Projekt pn.„Budowa Łódzkiej Kolei Aglomercyjnej Etap IV” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Baner przedstawia zdjęcia atrakcji turystycznych w województwie, do których można dojechać ŁKA.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Projekt pn.„Budowa Łódzkiej Kolei Aglomercyjnej Etap IV” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

       Nazwa Projektu: „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV”

Współfinansowanie z Unii Europejskiej:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Program operacyjny / Oś priorytetowa / Działanie:

Cele Projektu:
Bezpośrednim celem Projektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Etap IV” jest poprawa dostępności transportowej województwa łódzkiego poprzez rozszerzenie działalności przewozowej Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej sp. z o.o. na obszarze województwa, na liniach kolejowych: nr 25 w relacji Łódź/Zgierz – Opoczno i nr 53 w relacji Łódź/Zgierz – Spała.

Cele pośrednie to:

Planowane efekty:
Planowane efekty realizacji Projektu, to uruchomienie nowych połączeń na niezelektryfikowanych liniach kolejowych: nr 25 w relacji Łódź/Zgierz – Opoczno i nr 53 w relacji Łódź/Zgierz – Spała oraz zwiększenie liczby połączeń na obecnie obsługiwanych trasach.

Zakres rzeczowy Projektu:
Zakup 3 sztuk nowych, trzyczłonowych, dwunapędowych zespołów trakcyjnych – zasilanych z sieci trakcyjnej 3 kVDC oraz silników spalinowych, przeznaczonych do wykonywania pasażerskich przewozów aglomeracyjnych i regionalnych.

Ramy czasowe realizacji Projektu:
Rozpoczęcie realizacji Projektu:                    01.07.2020 r.
Zakończenie realizacji Projektu:                    31.12.2023 r.

Wartość Projektu:
Całkowita wartość Projektu:                            74 517 900,00 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych:       60 716 750,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
Dofinansowanie:
          poziom dofinansowania                             85%
          kwota dofinansowania                                51 609 237,50 zł

Umowa o dofinansowanie Projektu:
Umowa o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPLD.03.04.00-10-0001/21-00 z dn. 23.07.2021 r., Beneficjent - Łódzka Kolej Aglomeracyjna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.