Projekt pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Projekt pn. "Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013