ŁKA łączy Ekolejomaniaków – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


ŁKA łączy Ekolejomaniaków

Ochrona środowiska jest wyzwaniem cywilizacyjnym początków XXI wieku. Łódzka Kolej Aglomeracyjna powstała, aby z troską o środowisko rozwijać transport lokalny i ponadlokalny, promując jednocześnie kolej jako ekologiczny środek transportu i transport zbiorowy jako taki. Przez niemal 5 lat wykonywania przewozów z naszych pociągów skorzystało ponad 15 000 000 pasażerów. Aby dalej pogłębiać wiedzę na temat ekologii, bycia świadomym konsumentem czy poprawnego recyklingu, tworzymy mobilny Ekopunkt.

Zapraszamy do odwiedzenia Ekopunktu ŁKA podczas wydarzeń na terenie województwa łódzkiego.

W obrębie ekopunktu przez cały okres projektu przeprowadzane będą warsztaty z ekologii na co dzień. Warsztaty kończyć się będą quizem, w którym wygrać można ekologiczne gadżety.

Lista wydarzeń:

  1. Boże Ciało w Łowiczu - 20.06.2019 r.
  2. 802. Imieniny Piotrkowa Trybunalskiego - 22.06.2019 r.
  3. Dni Tomaszowa Mazowieckiego - 29.06.2019 r.
  4. Sieradz Open Hair Festival - 20-21.07.2019 r.
  5. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski w Rogowie - 03.08.2019 r.
  6. Turniej Rycerski w Łęczycy - 24.08.2019 r.
  7. Mixer Regionalny w Sieradzu - 07.09.2019 r.
  8. Święto Róży w Kutnie - 08.09.2019 r.
  9. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw w Skierniewicach - 14-15.09.2019 r.
  10. Dzień bez Samochodu w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu - Zaplecze ŁKA - 22.09.2019 r.

Projekt dofinansowany ze środków WFOŚiGW.