REKORDOWY ROK ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ

22 grudnia podczas konferencji prasowej z udziałem marszałka Witolda Stępnia i wiceprezesa Janusza Malinowskiego Łódzka Kolej Aglomeracyjna podsumowała wprowadzenie nowego rozkładu jazdy od 11 grudnia br. oraz funkcjonowanie Spółki w 2016 roku. Podczas spotkania z dziennikarzami w trasę wyjechał wyjątkowy pociąg udekorowany świątecznymi akcentami. Świąteczny pociąg będzie kursował na wszystkich trasach ŁKA. Spółka ma nadzieję, że dzięki dekoracjom pasażerowie w pociągu poczują atmosferę świąt. Zachęcamy podróżnych do fotografowania się w pociągu i przesyłania zdjęć za pośrednictwem profilu https://www.facebook.com/KolejLodzkie/.
 
Efekt nowego dworca
Łódzka Kolej Aglomeracyjna podsumowała pierwszy okres funkcjonowania nowego rozkładu jazdy. Rekord liczby podróżnych padł 11 grudnia i ma związek z otwarciem Dworca Łódź Fabryczna. Tego dnia z pociągów ŁKA skorzystało 10 969 osób, w tym z bezpłatnych przejazdów na odcinku Łódź Fabryczna- Łódź Widzew 4504 osób.
O 17 % wzrosła liczba pasażerów mierzona w okresie 11 dni od momentu uruchomienia dworca (11.12- 21.12 niedziela- środa 11 dni) w odniesieniu do porównywalnego okresu przed jego uruchomieniem (27.11-07.12 niedziela środa 11 dni)
Wykres pn. Zwiększenie liczby pasażerów po uruchomieniu dworca Łódź Fabryczna
Rekordowy rok
Według prognoz przygotowanych na podstawie urządzeń zliczających podróżnych znajdujących się w każdym z nowoczesnych pociągów ŁKA do końca 2016 roku z pociągów ŁKA skorzysta ponad dwa i pół miliona pasażerów.
 
Łączna suma pasażerów od momentu uruchomienia Spółki to 4 821 272 osób
Wykres pn. Liczba pasażerów i praca eksploatacyjna w latach 2014-2017
Wzrost liczby pasażerów jest wynikiem rozwoju działalności przewozowej Spółki, która systematycznie zwiększa siatkę połączeń. W 2016 roku uruchomione zostały połączenia z Łodzi do Skierniewic i Warszawy. W porozumieniu z Organizatorem Przewozów Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego wzrastała również liczba pociągów na poszczególnych liniach.
Wykres pn. Liczba pasażerów ŁKA w latach 2014-2016 w podziale na linie
Na uwagę szczególnie zasługuje znaczny wzrost liczby podróżnych na linii Łódź- Łowicz. W 2016 roku z pociągów na tej linii skorzystało o 30% więcej podróżnych niż w roku ubiegłym.
Wzrasta również liczba osób korzystających z nowych przystanków. Łącznie ze stacji i przystanków w obszarze Łodzi skorzystało w 2016 roku ponad 1 milion pasażerów.
 
Rozwój kanałów sprzedaży
Od 2016 roku Łódzka Kolej Aglomeracyjna postawiła na rozwój sieci sprzedaży – wprowadzono możliwość sprzedaży biletów w kasach Intercity, Kolei Mazowieckich i Kolei Wielkopolskich, aplikacji mobilnej SkyCash, biletomatach stacjonarnych). Obecnie sprzedaż biletów jest możliwa w następujących kanałach:
 • Internet:
 • kasy biletowe własne (zlokalizowanych na dworcach Łódź Widzew i Łódź Kaliska) i ajencyjne (Pabianice, Zduńska Wola, Sieradz),
 • kasy biletowe spółki Przewozy Regionalne na terenie całej Polski,
 • kasy biletowe spółki Koleje Mazowieckie,
 • kasy biletowe spółki Koleje Wielkopolskie,
 • kasy biletowe spółki PKP Intercity,
 • automaty biletowe stacjonarne (Kutno, Łowicz, Skierniewice, Sochaczew, Warszawa Lotnisko Chopina, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia, Żyrardów),
 • automaty biletowe MPK Łódź (zarówno w taborze MPK jak też stacjonarne),
 • punkty doładowania Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego (dotyczy tylko tego biletu),
 • automaty biletowe w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej,
 • terminale obsługi pociągu.
Poszerzenie oferty kanałów sprzedaży została zauważona i doceniona przez pasażerów, co pokazały wyniki badań satysfakcji klienta – ocena pasażerów jest bardzo wysoka, a badanie satysfakcji klienta pokazało przeprowadzone w listopadzie 2016 roku pokazało bardzo wysoką ocenę pasażerów 8,41 (w skali 1-10).
 
I etap ŁKA zakończony z sukcesem
Wraz z uruchomieniem połączeń obsługujących przebudowany dworzec kolejowy Łódź Fabryczna zakończony został symbolicznie I etap budowy systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
System Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej obejmuje więc już całą zaplanowaną dla I etapu rozwoju sieć połączeń kolejowych skoncentrowanych wokół Łodzi: Sieradz – Łódź, Kutno – Łódź, Łowicz – Łódź, Koluszki – Łódź.
W stosunku do początkowych założeń udało się I etap rozszerzyć, wydłużając relacje z Koluszek do Skierniewic, a także uruchamiając połączenia weekendowe do Warszawy.
 
W ramach budowy systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej z inicjatywy samorządu województwa łódzkiego, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego zmodernizowane zostały linie kolejowe. Wybudowano nowe, bądź zrewitalizowane istniejące przystanki kolejowe. W najbliższej perspektywie zaplanowano m.in. budowę nowych przystanków Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Warszawska, Łódź Retkinia i Łódź Zarzew.
 
Do 2022 roku zakończyć ma się budowa tunelu średnicowego z dwoma podziemnymi przystankami. Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma pełnić rolę wiodącego przewoźnika kolejowego obsługującego tunel
w ramach ruchu aglomeracyjnego.