Przejazdy grupowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Przejazdy grupowe

To oferta atrakcyjna cenowo dla zorganizowanych grup co najmniej 10 – osobowych.

  • z oferty mogą korzystać zorganizowane przez szkołę, uczelnie, biuro podróży, zakład pracy zrzeszenie, parafie itp. Grupy złożone co najmniej z 10 osób,
  • na każde 10 płacących osób – 1 przewodnik odbywa przejazd bezpłatnie,
  • Uczestnicy grupy uiszczają należność według cen określonych w taryfie ŁÓDZKIE ŁĄCZY (niższych średnio o 30%  od cen podstawowych) , przy czym osoby uprawniane  do ulgi ustawowej będą korzystać  z opłat z ulgą ustawową.

Aby skorzystać z ulgi należy złożyć, co najmniej na 48 godziny przed terminem wyjazdu, wniosek w kasie biletowej ŁKA lub w siedzibie Spółki.
Organizator przejazdu otrzymuje „Wniosek na przejazd grupy”, na podstawie którego są wydawane ulgowe bilety na przejazd grupy. Wniosek należy okazać w pociągu wraz z biletami na przejazd.