Dane kontaktowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Dane kontaktowe

Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź
KRS: 0000359408
NIP: 725-202-58-42
REGON: 100893710
Kapitał zakładowy: 45.083.000,00

Kontakt dla pasażerów:

 • Infolinia
  703 20 30 20 Wysokość opłaty 1 minutę połączenia z Call Center  dla wszystkich Operatorów wynosi 1,05 zł netto czyli 1,29 zł brutto/min
  bok@lka.lodzkie.pl
 • Skargi i Reklamacje
  reklamacje@lka.lodzkie.pl
 • Sekretariat
  biuro@lka.lodzkie.pl
  42 236 17 00
 • Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
  promocja@lka.lodzkie.pl
 • Jednostka Realizująca Projekt pn. „Budowa Systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej”
  tel. + 48 42 278 78 71
  fax +48 42 235 02 05
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Piotr Kawczyński
  iod@lka.lodzkie.pl