Zniżki dla Rodzin – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Zniżki dla Rodzin

Łódzka Kolej Aglomeracyjna honoruje karty dużej Rodziny wg poniższych zasad.

Karta Dużej Rodziny

Rodzice lub małżonkowie rodziców, posiadający ważną Kartę Dużej Rodziny są uprawnieni do korzystania z ulg:

  1. 37% - na podstawie biletów jednorazowych,
  2. 49% - na podstawie imiennych biletów miesięcznych (odcinkowych).

Przy przejazdach pociągami uruchamianymi  przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o.

Dokumentem poświadczającym powyższe uprawnienia będzie ważna Karta Dużej Rodziny, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Warunki taryfowe oferty – § 34 - obowiązuje od 11.12.2016 r. (plik PDF)

Wzór karty

Wzór karty dużej rodziny, napis Karta Dużej Rodziny, awers i rewers

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Posiadacze „Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych”, wydawanej członkom rodzin wielodzietnym zamieszkałym na terenie województwa łódzkiego, mogą skorzystać z ulgowych przejazdów pociągami uruchamianymi  przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o.

Oferta obowiązuje, na podstawie biletów:

  1.  jednorazowych, wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi;
  2. odcinkowych imiennych miesięcznych – wg taryfy normalnej lub ulgami ustawowymi.

Ceny biletów jednorazowych są niższe o ok. 30%, a odcinkowe imienne miesięczne o ok. 15% - od cen podstawowych określonych w Taryfie (ŁKA-TP).

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych" obowiązujące od 11.12.2016 (plik PDF)