Podróż z rowerem – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Podróż z rowerem

Chcesz pojechać pociągiem ŁKA z rowerem na przejażdżkę rowerową? ZAPRASZAMY!

 

Podróżny posiadający ważny bilet na przejazd może zabrać ze sobą do pociągu "ŁKA" sp. z o.o. nieodpłatnie – jeden rower na podstawie nieodpłatnego kuponu na przewóz roweru. Przewożony w pociągu "ŁKA" sp. z o.o. rower nie może utrudniać przejazdu podróżnym, narażać na szkodę osób trzecich lub ich mienia, a także nie może powodować zanieczyszczenia i uszkodzenia wagonu.

Rower może być przewożony:

- w miejscu przystosowanym i oznaczonym do przewozu rowerów, na jednym z 3 wieszaków na rowery,

- we wskazanym przez obsługę pociągu innym miejscu, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienie roweru w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych).

Przewóz odbywa się na pod nadzorem podróżnego.

Odpowiedzialność za wszelkie szkody związane z przewozem roweru ponosi podróżny.

Odnośnik do Regulaminu
§ 22 Przewóz rowerówotwiera się w nowym oknie