Lang; $page['cookiecheck'] = $_COOKIE['cookiecheck']; break; } foreach($page as $k=>$p){ if($p==='' || $p===0) $page[$k]=0; } $this->ModuleData = $page; return parent::Display(); } } Łódzka Kolej Aglomeracyjna
Projekt pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej"
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko