Informacje dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Informacje dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Dostępność taboru ŁKA

Udogodnienia w kasach biletowych ŁKA

Dostępność stacji i przystanków

Zastępcza Komunikacja Autobusowa na linii sieradzkiej

 

Pracownicy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w trosce o komfort podróży osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej są zawsze gotowi udzielić dodatkowej pomocy w szczególności przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Możliwe jest również zgłoszenie potrzeby uzyskania dodatkowej asysty w odbywanej podróży – poprzez zgłoszenie na minimum 24 godziny chęci przejazdu na numer infolinii 703 203 020 – 1,29 zł/min połączenia lub za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego poniżej.

Informacje na temat zakresu oferowanej pomocy:

Regulamin obsługi osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Prosimy o zapoznanie się z wymiarami wózków inwalidzkich przystosowanych do przejazdów naszymi pociągami: https://lka.lodzkie.pl/Dostepnosc-taboru-LKA/

Formularz zgłoszenia przejazdu

Formularz zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej

Informacje kontaktowe:

Informacje kontaktowe

Informacje dotyczące podróży, w trakcie której pożądana jest pomoc

Informacje dotyczące podróży, w trakcie której pożądana jest pomoc
Informacje dotyczące osób wymagających naszego wsparcia

Informacje dotyczące osób wymagających naszego wsparciaPomoc w dotarciu na peron lub podczas jego opuszczania:

Pomoc w dotarciu na peron lub podczas jego opuszczania Potrzebne wsparcie:
Uwaga pomoc w dotarciu na peron jest udzielana przez PKP SA lub PKP PLK. Nie zawsze jest ona dostępna – wykaz stacji i przystanków, na których jest ona dostępna znajduje się pod adresem: https://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/. W przypadku przystanków Zastępczej Komunikacji Autobusowej nie jest ona świadczona.

Informacje dodatkowe:

  • Zastępcza Komunikacja Autobusowa – z uwagi na odległość przystanku ZKA od przystanku w Borszewicach, pasażerowie podróżujący z/do Borszewic mają w terminie od 10 czerwca możliwość transportu od/do wskazanego punktu znajdującego się w odległości do 3 km od przystanku kolejowego. W uwagach prosimy wskazać adres punktu początkowego/końcowego podróży.
  • W przypadku wyboru ograniczenia – inne – prosimy o wskazanie rodzaju ograniczenia.
  • Jeśli mają Państwo dodatkowe życzenia lub obsługa pociągu powinna zwrócić na coś szczególną uwagę – prosimy o wskazanie.