Wzajemne honorowanie biletów PKP IC i ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

zbliżenie na sylwetkę Flirta 3 ŁKA na nim ikony zalet ŁKA komfortu, niezawodności i bezpieczeństwa.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Wzajemne honorowanie biletów PKP IC i ŁKA

Wzajemne honorowanie biletów ŁKA i PKP IC

Zasady przejazdu na podstawie biletów ŁKA w pociągach PKP Intercity na terenie aglomeracji łódzkiej ograniczonej stacjami Łódź Widzew, Zgierz, Pabianice, obowiązujące od 4 czerwca 2020 r.

Od 04 czerwca 2020 r. do czasu wygaśnięcia przejściowych zasad odprawy związanych z COVID-19 w pociągach PKP IC, podróżni zobowiązani są posiadać bilet dodatkowy na miejsca siedzące. 

W sytuacji braku wolnych miejsc w danym pociągu przejazd nie będzie możliwy do zrealizowania. Sprzedaż dodatkowych biletów będzie prowadzona w systemie e-IC, w kasie biletowej i u drużyny konduktorskiej tylko i wyłącznie od stacji, na której nie ma kasy biletowej lub kasa jest nieczynna. Podróżni, którzy nie posiadają biletu dodatkowego zobowiązani są przed wejściem do pociągu zgłosić się do drużyny konduktorskiej, aby nabyć dodatkowy odpłatny bilet. Pasażerowie mogą ubiegać się o zwrot należności za opłacone bilety dodatkowe. Zwrot będzie następował w drodze reklamacji po wykorzystaniu biletu na przejazd, do którego rezerwacje były zakupione lub po wygaśnięciu przejściowych zasad odprawy związanych z COVID-19.

W związku z utrudnieniami w ruchu pociągów, związanymi z prowadzonymi przez Zarządcę Infrastruktury pracami modernizacyjnymi linii kolejowych, Łódzka Kolej Aglomeracyjna i PKP Intercity, w okresie od 22 grudnia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r., wprowadzają na obszarze aglomeracji łódzkiej ograniczonej stacjami Łódź Widzew, Zgierz, Pabianice pełne wzajemne honorowanie:

Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt przez podróżnych, będzie mógł odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi u przewoźnika, za pośrednictwem którego odbywa się podróż.

Z uwagi na modernizację stacji Warszawa Zachodnia w okresie od 14 marca 2021 r. do  31 grudnia 2021 r. obowiązuje:

Honorowanie obejmuje ważne bilety (w tym na przewóz bagażu lub psa) wydane na przejazdy pociągami ŁKA Sprinter oraz ważne bilety (w tym na przewóz bagażu lub psa) wydane na przejazdy pociągami PKP IC.
 

Honorowanie biletów okresowych ŁKA i PKP IC

W okresie od 27 marca g 2021 r. do 11 grudnia 2021 r. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. będzie honorowała bilety wydane na przejazdy pociągami „PKP Intercity” S.A.

Honorowane będą ważne bilety okresowe wydane na przejazdy pociągami PKP IC:

Zakres honorowania:

W pociągu uruchamianym przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” nr:
91100/1 na odcinku Łódź Fabryczna – Warszawa Główna,
91104/5 na odcinku Łódź Fabryczna – Warszawa Główna,
19101 na odcinku Warszawa Główna – Łódź Fabryczna,
91106/7 na odcinku Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia
19103    na odcinku Warszawa Główna - Łódź Fabryczna
91108   na odcinku Łódź Fabryczna - Warszawa Wschodnia
91115   na odcinku Łódź Fabryczna – Warszawa Główna
11601   na odcinku Łódź Fabryczna – Skierniewice”

 

Przewóz rzeczy, rowerów i zwierząt przez podróżnych będzie mógł się odbywać, zgodnie z warunkami określonymi w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP) i Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) obowiązującymi w „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o.

Ponadto ŁKA i PKP Intercity wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

  1. nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
  2. przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
  3. utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

  1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
  2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

  1. odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
  2. opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.