Postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej w przetargu ŁKA

Łódzka Kolej Aglomeracyjna informuje, iż w dniu 20 grudnia br. Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie firmy Stadler Polska od wyniku przetargu na "Dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług ich utrzymania w ramach projektu "Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap II". W związku z powyższym w mocy pozostaje wybór firmy NEWAG S.A dokonany przez ŁKA Sp. z o.o. zgodnie z rozstrzygnięciem postępowania z dnia 4 listopada 2016r.