA” sp. z o.o., bilety wydane na przejazd pociągami REGIO albo interREGIO uprawniają do przejazdów pociągami kategorii ŁKA, jak również pociągami kategorii ŁKA Sprinter.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.