Informacje dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej

 

 
Łódzka Kolej Aglomeracyjna zaprasza do podróży koleją także osoby niepełnosprawne i z ograniczoną sprawnością ruchową. Wszystkie nasze pociągi są przystosowane do zapewniania każdemu pasażerowi swobody w podróży i komfortowego przejazdu: niska podłoga, wysuwany próg, szerokie drzwi, brak schodów wewnątrz pojazdu, windy dla wózków inwalidzkich, przestronne toalety przystosowane dla pasażerów z niepełnosprawnością. W naszych kasach biletowych możliwe jest skorzystanie z pomocy tłumacza migowego przy zakupie biletów. Tłumacz migowy pomoże także Państwu uzyskać niezbędne informacje na temat podróży w naszym centrum obsługi pasażera na dworcu Łódź Fabryczna i na naszej stronie internetowej po wybraniu odpowiedniej opcji. Nasze kasy biletowe są także wyposażone w pętle indukcyjne.
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowego wsparcia w realizowanej podróży, prosimy o zgłaszanie minimum 24 godziny przed podróżą chęci przejazdu na numer infolinii 42 205 55 15 lub za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego poniżej. W przypadku późniejszych zgłoszeń dołożymy wszelkich starań, aby także udzielić Państwu pomocy.
 
Świadczona pomoc obejmuje:
  1. W zakresie planowania podróży - pomoc przy organizacji podróży w postaci udzielenia wyczerpującej i kompetentnej informacji na temat:
a)    rozkładu jazdy i możliwości zakupu biletów,
b)   możliwości kontynuacji podróży innym środkiem transportu,
c)    przysługujących uprawnień do ulgowych przejazdów pociągami „ŁKA” sp. z o.o.,
d)   przystosowania taboru dla potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej,
e)    przystosowania stacji i przystanków do odprawy osób niepełnosprawnych,
f)    pomocy oferowanej przez PKP S.A. lub PKP PLK S.A. w dotarciu z dworca kolejowego do pociągu lub przejścia od pociągu do budynku dworca.
 
         2. W zakresie zakupu biletu:
  1. wyposażenie kas biletowych „ŁKA” sp. z o.o. w usługę Wideotłumacza,
  2. wyposażenie kas biletowych „ŁKA” sp. z o.o. w pętle indukcyjne,
  3. możliwość zakupu biletu w kasach biletowych „ŁKA” sp. z o.o. poza kolejnością
    zgodnie z §11 pkt. 5 Regulaminu Obsługi Podróżnych, Odprawy oraz Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt (RPO-ŁKA),
  4. możliwość zakupu biletu na pokładzie pociągu „ŁKA” sp. z o.o. bez zgłaszania jego braku do obsługi pociągu zgodnie z §11 pkt. 2a Regulaminu Obsługi Podróżnych (RPO-ŁKA). Odprawa podróżnych niepełnosprawnych i o ograniczonej sprawności ruchowej odbywa się podczas kontroli biletów i nie jest pobierana opłata za wydanie biletu w pociągu.
         3. W trakcie podróży:
  1. pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, stosownie do wskazówek osoby, która chce skorzystać z pomocy,
  2. pomoc w zajęciu i opuszczeniu miejsca w pociągu. W przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dotarcie do wyznaczonego miejsca dla osób na wózkach inwalidzkich,
  3. w razie konieczności udzielenie odrębnie przez obsługę pociągu bieżących informacji w sytuacjach awaryjnych zaistniałych w trakcie przejazdu pociągiem osobom, które zgłosiły swoją podróż i potrzebę uzyskania pomocy,
Więcej informacji znajdą Państwo w Regulaminie Obsługi Podróżnych, Odprawy oraz Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt (RPO-ŁKA):
§ 28. Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym - obowiązuje od 11.12.2016
 
ŁKA nie udziela pomocy w dotarciu na peron stacji lub przystanku. Pomoc
w tym zakresie jest udzielana przez pracowników PKP S.A. lub PKP PLK S.A., przy powiadomieniu minimalnie 48 godzin przed podróżą, w miarę dostępności personelu późniejsze zgłoszenia będą również realizowane.
Łódzka Kolej Aglomeracyjna oferuje możliwość dokonania jednego zgłoszenia na całą podróż – wystarczy wypełnić nasz formularz zgłoszeniowy i w polu uwagi napisać, na której stacji lub przystanku potrzebują Państwo otrzymać pomoc w dotarciu na peron.
 
Większość stacji i przystanków jest dostępna z poziomu torów lub została przebudowana i dostęp jest możliwy w sposób swobodny za pomocą windy lub rampy. Spośród stacji i przystanków obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną nie możliwe jest samodzielne dotarcie na peron w przypadku stacji: Łódź Żabieniec, Łowicz Główny, Kutno, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, a także przystanków: Łódź Niciarniana, Sieradz Męka, Gawrony, Grudze, Kamień Łowicki. Więcej informacji na temat stopnia przystosowania stacji i przystanków znajduje się na poniższej podstronie.
 
Pomoc w zakresie dotarcia na peron stacji lub przystanków udzielana jest przez:
 
Nazwa stacji lub przystanku
Jednostka odpowiedzialna
Dane kontaktowe
Uwagi
Kutno, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia,
Łódź Fabryczna, Łódź Kaliska, Łódź Widzew
PKP S.A.
pomocprm@pkp.pl, nr telefonu: 22 474 13 13
 
Łódź Niciarniana
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi
pomoc w uruchomieniu platformy przyschodowej:
664 062 357
na przystanku jest zamontowana platforma, którą może obsługiwać tylko upoważniony pracownik, który dojeżdża ze stacji Łódź Kaliska (czas oczekiwania na pomoc wynosi do 1 godziny)
Łowicz Główny
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
pracownik nastawni w Łowiczu Głównym: 46/818-23-23
 
Łowicz Przedmieście
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Warszawie
izdd.warszawa@plk-sa.pl, tel. 22/47-33-725
 
Sieradz, Sieradz Warta, Sieradz Męka
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowiu Wielkopolskim
dyspozytor zakładu
62/724 32 23 , 724 12 15 tel. kom.
668 013 181  adres e-mail :
 
Łódź Żabieniec, pozostałe stacje i przystanki
 
PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Łodzi
izdd.lodz@plk-sa.pl lub sekretariat.lodz@plk-sa.pl nr tel. 42 205 54 44, 664 062 357, 42 205 53 40)
 
Uwaga! Stacja Łódź Żabieniec z uwagi na uwarunkowania techniczne (możliwość dotarcia na peron tylko z przejścia podziemnego) nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich elektrycznych. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich zachęcamy do korzystania ze stacji Łódź Radogoszcz Zachód, skąd mogą Państwo dotrzeć do stacji Łódź Żabieniec niskopodłogowym autobusem linii 89 (więcej informacji na temat trasy autobusu: http://www.mpk.lodz.pl/rozklady/linie.jsp).
 
 
 

Formularz zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej

Informacje kontaktowe:
(do potwierdzenia zgłoszenia)

Informacje dotyczące podróży, w trakcie której pożądana jest pomoc

Informacje dotyczące osoby wymagającej naszego wsparcia


Uwagi: