Prawa i obowiązki podróżnych – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Prawa i obowiązki podróżnych

Przepisy prawne są dostępne do pobrania w zakładce https://lka.lodzkie.pl/taryfy-regulaminy/

Wszelkie informacje na temat praw pasażera w zakresie korzystania z usług kolejowych można uzyskać za pośrednictwem Urzędu Transportu Kolejowego:

Urząd Transportu Kolejowego
Aleje Jerozolimskie 134
02-305 Warszawa
e-mail: pasazer@utk.gov.pl
infolinia: 801 044 080 i 22 460 40 80