REKLAMA W ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


REKLAMA W ŁKA

Zapraszamy do podjęcia współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w zakresie usług reklamowych świadczonych w pociągach i na dworcach kolejowych
w regionie łódzkim.

Reklama w pociągach to skuteczna forma dotarcia do klienta. Czas i sposób podróżowania zwiększają częstotliwość i długość ekspozycji materiału reklamowego. Komunikat trafia do dobrze zdefiniowanego odbiorcy i nie jest ograniczony do wąskiej lokalizacji.

Szeroki wachlarz usług oferowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną poszerza zasób mediów stosowanych w kampanii i zwiększa efektywność podejmowanych działań marketingowych.
Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją naszych możliwości oraz do skontaktowania się z nami w celu poznania szczegółowej oferty.
 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI

punktor ŁKA    Oferta reklamowa 2017