Zasady współpracy z Dostawcami – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Baner przedstawia malarski pociąg w barwach ŁKA oraz logo 10 lat ŁKA.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Zasady współpracy z Dostawcami

Zasady kwalifikowania i oceny dostawców/podwykonawców w Spółce „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwalifikacja dostawców/podwykonawców.

Przy wyborze dostawców/podwykonawców spełniających narzucone wymagania należy przeprowadzić ich kwalifikację.
Celem kwalifikacji jest poprawa procesu wyboru dostawców, kwalifikacja pozwala wyłonić tych, którzy spełniają kryteria i są bardziej konkurencyjni.

Dokumenty związane z dostawami muszą zawierać informacje, które dotyczą zamówienia produktu czy usługi, w szczególności.:

W przypadku zawarcia umów na dostawy/usługi realizowane przez wykonawców, z którego usług Spółka „ŁKA” sp. z o.o. jeszcze nie korzystała (brak zapisu na liście kwalifikowanych dostawców), pierwsza ocena może być dokonana na podstawie pozytywnego wyniku uzyskanego z jednego n/w źródła informacji, tj.:

Na podstawie uzyskanych informacji dokonuje się zakwalifikowania dostawców/ podwykonawców, poprzez umieszczenie ich na Liście Kwalifikowanych Dostawców.

Kryteria oceny i wyboru dostawców.

W zależności od sytuacji mają zastosowanie następujące elementy i kryteria oceny oraz wyboru:

Elementy oceny i Kryteria oraz środki oceny i wyboru

 1. Zdolność do spełniania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości
  Musi być udowodniona pełna zdolność do spełniania wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa oraz jakości.
  Oceniać to należy na podstawie ofert, katalogów, certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji bezpieczeństwa, aprobat technicznych,  a także badania próbek technicznych.
 2. Posiadanie niezbędnych zasobów, tj. wyposażenia i personelu
  Musi być udowodniona pełna zdolność do dysponowania niezbędnymi zasobami.
 3. System jakości
  Certyfikowany system jakości stwarza warunki do preferowania dostawcy (np. certyfikat  ISO, IRIS).
 4. Warunki handlowe:
  • cena,
  • warunki płatności,
  • terminy dostaw.
  Terminy dostaw muszą być zagwarantowane.
  Korzystniejsze warunki ekonomiczne stwarzają ukierunkowanie dla preferowania dostawcy.
 5. Ciągłość spełniania wymagań
  W przypadku wystąpienia reklamacji, dostawca zobowiązany jest przedstawić program działań korygujących. Brak programu może spowodować zawieszenie współpracy.
 6. Opinia rynkowa
  Pozytywna opinia rynkowa stwarza warunki do preferowania.
  Opinię rynkową analizuje się na podstawie publikacji, listów referencyjnych.

Zakres badania (liczba i rodzaj wymienionych wyżej elementów wziętych równocześnie pod uwagę) zależy od wpływu przedmiotu dostawy na bezpieczeństwo i jakość zadań. Wybrane do badania elementy muszą być dostosowane do specyficznych właściwości dostawy (materiały, usługi kooperacyjne)

Ocena i wybór dostawców/podwykonawców.

Ocena i wybór dostawcy muszą być przeprowadzone w oparciu o kryteria według w/w punktu 2). Wyniki dokumentowane są w Karcie Oceny Dostawcy.

Weryfikacja procesu wyboru i ponowna ocena dostawców/podwykonawców.

Poprawność procesu wyboru jest oceniana na podstawie informacji zwrotnych dotyczących bezpieczeństwa i jakości dostarczanych usług lub materiałów.
Informacje zwrotne spływają od pracowników uprawnionych do odbioru materiałów lub usług.

Na podstawie tych informacji weryfikuje się Listę Kwalifikowanych Dostawców.

W zależności od czasu trwania umowy, nie rzadziej niż raz w roku dokonywana jest ocena wszystkich kwalifikowanych dostawców, zgodnie z w/w kryteriami.

Lista Kwalifikowanych Dostawców jest aktualizowana w przypadku wprowadzenia lub rezygnacji z danego dostawcy.

>>>ANKIETA<<<

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.