Udogodnienia w kasach biletowych ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Udogodnienia w kasach biletowych ŁKA

ŁKA jest „Firmą przyjazną głuchym” – zapewniamy wsparcie tłumacza migowego online Wideotłumacz w kasach biletowych własnych (Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna) i agencyjnych (Pabianice, Zduńska Wola, Sieradz), na pokładach pociągów, w Centrum Obsługi Pasażera i za pośrednictwem strony internetowej.

Kasy biletowe własne i agencyjne wyposażyliśmy także w pętle indukcyjne, żeby ułatwić zakup biletów osobom słabosłyszącym. Urządzenia te są certyfikowane do normy PN EN 60118-4 przez Polską Fundację Osób Słabosłyszących i Spółdzielnię Socjalną FADO.

W kasach poza kolejnością obsługiwane są:

  • kobiety w ciąży,

oraz osoby:

  • o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim;
  • niezdolne do samodzielnej egzystencji;
  • w wieku powyżej 70 lat;
  • z dziećmi do lat 4 lub z dziećmi niepełnosprawnymi;
  • niewidome;
  • chore na cukrzycę

za okazaniem stosownego dokumentu (lub biletu). Obowiązek okazywania dokumentu nie dotyczy osób niepełnosprawnych o widocznym kalectwie i kobiet w widocznej ciąży