Udogodnienia w kasach biletowych ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Udogodnienia w kasach biletowych ŁKA

ŁKA jest „Firmą przyjazną głuchym” – zapewniamy wsparcie tłumacza migowego online Wideotłumacz w kasach biletowych własnych (Łódź Kaliska i Łódź Fabryczna) i agencyjnych (Pabianice, Zduńska Wola, Sieradz), na pokładach pociągów, w Centrum Obsługi Pasażera i za pośrednictwem strony internetowej.

Kasy biletowe własne i agencyjne wyposażyliśmy także w pętle indukcyjne, żeby ułatwić zakup biletów osobom słabosłyszącym. Urządzenia te są certyfikowane do normy PN EN 60118-4 przez Polską Fundację Osób Słabosłyszących i Spółdzielnię Socjalną FADO.

W kasach biletowych „ŁKA” sp. z o.o. poza kolejnością obsługiwane są kobiety w widocznej ciąży, oraz osoby:

  • o widocznej niepełnosprawności ruchowej, w tym osoby poruszające się na wózku inwalidzkim z chodzikiem lub o kulach,
  • z dziećmi do lat 4 lub z dziećmi niepełnosprawnymi,
  • w wieku powyżej 70 lat, mogą one być poproszone o okazanie stosownego dokumentu potwierdzającego wiek,
  • cierpiące na przewlekłe choroby ograniczające sprawność fizyczną, mogą one być poproszone o okazanie dokumentu potwierdzającego stan zdrowia.