Władze Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Władze Spółki

Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rada Nadzorcza:

  • Tomasz Tulejski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Matysiak – Członek Rady Nadzorczej
  • Mariusz Mróz – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki:

  • Prezes Zarządu – Janusz Malinowski
  • Członek Zarządu Jan Kotynia
  • Prokurent Spółki – Elżbieta Gamus
  • Prokurent Spółki - Monika Bąk