Łódzka Kolej Aglomeracyjna – Władze Spółki


Władze Spółki

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Województwa Łódzkiego.
 
Rada Nadzorcza:
Andrzej Dzierbicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Alina Giedryś – Członek Rady Nadzorczej
Barbara Woźniak – Członek Rady Nadzorczej
Teresa Woźniak - Członek Rady Nadzorczej
 
Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu – Andrzej Wasilewski
Członek Zarządu Janusz Malinowski
Prokurent Spółki – Elżbieta Gamus