Kariera – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Kariera


Spółka „ŁKA” sp. z o.o. informuje, iż (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)) składane przez Państwa dokumenty aplikacyjne celem podjęcia pracy będą przyjmowane i rozpatrywane wyłącznie w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie o pracę.

Obecnie poszukujemy

Starszego referenta ds. Promocji

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Danych jest „ŁKA” sp. z o.o. z siedzibą w  Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, REGON: 100893710.
 2. Administrator Danych w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z  wyjątkiem tych, które  są  uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zatrudnienia kandydata.
 6. Ma Pan/Pani prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. przenoszenia danych,
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednocześnie niepodanie informacji wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy spowoduje, iż otrzymane dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy nie będą przez Administratora Danych rozpatrywane.