Zastępcza Komunikacja Autobusowa na odcinku Łask – Sieradz – Łask – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Zastępcza Komunikacja Autobusowa na odcinku Łask – Sieradz – Łask

Autobusy są wysokopodłogowe oraz nie są dostosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Przewóz osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest możliwy wyłącznie po zgłoszeniu takiej potrzeby na 24 godziny przed planowanym wyjazdem w sposób zgodny z § 28 pkt 2 Regulaminu RPO-ŁKA. Realizowany jest on transportem specjalistycznym - pojazdem o specjalistycznej konstrukcji i wyposażeniu, przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pojazd ten zatrzymuje się na przystankach Zastępczej Komunikacji Autobusowej: https://lka.lodzkie.pl/Modernizacja-linii-sieradzkiej-2018-2020/. Wyjątek stanowią Borszewice, gdzie z uwagi na odległość przystanku ZKA od przystanku kolejowego pasażerowie podróżujący z/do Borszewic mają możliwość transportu bezpośrednio od/do wskazanego punktu znajdującego się w odległości do 3 km od przystanku kolejowego.

Aby uzyskać pomoc przy wsiadaniu/wysiadaniu z pojazdu należy zgłosić tę potrzebę na 24 godziny przed odbywaną podróżą. W przypadku braku takiego zgłoszenia pomoc udzielana jest wyłącznie w sytuacji obecności obsługi autobusu. Wykluczeniu podlega pomoc w zakresie dotarcia na przystanek – takiej pomocy w przypadku przystanków zastępczej komunikacji autobusowej nie udziela również PKP S.A. lub PKP PLK S.A.

W autobusach nie ma możliwości przewozu nieskładanych wózków dziecięcych. Wózek musi być złożony przez opiekuna dziecka przed wejściem na pokład pojazdu. Zachęcamy do zgłaszania potrzeby pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu – nasz pracownik pomoże bezpiecznie i szybko ulokować wózek w luku bagażowym.

Osoby z widoczną niepełnosprawnością, rodzice z małymi dziećmi i osoby starsze mają pierwszeństwo przy wejściu na pokład Busa.
Przejazd z psem asystującym odbywa się na dotychczasowych zasadach, zgodnie z wymogami § 21 Regulaminu RPO-ŁKA.

POWRÓT