Bilet okresowy – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Bilet okresowy

Bilety odcinkowe okresowe, stosowane przez "ŁKA" sp. z o.o.

Bilety okresowe odcinkowe imienne wydawane są wyłącznie elektronicznie na przejazdy pociągami kategorii ŁKA na odległość do 200 km. Bilet ten uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów miedzy wszystkimi stacjami odcinka, na który został wydany. Bilet odcinkowy może być wydany na przejazdy w jedna stronę lub „tam i powrót”.

Przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu właściciel biletu zobowiązany jest czytelnie, w sposób trwały uzupełnić w odpowiednim miejscu na bilecie swoje imię i nazwisko (z wyjątkiem biletu zakodowanego na Elektronicznej karcie ŁKA).

Wydawane są następujące rodzaje biletów odcinkowych okresowych:

 • tygodniowe,
 • miesięczne,
 • kwartalne.

Osoby uprawnione do korzystania z ulgi ustawowej lub handlowej mogą nabyć odpowiedni bilet z ulgą:

 1. ustawową – 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%,
 2. handlową – 50 % lub 55%.

Warunki taryfowe - § 36 (plik PDF)

Bilet okresowy strefowy imienny ŁKA

Bilet okresowy strefowy imienny uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów  pociągami kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter w strefie „A” aglomeracji łódzkiej ograniczonej stacjami:

 • Łódź Kaliska,
 • Łódź Pabianicka,
 • Łódź Żabieniec,
 • Łódź Radogoszcz Zach.,
 • Łódź Stoki,
 • Łódź Marysin,
 • Łódź Arturówek,
 • Łódź Andrzejów,
 • Łódź Chojny,
 • Łódź Dąbrowa,
 • Łódź Widzew, 
 • Lublinek,
 • Łódź Niciarniana,
 • Łódź Fabryczna
 • Pabianice,
 • Zgierz,
 • Zgierz Jaracza,
 • Zgierz Północ,
 • Zgierz Kontrewers.

Termin ważności biletu:

 • miesięczny,
 • kwartalny.

Cena biletu miesięcznego jest zryczałtowana i wynosi (wg taryfy normalnej) – 90,00 zł.

Osoby uprawnione do korzystania z ulgi ustawowej lub handlowej mogą nabyć odpowiedni bilet z ulgą:

 1. ustawową – 33%, 37%, 49%, 51%, 93%,
 2. handlową – 50% lub 55%.

Warunki taryfowe oferty - § 45 (plik PDF)