Polityka prywatności strony internetowej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Baner przedstawia malarski pociąg w barwach ŁKA oraz logo 10 lat ŁKA.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Polityka prywatności strony internetowej

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Witamy serdecznie na naszej stronie!

Dokładamy najwyższych starań, aby chronić Państwa dane osobowe i Państwa prywatność. W związku z tym Strona została przygotowana w oparciu o najnowocześniejsze standardy i technologie, służące zapewnieniu bezpieczeństwa danych osobowych, a zwłaszcza minimalizowaniu ryzyka przechwycenia danych osobowych przez osoby trzecie, przed nieuprawnioną modyfikacją, utratą czy uszkodzeniem.

Korzystając ze strony www.lka.lodzkie.pl akceptujecie Państwo zasady niniejszej polityki prywatności, zawierające informacje o sposobie, zakresie i celu uzyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest „Spółka Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000359408, posiadająca NIP:725-202-58-42, REGON: 100893710.

Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl.

Uzyskiwanie danych anonimowych

Możecie Państwo odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania swoich danych osobowych. Nie gromadzimy w związku z tym w żaden sposób Państwa danych osobowych, a wyłącznie dane dotyczące wizyt na naszej stronie np. adres IP, rodzaj przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego. Służą one wyłącznie do celów statystycznych i nie pozwalają na powiązanie z Państwa osobą.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych podczas korzystania z formularza kontaktowego

W celu ułatwienia Państwu kontaktów z naszą Spółką, „ŁKA” sp. z o.o. zamieszcza na swojej stronie internetowej Formularz przeznaczony do składania wniosków, opinii, zapytań, komentarzy etc.

Podczas korzystania z formularza kontaktowego uzyskujemy Państwa dane osobowe takie, jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP, temat i treść przesłanej wiadomości, wyłącznie w celu zbadania sprawy i udzielenia informacji lub udzielenia odpowiedzi w przedmiocie wniesionych spraw.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do kontaktu z osobą przesyłającą formularz, w celu udzielenia odpowiedzi lub informacji na wniesione wystąpienia, prośby, zapytania, wnioski lub opinie, albo komentarze.

Zbiór danych osobowych Użytkowników, którzy wypełnili formularz kontaktowy stanowi wydzieloną bazę danych, przechowywaną na serwerach firmy Spółka 24registry.com Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 93-578 Łódź, ul. Wróblewskiego 16/18 (hosting).

Ochronę Państwa danych osobowych podczas ich przekazywania zapewnia protokół bezpieczeństwa.

Uzyskiwanie i przetwarzanie danych w Sklepie Internetowym

Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym określa Regulamin Internetowej Sprzedaży Biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o., zamieszczony w zakładce „Wyszukaj połączenie i kup bilet”.

Operatorem Systemu Internetowej Sprzedaży Biletów jest Spółka PKP Informatyka spółka z o.o. Aleje Jerozolimskie 140, 02 - 305 Warszawa.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do zawarcia umowy przewozu poprzez nabycie biletu na przejazd oraz umożliwienia skutecznej kontroli biletu zakupionego za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów zgodnie z Regulaminem Internetowej Sprzedaży Biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o.

W celu prawidłowej realizacji usług, wykorzystuje się dane osobowe Użytkownika, które zostają bezpośrednio wprowadzone do Systemu przez Operatora.

Dane osobowe inne niż wskazane w Regulaminie Internetowej Sprzedaży Biletów na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" sp. z o.o., przetwarzane są przez Operatora wyłącznie na odpowiedzialność Użytkownika. Dane te są przetwarzane wyłącznie w zakresie ich przechowywania; nie podlegają utrwalaniu w jakikolwiek inny sposób, powielaniu.

Operator Systemu może zapisywać adresy IP łączące się z Systemem. Ponadto, Operator Systemu może zapisywać informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną w logach systemowych. Informacje te mogą być wykorzystywane w celach technicznych, do badań statystycznych oraz dla bezpieczeństwa Systemu.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony, w tym dane osobowe podane poprzez formularz kontaktowy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą lub uszkodzeniem.

Dostęp osób trzecich do danych

Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą strony na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Prawa Użytkowników

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prawa administratora danych osobowych

Administrator danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych swoich klientów bez ich zgody w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 23 ust. 5, w związku z art. 23 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe klientów w celu promocji produktów lub usług innych podmiotów współpracujących, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą.

Administrator danych osobowych ma prawo do przetwarzania danych osobowych swoich klientów bez ich zgody w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyłączenie odpowiedzialności

„Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiada za:

  1. dane zapisywane na serwerze dostawcy usług poczty elektronicznej Użytkownika Strony,

  2. działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których „ŁKA” sp. z o.o. przetwarza dane osobowe podane przez Użytkowników w odstępstwie od sposobu określonego w niniejszej Polityce Prywatności

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i zapamiętywane przez Państwa przeglądarkę. Służą do stworzenia oferty, która jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie umożliwiają ponadto rozpoznanie Państwa przeglądarki przez nasze systemy. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji nawigacja na Stronie będzie co do zasady możliwa, ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji.

Zmiany Polityki Prywatności

W przypadkach, uzasadnionych w szczególności zmianą przepisów prawa lub zmianą zakresu świadczonych usług, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.