Informacje dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Informacje dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mają takie samo, jak wszyscy inni obywatele prawo do swobodnego przemieszczania się, swobodnego wyboru i niedyskryminacji.

Zastępcza Komunikacja Autobusowa na odcinku Łask – Sieradz – Łask

Czytaj więcej.

Dostępność naszych usług

Łódzka Kolej Aglomeracyjna oferuje przewozy wyłącznie nowoczesnymi pociągami przystosowanymi do zapewniania każdemu pasażerowi swobody w podróży i komfortowego przejazdu: niska podłoga, wysuwany próg, szerokie drzwi, brak schodów wewnątrz pojazdu, windy dla wózków inwalidzkich, przestronne toalety przystosowane dla pasażerów z niepełnosprawnością.

Jesteśmy „Firmą przyjazną głuchym” – zapewniamy wsparcie tłumacza migowego online Wideotłumacz w kasach biletowych własnych (Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna) i agencyjnych (Pabianice, Zduńska Wola, Sieradz), na pokładach pociągów, w Centrum Obsługi Pasażera i za pośrednictwem strony internetowej.

Kasy biletowe własne i agencyjne wyposażyliśmy także w pętle indukcyjne, żeby ułatwić zakup biletów osobom słabosłyszącym. Urządzenia te są certyfikowane do normy PN EN 60118-4 przez Polską Fundację Osób Słabosłyszących i Spółdzielnię Socjalną FADO.

Dodatkowa pomoc w podróży

Pracownicy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej w trosce o komfort podróży osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej są zawsze gotowi udzielić dodatkowej pomocy w szczególności przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu. Możliwe jest również zgłoszenie potrzeby uzyskania dodatkowej asysty w odbywanej podróży – poprzez zgłoszenie na minimum 24 godziny chęci przejazdu na numer infolinii 42 205 55 15 lub za pośrednictwem interaktywnego formularza dostępnego poniżej.

Informacje na temat zakresu oferowanej pomocy:

Wyciąg z Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO – ŁKA) ważny od 11.12.2016 § 28. Pomoc udzielana osobom niepełnosprawnym

Dostępność stacji i przystanków

Większość stacji i przystanków jest dostępna z poziomu torów lub została przebudowana i dostęp jest możliwy w sposób swobodny za pomocą windy lub rampy. Spośród stacji i przystanków obsługiwanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną nie możliwe jest samodzielne dotarcie na peron w przypadku stacji: Łódź Żabieniec, Łowicz Główny, Kutno, Warszawa Zachodnia, Warszawa Wschodnia, a także przystanków: Łódź Niciarniana, Sieradz Męka, Gawrony, Grudze, Kamień Łowicki.

Więcej informacji na temat dostępności poszczególnych stacji i przystanków znajduje się na stronie internetowej zarządcy infrastruktury PKP PLK: http://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/ 

Informacje na temat dostępności dworców kolejowych zarządzanych przez PKP SA znajdują się pod tym linkiem: http://pkpsa.pl/bez-barier/ 

Łódzka Kolej Aglomeracyjna nie udziela pomocy w dotarciu na peron stacji lub przystanku. Pomoc w tym zakresie jest udzielana przez pracowników PKP S.A. lub PKP PLK S.A., przy powiadomieniu minimalnie 48 godzin przed podróżą, w miarę dostępności personelu późniejsze zgłoszenia będą również realizowane.

Dane kontaktowe jednostek odpowiedzialnych za organizację pomocy w dotarciu na peron.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna oferuje możliwość dokonania jednego zgłoszenia na całą podróż – wystarczy wypełnić nasz formularz zgłoszeniowy i w polu uwagi napisać, na której stacji lub przystanku potrzebują Państwo otrzymać pomoc w dotarciu na peron.

Formularz zgłoszenia przejazdu

Formularz zgłoszenia przejazdu osoby niepełnosprawnej

Informacje kontaktowe:

Informacje kontaktowe

Informacje dotyczące podróży, w trakcie której pożądana jest pomoc

Informacje dotyczące podróży, w trakcie której pożądana jest pomoc
Informacje dotyczące osób wymagających naszego wsparcia

Informacje dotyczące osób wymagających naszego wsparciaPomoc w dotarciu na peron lub podczas jego opuszczania:

Pomoc w dotarciu na peron lub podczas jego opuszczania Potrzebne wsparcie:
Uwaga pomoc w dotarciu na peron jest udzielana przez PKP SA lub PKP PLK. Nie zawsze jest ona dostępna – wykaz stacji i przystanków, na których jest ona dostępna znajduje się pod adresem: https://www.plk-sa.pl/niepelnosprawni/. W przypadku przystanków Zastępczej Komunikacji Autobusowej nie jest ona świadczona.

Informacje dodatkowe:

  • Zastępcza Komunikacja Autobusowa – z uwagi na odległość przystanku ZKA od przystanku w Borszewicach, pasażerowie podróżujący z/do Borszewic mają w terminie od 10 czerwca możliwość transportu od/do wskazanego punktu znajdującego się w odległości do 3 km od przystanku kolejowego. W uwagach prosimy wskazać adres punktu początkowego/końcowego podróży.
  • W przypadku wyboru ograniczenia – inne – prosimy o wskazanie rodzaju ograniczenia.
  • Jeśli mają Państwo dodatkowe życzenia lub obsługa pociągu powinna zwrócić na coś szczególną uwagę – prosimy o wskazanie.