Wzajemne honorowanie biletów PKP IC i ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Wzajemne honorowanie biletów PKP IC i ŁKA

Wzajemne honorowanie w aglomeracji łódzkiej

Schemat przedstawiający w graficzny sposób informacje opisane poniżej.

 

 

Termin obowiązywania: 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zakres honorowania: 

Będzie obowiązywało pełne wzajemne honorowanie biletów:

Podróżny, który ma bilet odcinkowy (tygodniowy, miesięczny, kwartalny) PKP IC wydany:

Honorowanie dotyczy również biletów ważnych na przejazdy poc. „ŁKA” sp. z o.o. oraz „PKP Intercity” S.A. wymienionych w Zasadach odprawy osób uprawnionych do ulgowych usług transportowych oraz ważnych na przejazdy poc. „ŁKA” sp. z o.o. Wzajemne honorowanie obejmuje również ważne bilety/kupony na przewóz bagażu, roweru lub psa.
Podróżni z biletami „ŁKA” sp. z o.o. w pociągach „PKP Intercity” S.A podróżują bez rezerwacji miejsca do siedzenia, z wyjątkiem przejazdu z rowerem. 
Podróżni z biletami „ŁKA” sp. z o.o., którzy chcą przewieźć rower pociągiem „PKP Intercity” S.A. muszą pobrać w kasie biletowej lub w pociągu (bez opłaty pokładowej) bezpłatną rezerwację miejsca dla osoby przewożącej rower.

Wzajemne honorowanie w aglomeracji warszawskiej

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do  31 grudnia 2023 r. obowiązuje:
Honorowanie:
a)    na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia (i odwrotnie) przez Warszawę Centralną, Warszawę Śródmieście lub Warszawę Gdańską –
b)    na odcinku Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna (i odwrotnie).
Bilety na tych odcinkach są honorowane bez względu na drogę przewozu, na którą zostały wydane.
•    Honorowanie obowiązuje we wszystkich pociągach ŁKA oraz w wagonach z miejscami do siedzenia klasy 2 wszystkich pociągów PKP Intercity.
•    Honorowane są wszystkie bilety wydane na przejazd pociągami ŁKA i PKP Intercity ważne na odcinkach objętych honorowaniem oraz wydane do nich bilety/kupony na przewóz rzeczy, roweru lub psa.
•    Przejazd pociągami PKP Intercity odbywa się bez rezerwacji miejsca, z wyjątkiem przejazdu z rowerem. Podróżni z biletami ŁKA, którzy chcą przewieźć rower w pociągu PKP Intercity muszą pobrać w kasie biletowej lub w pociągu (bez opłaty pokładowej) bezpłatną rezerwację miejsca dla osoby przewożącej rower.
W przypadku dużej frekwencji w pociągach PKP Intercity objętych obowiązkową rezerwacją miejsc (EIP, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc, tj. pociągi zestawione z elektrycznych zespołów trakcyjnych) i ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa przejazdu tymi pociągami drużyna konduktorska PKP Intercity może odmówić przejazdu pasażerom z biletami ŁKA.

Honorowanie w wybranych pociągach IC

Termin obowiązywania: od 12 marca 2023 r. do 10 czerwca 2023 r.
Wykaz pociągów objętych honorowaniem:

Termin obowiązywania: od 11 grudnia 2022 r. do 11 marca 2023 r.
Wykaz pociągów objętych honorowaniem:

Zakres honorowania: 

Podróżni z biletami ważnymi na przejazdy pociągami „ŁKA” sp. z o.o. w pociągach „PKP Intercity” S.A mogą odbyć przejazd wyłącznie po pobraniu bezpłatnej rezerwacji miejsca do siedzenia. Rezerwację można pobrać w kasie biletowej oraz u drużyny konduktorskiej. Brak miejscówki podróżni muszą zgłaszać konduktorowi przed wejściem do pociągu. Drużyna konduktorska wyda miejscówkę, pod warunkiem, że w pociągu są wolne miejsca. W razie braku wolnych miejsc przejazd danym pociągiem jest niemożliwy. W przypadku, gdy na stacji jest czynna kasa biletowa, konduktor pobierze opłatę pokładową (20 zł).

Honorowanie w wybranych pociągach kategorii ŁKA Sprinter 

Termin honorowania: od 3 września 2023 r. do 11 listopada 2023 r.

Wykaz pociągów objętych honorowaniem:

w pociągu nr

odcinek

okres 

91111/0

Łódź – Warszawa*

 

03.09.2023-11.11.2023

91105/4 SKRA
91115/4
91117/6 ANDERS
91109/8 POWIDOKI
91107/6
91113/2
19101/0 SYRENA Warszawa* – Łódź
19103/2
19111/0
19107/6 MARSZAŁEK
19113/2
19117/6 ANDERS
19109/8 POWIDOKI

*dotyczy stacji w Warszawie zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy

 

Termin honorowania: od 11 czerwca 2023 r. do 2 września 2023 r.

Wykaz pociągów objętych honorowaniem:

w pociągu nr

odcinek

okres 

91101/0 FABRYKANT

Łódź – Warszawa*

 

11.06.2023-02.09.2023

91105/4 SKRA
91115/4
91117/6 ANDERS
91109/8 POWIDOKI
91107/6 MARSZAŁEK
19101/0 SYRENA Warszawa* – Łódź
19103/2
19105/4 SKRA
19107/6 MARSZAŁEK
99050/1
19117/6 ANDERS
19109/8 POWIDOKI

*dotyczy stacji w Warszawie zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy

Zakres honorowania: 
ważne bilety okresowe wydane na przejazdy pociągami PKP IC:

Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt przez podróżnych będzie mógł się odbywać, zgodnie z warunkami określonymi w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP) i Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) obowiązującymi w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.

Wzajemnie honorowanie biletów w przypadku wystąpienia zakłóceń w ruchu spowodowanych:

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie posiadanego ważnego biletu na przejazd  danej Strony ma prawo:

Jeżeli na skutek zaistniałych okoliczności podróżny odstąpi od umowy przewozu, warunkiem zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia biletu.  Poświadczenia dokonują osoby upoważnione przez Strony (np. kasjer biletowy, pracownik informacji, pracownik drużyny konduktorskiej) na zasadach i warunkach określonych w taryfach, regulaminach obowiązujących u danej Strony.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

 

Archiwum dotyczące wzajemnego honorowania PKP IC i ŁKA

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.