Wzajemne honorowanie biletów PKP IC i ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Animowany obrazek pociągu jako uzupełnienie bannera

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Wzajemne honorowanie biletów PKP IC i ŁKA

Wzajemne honorowanie w aglomeracji łódzkiej

Schemat przedstawiający w graficzny sposób informacje opisane poniżej.

 

 

Termin obowiązywania: 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Zakres honorowania: 

Będzie obowiązywało pełne wzajemne honorowanie biletów:

Podróżny, który ma bilet odcinkowy (tygodniowy, miesięczny, kwartalny) PKP IC wydany:

Honorowanie dotyczy również biletów ważnych na przejazdy poc. „ŁKA” sp. z o.o. oraz „PKP Intercity” S.A. wymienionych w Zasadach odprawy osób uprawnionych do ulgowych usług transportowych oraz ważnych na przejazdy poc. „ŁKA” sp. z o.o. Wzajemne honorowanie obejmuje również ważne bilety/kupony na przewóz bagażu, roweru lub psa.
Podróżni z biletami „ŁKA” sp. z o.o. w pociągach „PKP Intercity” S.A podróżują bez rezerwacji miejsca do siedzenia, z wyjątkiem przejazdu z rowerem. 
Podróżni z biletami „ŁKA” sp. z o.o., którzy chcą przewieźć rower pociągiem „PKP Intercity” S.A. muszą pobrać w kasie biletowej lub w pociągu (bez opłaty pokładowej) bezpłatną rezerwację miejsca dla osoby przewożącej rower.

Wzajemne honorowanie w aglomeracji warszawskiej

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2024 r. obowiązuje:
Honorowanie:
a)    na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia (i odwrotnie) przez Warszawę Centralną, Warszawę Śródmieście lub Warszawę Gdańską –
b)    na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna (i odwrotnie).
Bilety na tych odcinkach są honorowane bez względu na drogę przewozu, na którą zostały wydane.
•    Honorowanie obowiązuje we wszystkich pociągach ŁKA oraz w wagonach z miejscami do siedzenia klasy 2 wszystkich pociągów PKP Intercity.
•    Honorowane są wszystkie bilety wydane na przejazd pociągami ŁKA i PKP Intercity ważne na odcinkach objętych honorowaniem oraz wydane do nich bilety/kupony na przewóz rzeczy, roweru lub psa.
•    Przejazd pociągami PKP Intercity odbywa się bez rezerwacji miejsca, z wyjątkiem przejazdu z rowerem. Podróżni z biletami ŁKA, którzy chcą przewieźć rower w pociągu PKP Intercity muszą pobrać w kasie biletowej lub w pociągu (bez opłaty pokładowej) bezpłatną rezerwację miejsca dla osoby przewożącej rower.
W przypadku dużej frekwencji w pociągach PKP Intercity objętych obowiązkową rezerwacją miejsc (EIP, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc, tj. pociągi zestawione z elektrycznych zespołów trakcyjnych) i ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa przejazdu tymi pociągami drużyna konduktorska PKP Intercity może odmówić przejazdu pasażerom z biletami ŁKA.

Honorowanie biletów międzynarodowych i Kart Intercity

W pociągach kategorii ŁKA honorowane są:

  1. Karty INTERCITY – bilety sieciowe PKP IC w komunikacji krajowej (wg taryfy N, z ulgą 50%),
  2. bilety na przejazd w komunikacji międzynarodowej wystawione:
    1. według taryfy SCIC-NRT, SCIC-EWT oraz SCIC-RPT,
    2. z ceną globalną,
    3. wg ofert taryfowych i specjalnych,
  3. bilety na przewóz rzeczy, roweru lub psa, wydane do biletów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej,

Honorowanie w wybranych pociągach kategorii ŁKA Sprinter 

Termin honorowania: od 9 czerwca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

 

numer pociągu

odcinek

okres

91119/8

Łódź – Warszawa*

09.06 - 31.08.2024

91105/4

91107/6

91109/8

91111/0

91113/2

91115/4

91117/6

19100/1

Warszawa* - Łódź

19120/1

19102/3

19104/5

19122/3

19106/7

19108/9

19110/1

19112/3

19116/7

        *dotyczy stacji w Warszawie i Łodzi zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy

 

Zakres honorowania: 
ważne bilety okresowe wydane na przejazdy pociągami PKP IC:
•    odcinkowe,
•    sieciowe UUT,
•    karty INTERCITY,
•    wg oferty Multiprzejazd i Multiprzejazd Max.
Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt przez podróżnych będzie mógł się odbywać, zgodnie z warunkami określonymi w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP) i Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) obowiązującymi w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.

Wzajemnie honorowanie biletów w przypadku wystąpienia zakłóceń w ruchu spowodowanych:

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie posiadanego ważnego biletu na przejazd  danej Strony ma prawo:

Jeżeli na skutek zaistniałych okoliczności podróżny odstąpi od umowy przewozu, warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia biletu.  Poświadczenia dokonują osoby upoważnione przez Strony (np. kasjer biletowy, pracownik informacji, pracownik drużyny konduktorskiej) na zasadach i warunkach określonych w taryfach, regulaminach obowiązujących u danej Strony.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

 

Archiwum dotyczące wzajemnego honorowania PKP IC i ŁKA

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.