Wyróżnienie Prezesa UTK dla maszynisty ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

zbliżenie na sylwetkę Flirta 3 ŁKA na nim ikony zalet ŁKA komfortu, niezawodności i bezpieczeństwa.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Wyróżnienie Prezesa UTK dla maszynisty ŁKA

WYRÓŻNIENIE PREZESA URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO DLA MASZYNISTY ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ w V edycji Konkursu KULTURA BEZPIECZEŃSTWA W TRANSPORCIE KOLEJOWYM

Maszynista na scenie gali wręczenia nagród pozuje do zdjęcia z Prezesem UTK.

W konkursie organizowanym przez UTK, Jakub Rólczak, dwudziestosiedmioletni maszynista ŁKA, podczas uroczystej gali V Konferencji Kultury Bezpieczeństwa otrzymał wyróżnienie za swoją postawę i szybką reakcję, która uratowała ludzkie życie. Pomimo młodego wieku i zaledwie 3,5 letniego stażu na swoim stanowisku, może pochwalić się nienaganną opinią oraz umiejętnością podejmowania właściwych decyzji w sytuacjach kryzysowych.

W piątek rano, 23 lipca br., pan Jakub rozpoczął obsługę pociągu relacji Łódź Fabryczna – Sieradz. Po odjeździe ze stacji Łódź Chojny w stronę przystanku osobowego Łódź Pabianicka na linii kolejowej numer 25, uwagę maszynisty zwrócił pozostawiony na poboczu samochód osobowy z włączonymi światłami awaryjnymi. W tym samym momencie dostrzegł również dwóch mężczyzn, którzy biegnąc wzdłuż toru numer 2, dawali wyraźne sygnały ostrzegawcze machając rękoma w kierunku nadjeżdżającego pociągu. Maszynista zaniepokojony zaistniałą sytuacją wdrożył hamowanie i jednocześnie wypatrywał przeszkody lub innego zagrożenia w obszarze toru, po którym się poruszał. Podczas wnikliwej obserwacji otoczenia dostrzegł na przeciwległym torze numer 1 leżącego człowieka. Natychmiast podjął próbę nawiązania łączności z dyżurnym ruchu stacji Łódź Chojny, jednakże po chwili zauważył nadjeżdżający po torze numer 1 - od strony przystanku osobowego Łódź Pabianicka - pociąg towarowy. Pan Jakub bez chwili wahania starał się nawiązać łączność z prowadzącym pociąg towarowy, jednocześnie - w obawie o zdrowie i życie człowieka leżącego na torach - podjął zdecydowaną decyzję o nadaniu sygnału ALARM poprzez urządzenie „radio stop” (system, który umożliwia zatrzymanie pojazdów trakcyjnych będących w ruchu w miejscu, gdzie zachodzi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu). Nadanie sygnału spowodowało zatrzymanie się pociągu towarowego przed osobą leżącą na torze. Wówczas, dzięki reakcji maszynisty, wspomniane wcześniej osoby postronne mogły bezpiecznie udać się na miejsce zdarzenia i przenieść leżącego człowieka poza skrajnię toru. Gdyby nie pomoc osób postronnych oraz prawidłowe zachowanie maszynisty łódzkiej kolei, doszłoby do najechania przez pociąg towarowy na poszkodowanego, który jak się okazało, był osobą o ograniczonej sprawności ruchowej.

Zachowanie Pana Jakuba Rólczaka potwierdziło prawidłowość i skuteczność procesu szkolenia, które pracownik musiał przejść, aby po uzyskaniu pozytywnych wyników z przeprowadzonych sprawdzianów wiedzy i umiejętności, zostać dopuszczonym do wykonywania obowiązków służbowych na stanowisku maszynisty.

Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej opracował proces szkolenia pracowników, w którego skład wchodzi:

  1. przygotowanie zawodowe, które składa się ze stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego, szkolenia teoretycznego, prowadzenia pojazdu kolejowego pod nadzorem oraz zawiera dodatkową tematykę Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, Systemu Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwa Higieny Pracy (bezpieczeństwo w branży kolejowej), co pozwala na utrwalenie i poszerzenie wiedzy, miedzy innymi, z zakresu bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz zasad postępowania w przypadku zdarzenia lub innego wydarzenia kolejowego,
  2. sprawdzian wiedzy i umiejętności w celu rozszerzenia Świadectwa Uzupełniającego Maszynisty o podkategorię (A1,A4) + B1 o nowe typy pojazdów kolejowych oraz o infrastrukturę kolejową,
  3. sprawdzian wiedzy i umiejętności (po wykonaniu obowiązkowych jazd na nowych odcinkach linii kolejowej) zgodnie z „Programem nabywania znajomości odcinków linii kolejowych w ŁKA na stanowisku maszynista / kandydat na maszynistę”, który przeprowadza egzaminator Ośrodka Szkolenia i Egzaminowania ŁKA.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna wdrożyła powyższe działania mając świadomość, że nawet posiadając bardzo nowoczesne pojazdy i korzystając z nowatorskich systemów zarządzania ruchem kolejowym, najbardziej istotnym ogniwem zapewniającym bezpieczeństwo
w transporcie pasażerskim jest człowiek – pracownik kolei, odpowiednio wyszkolony i przygotowany do właściwego zachowania w sytuacjach ekstremalnych.

Jednym z wielu czynników przyczyniających się do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu w ruchu kolejowym jest niekontrolowane działanie pracowników pod wpływem nagłego zdarzenia. Osoba wykonująca zawód maszynisty niejednokrotnie musi podejmować szybkie
i zdecydowane działania, obarczone dużą odpowiedzialnością. Świadomość tego, jakie następstwa może przynieść nieprawidłowo podjęta decyzja, niewątpliwie przyczynia się do zwiększenia stresu. W niektórych okolicznościach można jedynie zminimalizować ryzyko nieprawidłowego postępowania pracowników w sytuacjach kryzysowych, albowiem nikt nie jest w stanie przewidzieć indywidualnych, bezwarunkowych odruchów. Dlatego tak ważne jest częste przeprowadzanie szkoleń oraz pouczeń okresowych, na których omawiane są zachowania wzorcowe, mogące w przyszłości przełożyć się na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Opisana powyżej sytuacja przyczyniła się do zwiększenia świadomości pracowników Spółki w kwestii bezpieczeństwa oraz stała się dla nich punktem odniesienia do wzorca właściwego zachowania w sytuacjach kryzysowych. Prezentowana kategoria czynnika ludzkiego w kulturze bezpieczeństwa na kolei w pełni zachęca do podejmowania świadomych działań przez maszynistów. Dodatkowo przyczynia się do propagowania dobrych praktyk oraz wzmacnia zaufanie społeczne do prowadzących pojazdy kolejowe.

Pracownik prezentując swoje opanowanie oraz postępując w  profesjonalny sposób, w pełni zasłużył na otrzymane wyróżnienie. Przedstawione zaś wydarzenie, pomimo specyfiki zawodu maszynisty i prowadzenia pojazdów szynowych, należy rozpropagować nie tylko w środowisku kolejarskim. Świadomość społeczna dotycząca poruszanych kwestii jest niewystarczająca, dlatego tak ważne jest przekazywanie informacji, które obrazują aspekty pracy maszynistów, w tym przede wszystkim wskazujących na ograniczenia w prowadzeniu pojazdów kolejowych.

Warto przy tym wspomnieć, że niezmiernie istotną rolę w ocaleniu życia osoby, która w opisywanym zdarzeniu utknęła na torach, odegrało zachowanie nieznanych dwóch osób, które zaalarmowały maszynistę pociągu. Dzięki ich obywatelskiej i zdecydowanej postawie możliwe było podjęcie właściwych działań przez pracownika ŁKA. Zarząd Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wyraża tym osobom głęboką wdzięczność oraz wyrazy szacunku i uznania. Ich zachowanie z pewnością można przedstawiać jako wzór do naśladowania.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.