REKLAMA W ŁKA – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


REKLAMA W ŁKA

Zapraszamy do podjęcia współpracy z Łódzką Koleją Aglomeracyjną w zakresie usług reklamowych świadczonych w pociągach i na dworcach kolejowych w regionie łódzkim.

Reklama w pociągach to skuteczna forma dotarcia do klienta. Czas i sposób podróżowania zwiększają częstotliwość i długość ekspozycji materiału reklamowego. Komunikat trafia do dobrze zdefiniowanego odbiorcy i nie jest ograniczony do wąskiej lokalizacji.

Szeroki wachlarz usług oferowanych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną poszerza zasób mediów stosowanych w kampanii i zwiększa efektywność podejmowanych działań marketingowych.

Zachęcamy do zapoznania się z krótką prezentacją naszych możliwości oraz do skontaktowania się z nami w celu poznania szczegółowej oferty.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I PROMOCJI

e-mail: promocja@lka.lodzkie.pl

Oferta reklamowa 2020 - do pobrania plik PDF