Reklamacje, skargi i uwagi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Animowany obrazek pociągu jako uzupełnienie bannera

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Reklamacje, skargi i uwagi

Reklamacje

Reklamacje z tytułu świadczonych usług przez przewoźnika są przyjmowane i rozpatrywane na zasadach ogólnych, określonych w postanowieniach ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.

Reklamację składa się w formie:

 1. pisemnej:
 1. w punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów na przejazdy pociągami „ŁKA” sp. z o.o.,
 2. osobiście w siedzibie ”Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. przy
  al. Piłsudskiego 12 w Łodzi,
 3. przesyłką pocztową za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe na adres:

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.
Al. Piłsudskiego 12, 90 – 051 Łódź

 1. dokumentowej – z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wysłanej
  na adres reklamacje@lka.lodzkie.pl;

Reklamacja powinna zawierać:

 1. nazwę i adres siedziby „ŁKA” sp. z o.o.;
 2. imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedziby) uprawnionego albo podróżnego;
 3. kopię dokumentu dotyczącego zawarcia umowy przewozu, z zastrzeżeniem § 24 ust. 8 RPO-ŁKA;
 4. uzasadnienie reklamacji;
 5. kwotę roszczenia (oddzielnie dla każdego dokumentu przewozu);
 6. numer rachunku bankowego lub adres właściwy do wypłaty należności w razie uznania reklamacji;
 7. podpis uprawnionego albo podróżnego – w przypadku reklamacji wniesionej w formie  pisemnej.

ZWRACANY BILET PAPIEROWY

Podróżny zobowiązany jest przed wysłaniem kopii biletu do:
• własnoręcznego przekreślenia po przekątnych w sposób trwały czołowej strony biletu,
• dokonania adnotacji równolegle do linii przekreślenia o treści: ,,ZWROT".

Reklamacje dotyczące wezwań do zapłaty powinny zawierać serię i numer każdego wystawionego wezwań do zapłaty.

Podróżny może złożyć do przewoźnika reklamację:

 1. z tytułu całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz;
 2. z tytuł całkowitego lub częściowego niewykorzystania biletu na przejazd/przewóz zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego,
 3. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu;
 4. gdy w związku z nie okazaniem w pociągu, może udowodnić, że w dniu przejazdu pociągiem przewoźnika posiadał ważny dokument przewozu lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego,
 5. gdy nie zgadza się z treścią wezwania i może udowodnić, że posiada ważny w dniu przejazdu dokument przewozu (bilet imienny) lub ważny dokument poświadczający go do ulgowego przejazdu.

Odnośnik do Regulaminu: §23, 24 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji Regulamin dotyczący trybu składania i rozpatrywania reklamacji

Skargi

Skargi składa się w formie pisemnej.

Skarga nie może zawierać wniosku o odszkodowanie. POBIERZ WNIOSEK Pobiera wniosek skargi/reklamacji

Skargę lub wniosek pasażer może złożyć:

 1. korespondencyjnie na adres: „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o.,
  al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@lka.lodzkie.pl lub
 2. osobiście – w punkcie odprawy.

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z o. o. skargi z zakresu praw i obowiązków podróżnego rozpatruje i udziela pisemnej odpowiedzi w ciągu 30 dni od ich otrzymania, lub w uzasadnionych przypadkach informują pasażera o wydłużeniu tego terminu na okres nie dłuższy, niż 3 miesiące od daty złożenia skargi.

Odnośnik do Regulaminu: §25 Tryb składania i terminy rozpatrywania skarg i wniosków

Rzecznik Praw Pasażera

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów w związku ze świadczonymi przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. usługami jest Rzecznik Praw Pasażera Kolei (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej Rzecznika Praw Pasażera Kolei www.pasazer.gov.pl

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.