Honorujemy bilety PolRegio – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Honorujemy bilety PolRegio

Zasady wzajemnego honorowania biletów z POLREGIO obowiązujące od 2 stycznia 2018 roku

 1. „ŁKA” sp. z o.o. w pociągach kategorii ŁKA oraz kategorii ŁKA P, honorować będzie następujące rodzaje  biletów wydanych w kasach biletowych, z terminali mobilnych oraz zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych z zastosowaniem kodu komunikacji 3, na przejazdy pociągami kategorii REGIO uruchamianymi przez PR:

 1. jednorazowe:
  1. wg taryfy podstawowej, w tym z ulgami:
   • ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%),
   • handlowymi 50%,
  2. wg taryfy RAZEM, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%):
   • wg oferty Ty i raz, dwa, trzy,
   • dla posiadaczy REGIO karty,
  3. na przewóz:
   • roweru,
   • psa,
   • bagażu ręcznego,
 2. okresowe:
  1. odcinkowe imienne:
 • tygodniowe i kwartalne, wg taryfy podstawowej, w tym z ulgą handlową 50%, przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów,
 • miesięczne, wg taryfy podstawowej, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgami handlowymi 50%, 70%,
 • tygodniowe, miesięczne i kwartalne dla posiadaczy REGIOkarty (w przypadku biletów miesięcznych, również z ulgami ustawowymi: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%),
  1. bilet turystyczny wydany na przejazdy pociągami REGIO,
  2. REGIOkarnet wydany na przejazd pociągami REGIO,
  3. sieciowe:
   • wg taryfy podstawowej,
   • z ulgą handlową 50%,
   • dla posiadaczy REGIOkarty (wg taryfy RAZEM),
   • miesięcznych na przewóz roweru,
 1.  wg ofert pozataryfowych ważnych w pociągach uruchamianych przez PR:
 1. Połączenie w dobrej cenie,
 2. REGIO Senior,
 3.  Bilety czasowe i strefowe.
 1. PR w pociągach kategorii REGIO, honorować będzie następujące rodzaje  biletów wydanych w kasach biletowych, z terminali mobilnych oraz zakupionych w stacjonarnych i mobilnych automatach biletowych z zastosowaniem kodu komunikacji 22, na przejazdy pociągami kategorii ŁKA uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o.:

 1. jednorazowe:
 1. wg taryfy normalnej oraz z ulgami:
 • ustawowymi – 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
 • handlowymi – 50%,
 1. strefowe czasowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami:
 • ustawowymi – 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
 • handlowymi – 50%,
 1. okresowe odcinkowe imienne:
 1. tygodniowe i kwartalne, wg taryfy normalnej lub z ulgami handlowymi - 50%,
 2. miesięczne, wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgami handlowymi - 50%,
 3. strefowe miesięczne, ważne w strefie A - wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgami handlowymi - 50%,
 4. kwartalne, ważne w strefie  A - wg taryfy normalnej lub z ulgami handlowymi – 50%,
 1. bilety na przewóz bagażu podręcznego, wózka dziecięcego pod opieką podróżnego lub psa – wydanych łącznie z biletem na przejazd,
 2. bezpłatnych kuponów (jednorazowych lub miesięcznych) na przewóz rowerów
  w pociągach „ŁKA” sp. z o.o.
 3. wg ofert specjalnych wydanych przez „ŁKA” sp. z o.o.  tj.
 1. „Łódź Bliżej Ciebie”,
 2. „ŁKA SENIOR”,
 3. Bilet wycieczkowy,
 4. Razem taniej.

Bilety zakupione z pośrednictwem Internetu lub telefonu komórkowego będą wzajemnie honorowane od 1 marca 2018 r.

 

 

 

Zasady wzajemnego honorowania biletów z POLREGIO obowiązujące do 31 grudnia 2017 roku

Od 10 grudnia 2017 r. powstała nowa kategoria pociągów „ŁKA” sp. z o.o. przyspieszony pociąg ŁKA skrót – ŁP.  Zasady honorowania biletów dla pociągów ŁP odpowiadają warunkom honorowania przyjętym dla pociągów kategorii ŁKA.

„ŁKA” sp. z o.o. w pociągach kategorii ŁKA honoruje następujące rodzaje biletów wydanych:

 1. W kasach biletowych z zastosowaniem kodu komunikacji 3, na przejazdy pociągami REGIO uruchamianymi przez PR:

  1. turystyczne ważne w pociągach REGIO (na wszystkich liniach kursowania pociągów kategorii ŁKA),
  2. bilety jednorazowe i okresowe odcinkowe imienne tygodniowe, miesięczne i kwartalne wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty:
   • rocznej,
   • półrocznej,
   • SENIOR (do dnia 16 października 2017 roku),
  3. jednorazowe wydane wg taryfy podstawowej (w tym również z ulgami ustawowymi i z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096), 
  4. odcinkowe imienne:
   • tygodniowe i kwartalne – wydane wg taryfy podstawowej, w tym również bilety wydane z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096,
   • miesięczne – wydane wg taryfy podstawowej, w tym również bilety z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096.
 2. Z terminali mobilnych PR na przejazdy pociągami REGIO uruchamianymi przez PR – z kodem komunikacji 3:

  1. turystyczne ważne w pociągach REGIO (na wszystkich liniach kursowania pocią-gów kategorii ŁKA),
  2. tygodniowe i kwartalne wydane wg taryfy podstawowej (w tym również bilety wydane z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096) oraz wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty,
  3. miesięczne – wydane wg taryfy podstawowej (w tym również bilety wydane z ulgami ustawowymi albo z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096) lub dla posiadaczy REGIOkarty.
 3. Na przewóz roweru, psa oraz na przewóz bagażu ręcznego. 

Powyższe honorowanie obejmuje wyłącznie przejazdy w pociągach kategorii ŁKA(Ł), tj. pociągach zatrzymujących się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, tym samym wymienione zasady nie mają zastosowania w pociągach kategorii ŁKA Sprinter (ŁS), tj. pociągach zatrzymujących się jedynie na wyznaczonych stacjach.

PR w pociągach kategorii REGIO honoruje bilety „ŁKA” sp. z o.o. ważne na przejazdy pociągami kategorii ŁKA:

 1. odcinkowe imienne tygodniowe, miesięczne, kwartalne, w tym bilety strefowe okre-sowe wydane z terminali mobilnych lub biletomatów stacjonarnych wg taryfy nor-malnej lub z ulgami ustawowymi,
 2. na przewóz psa,
 3. na przewóz bagażu ręcznego pod nadzorem podróżnego,
 4. bezpłatny kupon, na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego.

Powyższe honorowanie obejmuje wyłącznie przejazdy w pociągach kategorii REGIO, tym samym wymienione zasady nie mają zastosowania w pociągach kategorii InterREGIO.

Zarówno w pociągach kategorii ŁKA oraz kategorii ŁKA Sprinter i kategorii REGIO oraz interREGIO honorowane są bilety 30-dniowe, wydane wg specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA)


W pociągach Przewozów Regionalnych NIE SĄ honorowane bilety jednorazowe oraz okresowe wydane na przejazd pociągami ŁKA zakupione w sklepach internetowych