Licencja Maszynisty – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Licencja Maszynisty

Ośrodek Szkolenia Maszynistów 
i Kandydatów na Maszynistów „ŁKA” sp. z o. o.

uruchamia szkolenie na:

Licencję Maszynisty 

Licencja Maszynisty jest pierwszym i niezbędnym dokumentem uprawniającym do rozpoczęcia kolejnego etapu szkolenia Kandydatów na Maszynistę ubiegających się o uzyskanie Świadectwa Maszynisty.

Uczestnikiem szkolenia na Licencję Maszynisty może zostać osoba, która:

Orzeczenie lekarskie będące potwierdzeniem spełnienia odpowiednich wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych można uzyskać w podmiotach uprawnionych do przeprowadzania takich badań wskazanych przez Urząd Transportu Kolejowego. Aktualny wykaz podmiotów dostępny jest na stronie internetowej https://keb.utk.gov.pl/. Badania lekarskie wykonywane są we własnym zakresie.

Program szkolenia Kandydatów na Maszynistów ubiegających się o uzyskanie Licencji Maszynisty zawiera zagadnienia: 

Szkolenie realizowane będzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. z 2022 poz. 2574).

Czas, miejsce i cena szkolenia:  

Osoby, które ukończą proces szkolenia i zdadzą egzamin na Licencję Maszynisty będą miały pierwszeństwo w zatrudnieniu (na podstawie umowy o pracę) na stanowisko Kandydat na Maszynistę.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie „CV” wraz ze wskazaniem wariantu szkolenia (dzienny czy weekendowy) na adres e-mail:

rekrutacja@lka.lodzkie.pl

do dnia 8 października 2023 roku.

Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoby, których oferty zostaną negatywnie rozpatrzone, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty muszą zawierać klauzulę o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na Licencję Maszynisty (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) oraz ustawy o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018 poz. 1000 z póź. zm.).

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.