Oferty specjalne i pozataryfowe – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Obraz przedstawia pociąg oraz napis Warszawa- Łódź i Warszawa- Łódź. Zawarta jest informacja o ofercie 45 zł za podróż tam i z powrotem w dwa rożne dni weekendu

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 703–203–020 opłata 1,29 zł/min Nie możesz się dodzwonić? Sprawdź status blokady usług premium swojego operatora.

Oferty specjalne i pozataryfowe

Warunki oferty "Dzień bez samochodu z ŁKA 2020"

szczegóły oferty Dzień bez samochodu z ŁKA 2020(plik PDF)

Bezterminowe wydłużenie biletów dla Pracowników Służby Zdrowia

Z uwagi na szczególne uznanie dla pracowników służby zdrowia, którzy w swojej pracy podejmują walkę z pandemią koronawirusa narażając przy tym swoje zdrowie, „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. wprowadza od 4 kwietnia 2020 r. do odwołania możliwość bezterminowego wydłużenia biletów okresowych „ŁKA” sp. z o.o. (oferta nie dotyczy biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w tym Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego) dla osób wykonujących pracę w szpitalu, laboratorium oraz Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Osobami uprawnionymi do w/w są:

 1. lekarze, pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 2. pracownicy którzy zajmują się utrzymaniem czystości oraz pracownicy kuchni w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego albo zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  placówka medyczna;
 3. ratownicy medyczni – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
 4. dyspozytor medyczny – na podstawie identyfikatora służbowego albo aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
 5. kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
 6. pracownicy Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest  Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna;
 7. wolontariusze, studenci kierunków medycznych wykonujący pracę w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez placówkę lub innego dokumentu potwierdzającego, że miejscem pracy jest obiekt medyczny.

Od dnia 15  kwietnia 2020 r. zostaje rozszerzona grupa osób uprawnionych do korzystania z możliwości bezterminowego wydłużenia obowiązywania biletów okresowych „ŁKA” sp. z o.o. (oferta nie dotyczy biletów lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w tym Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego). Osobami dodatkowo uprawnionymi do w/w są:

 1. farmaceuci – na podstawie identyfikatora służbowego albo dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
 2. pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 3. pracownicy Domów Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 4. pracownicy socjalni i asystenci rodziny Ośrodków Pomocy Społecznej – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa stanowisko i miejsce pracy;
 5. pracownicy Domów Dziecka – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy;
 6. pozostali pracownicy placówek ochrony zdrowia – na podstawie zaświadczenia wystawionego przez pracodawcę które określa miejsce pracy.

W ramach oferty ww. osoby pomimo zakończonego terminu obowiązywania posiadanego biletu okresowego (gdy termin upływa po 15 kwietnia 2020 r.) wydanego na przejazd pociągami „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. mogą na okres bezterminowy (do odwołania) odbywać podróż pociągami kategorii ŁKA lub ŁKA Sprinter zgodnie ze wskazaną na bilecie relacją i kategorią pociągu. Uprawnienie do powyższego jest na podstawie ww. wymienionych dokumentów potwierdzających wykonywany zawód czy miejsce wykonywania pracy.

Jednocześnie informujemy, że bilety wydane na podstawie oferty specjalnej Spółki POLREGIO tj. „Bilet miesięczny za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia” są honorowane w pociągach „ŁKA” sp. z o.o., bilety wydane na przejazd pociągami REGIO albo interREGIO uprawniają do przejazdów pociągami kategorii ŁKA, jak również pociągami kategorii ŁKA Sprinter.

Warunki oferty "ŁKA łączy z Łodzią"

szczegóły oferty  (plik PDF)

Warunki oferty "ŁKA łączy z Warszawą"

szczegóły oferty  (plik PDF)

Oferta "ŁKA łączy z Tomaszowem Mazowieckim"

szczegóły oferty  (plik PDF)

Oferta "Parowozownia Skierniewice"

szczegóły oferty  (plik PDF)

Oferta "Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi"

Dodatkowo uprawnionymi są Ozdrowieńcy, którzy przebyli zakażenie COVID-19 wywołane wirusem SARS-CoV-2 i oddali osocze. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z oferty przez ww. osoby jest zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. (nie obowiązuje honorowanie w POLREGIO).

szczegóły oferty  (plik PDF)

Oferta "ŁKA+ Kolej Wąskotorowa"

szczegóły oferty  (plik PDF)

Oferta „KARTA SENIORA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO”

Warunki taryfowe - plik PDF
Tabele opłat
Wzór karty

Podróżni, którzy nie posiadają Karty Seniora Województwa Łódzkiego mogą skorzystać tylko i wyłącznie z oferty „ŁKA SENIOR”

 

Oferta  „ŁKA SENIOR” - honorowana także w pociągach Regio

​Warunki taryfowe - plik PDF - obowiązuje od 20 stycznia 2020 r.

Tabela opłat bilety jednorazowe - obowiązuje od 20 stycznia 2020 r.

Tabela opłat bilety okresowe - obowiązuje od 20 stycznia 2020 r.

 

 

Archiwum ofert specjalnych i pozataryfowych

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.