Władze Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Władze Spółki

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Województwa Łódzkiego.
 
Rada Nadzorcza:
Andrzej Dzierbicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alina Giedryś – Członek Rady Nadzorczej
Barbara Woźniak – Członek Rady Nadzorczej
Teresa Woźniak - Członek Rady Nadzorczej
 
Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Janusz Malinowski
Członek Zarządu  Andrzej Wasilewski
 
Prokurent Spółki – Elżbieta Gamus
Prokurent Spółki - Monika Bąk