Dane Spółki – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Animowany obrazek pociągu jako uzupełnienie bannera

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Dane Spółki

Spółka „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. powstała 10 maja 2010 roku. Jej powołanie miało na celu zapewnienie efektywnej organizacji i funkcjonowania pasażerskiego ruchu kolejowego w regionie łódzkim. 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. jest podmiotem, w którym 100% udziałów posiada samorząd województwa łódzkiego reprezentowany przez Zarząd Województwa Łódzkiego, pełniący w Spółce funkcję Zgromadzenia Wspólników.

Zadaniem Spółki jest wykonywanie zadania własnego województwa z zakresu gospodarki komunalnej o charakterze użyteczności publicznej, którego celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Spółka wykonuje zadania o charakterze wojewódzkim w zakresie transportu zbiorowego oraz jego funkcjonowania.

Wykonywanie przewozów odbywa się na podstawie i w ramach umowy zawartej z Samorządem Województwa Łódzkiego jako organem administracji publicznej zobowiązanym (na podstawie Art. 7 pkt. 1 ust. 5 Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r.) do organizowania i dotowania regionalnych kolejowych przewozów osób wykonywanych w ramach świadczenia usług publicznych.

Spółka posiada licencję na świadczenie usług transportu kolejowego w Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym, ważną od dnia 3 czerwca 2012r., wydaną przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Spółka posiada również aktualny Jednolity Certyfikaty Bezpieczeństwa potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe systemu zarządzania bezpieczeństwem (SMS), w tym regulacji przyjętych przez przedsiębiorstwo kolejowe w celu spełnienia konkretnych wymagań w zakresie bezpiecznego wykonywania przewozów na danej sieci zgodnie z dyrektywą (UE) 2016/798 oraz obowiązującymi przepisami prawa krajowego.

Zakres działalności spółki:

I.    Przedmiotem działalności Spółki jest świadczenie usług w dziedzinie:

 1. Kolejowe regionalne i inne przewozy osób i rzeczy oraz świadczenie usług związanych z przewozem, to jest:
  1. 49.10.Z – Transport kolejowy pasażerski i międzymiastowy,
  2. 49.31.Z – Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,
  3. 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
  4. 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  5. 53.20.Z – Pozostała działalność pocztowa i kurierska.
 2. Działalność usługowa w zakresie taboru kolejowego, to jest:
  1. 33.17.Z – Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego,
  2. 77.39.Z – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych,
  3. 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.
 3. Działalność pozostała :
  1. 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane,
  2. 73.11 - Działalność agencji reklamowych,
  3. 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych  sklepach,   
  4. 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  5. 47.99.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami.    
    

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.