ŁKA Odkrywa Tomaszów – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


ŁKA Odkrywa Tomaszów

Ilustracja akcji ŁKA odkrywa Tomaszów

Wakacyjne, ekologiczne wycieczki dla mieszkańców województwa łódzkiego

A może byśmy tak, najmilsi, wpadli na dzień do Tomaszowa?

Łódzka Kolej Aglomeracyjna organizuje w lipcu i sierpniu cztery przyrodnicze wycieczki do Tomaszowa Mazowieckiego, na które zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego. Będą one wypełnione atrakcjami i – co ważne – nieodpłatne.

Łódzka Kolej Aglomeracyjna, jako nowoczesny przewoźnik, stara się nie tylko o zapewnienie najwyższego standardu przejazdów. Popularyzuje także ekologiczne sposoby podróżowania, a jednocześnie dołącza się do upowszechniania wiedzy na temat atrakcji przyrodniczych i historycznych regionu łódzkiego. Dlatego też zorganizowała serię wyjazdów dla kilkuset chętnych na niezwykłą, choć całkiem niedaleką przygodę w urokliwym rezerwacie Niebieskie Źródła, tajemniczych Grotach Nagórzyckich i Skansenie Rzeki Pilicy. Łódzka Kolej Aglomeracyjna pozyskała na ten cel wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kontynuuje tym samym współpracę, która w poprzednich latach zaowocowała udanymi projektami: EkO-Kolej i Łódzkie Łączy z Przyrodą.  W tym roku zaplanowano serię ekologicznych wycieczek.

NIEBIESKIE ŹRÓDŁA

Tomaszów Mazowiecki nierozerwalnie związany jest z wodą. Obok potężnej Pilicy, Wolbórki czy rzeki Czarnej, dumą i jednym z symboli Tomaszowa jest rezerwat wywie­rzyskowy Niebieskie Źródła.

Wywierzyska to niezwykle atrakcyjne dla widza formy krasowe złożone ze źródeł wybijających wodę z warstw wapienia, dzięki czemu jest ona niezwykle czysta, a poprzez pochłanianie części promieni słonecznych, sprawia wrażenia turkusowej.

Duże zainteresowanie wzbudzają też wy­woływane przez źródła ruchy piasku na dnie stawów. Niezwykły spektakl obserwujemy w pięknym lesie olchowym zamieszkałym przez wiele gatunków ptaków.

GROTY NAGÓRZYCKIE

Groty znajdują się w miękkim piaskowcu - pozostałości erozyjnej Gór Świętokrzyskich przetransportowanej tu przez zjawiska lodowcowe. Drobny, czysty piasek tworzący skałę nadaje się idealnie do produkcji szkła, stąd nazywany jest piaskiem „szklarskim”. Właśnie w celu jego wydobycia, mieszkańcy zaczęli drążyć tunele w zboczu jednego ze wzgórz, a wydobyty surowiec sprzedawano lub przeznaczano na cele budowlane.

Z uwagi na wrażliwość skały na wilgoć i wstrząsy była to praca bardzo niebez­pieczna. Z tego powodu na wiele lat groty zamknięto. Teraz dzięki inwestycji unijnej możemy w bezpieczny sposób podziwiać wspólne dzieło ludzkich rąk i natury.

SKANSEN RZEKI PILICY

Skansen Rzeki Pilicy to bogata skarbnica wie­dzy na temat życia nad rzeką.

Tu doskonale możemy zobaczyć jak, wraz z rozwojem cywilizacji, zmieniał się zakres wykorzystania rzeki przez mieszkańców nadpilickich miejscowości.

Tu także można zobaczyć obiekty historycz­ne sprowadzone z okolicznych miejsc m.in.. militaria wydobyte z rzeki oraz przepiękny budynek stacyjki kolejowej.
Jest to jedno z tych muzeów, które pokazuje szeroki zakres działania człowieka w okre­ślonym miejscu. W tym przypadku, nad brze­gami Pilicy.

INFORMACJE PRAKTYCZNE:

Terminy wycieczek: 15 lipca, 29 lipca, 12 sierpnia, 26 sierpnia

Każda wycieczka rozpoczyna się i kończy na dworcu Łódź Fabryczna o godzinie 8:30, kończy o 19:00

Bilety  na wycieczkę w dniu 26 sierpnia dystrybuowane są w następujący sposób:

  • 100 biletów w Centrum Obsługi Pasażera na dworcu Łódź Fabryczna we wtorek 22 sierpnia od godziny 16:30 do godziny 18:00.
  • 20 biletów do wygrania w konkursie na naszej stronie facebook.com/KolejLodzkie ogłoszonym 21 sierpnia.

ZMIANA W ODBIERANIU BILETÓW:

Jedna osoba może odebrać maksymalnie 2 bilety.
Można wziąć udział tylko w jednej wycieczce

W trakcie wycieczki prosimy o:

  1. nieodłączanie się od grupy
  2. nie spożywanie alkoholu
  3. dobrą zabawę i zadawanie pytań - z chęcią wyjaśnimy wszelkie wątpliwości

Zalecamy zabranie ze sobą

  • wygodnego obuwia, 
  • ciepłego okrycie (w grocie jest zimno!, temperatura odczuwalna to ok 8-10 stopni C)
  • środka odstraszającego owady, ( w rezerwacie zdarzają się meszki, komary itp. latające zwierzątka)

Projekt „ŁKA odkrywa Tomaszów - ekologiczne wycieczki dla mieszkańców województwa łódzkiego” jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt projektu: 44 438,00 zł, w tym kwota dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi: 35 876,00 zł.

Dowiedz się więcej o działalności WFOŚiGW w Łodzi na stronie www.zainwestujwekologie.pl