ŁKA Karta Seniora Województwa Łódzkiego – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


ŁKA Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Oferta  skierowana do osób, które ukończyły 60 rok życia.

Oferta „KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

  • z oferty mogą korzystać posiadacze „Karty Seniora Województwa Łódzkiego” - osoby, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami województwa łódzkiego.
  • bilety jednorazowe wg oferty wydawane są z ulgą 30% od opłat za bilety jednorazowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP),
  • bilety okresowe wg oferty wydawane są z ulgą 30% od opłat za bilety okresowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP),
  • tabele opłat stanowią załącznik do oferty.

Warunki taryfowe - plik PDF
Tabele opłat
Wzór karty

Podróżni, którzy nie posiadają Karty Seniora Województwa Łódzkiego mogą skorzystać tylko i wyłącznie z oferty „ŁKA SENIOR”

Oferta  „ŁKA SENIOR” - honorowana także w pociągach Regio

  • z oferty mogą korzystać osoby które ukończyły 60 lat, na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego wiek,bilety jednorazowe wg oferty wydawane są z ulgą 25% od opłat za bilety jednorazowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP),
  • bilety okresowe wg oferty wydawane są z ulgą 10% od opłat za bilety okresowe wg taryfy podstawowej zawartej w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP),
  • tabele opłat stanowią załącznik do oferty.

​Warunki taryfowe - plik PDF
Tabela opłat bilety jednorazowe
Tabela opłat bilety okresowe