Honorujemy bilety PolRegio – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Honorujemy bilety PolRegio

„ŁKA” sp. z o.o. w pociągach kategorii ŁKA honoruje następujące rodzaje biletów wydanych:


1.    W kasach biletowych z zastosowaniem kodu komunikacji 3, na przejazdy pociągami REGIO uruchamianymi przez PR:

   a)    turystyczne ważne w pociągach REGIO (na wszystkich liniach kursowania pocią-gów kategorii ŁKA),
   b)    bilety jednorazowe i okresowe odcinkowe imienne tygodniowe, miesięczne i kwar-talne wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty:
      -    rocznej,
      -    półrocznej,
      -    SENIOR (do dnia 16 października 2017 roku),
   c)    jednorazowe wydane wg taryfy podstawowej (w tym również z ulgami ustawowymi i z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096), 
   d)    odcinkowe imienne:
      -    tygodniowe i kwartalne – wydane wg taryfy podstawowej, w tym również bilety wydane z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096,
      -    miesięczne – wydane wg taryfy podstawowej, w tym również bilety z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096.

2.    Z terminali mobilnych PR na przejazdy pociągami REGIO uruchamianymi przez PR – z kodem komunikacji 3:

   a)    turystyczne ważne w pociągach REGIO (na wszystkich liniach kursowania pocią-gów kategorii ŁKA),
   b)    tygodniowe i kwartalne wydane wg taryfy podstawowej (w tym również bilety wydane z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096) oraz wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty,
   c)    miesięczne – wydane wg taryfy podstawowej (w tym również bilety wydane z ulgami ustawowymi albo z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096) lub dla posiadaczy REGIOkarty.

3.    Na przewóz roweru, psa oraz na przewóz bagażu ręcznego. 

Powyższe honorowanie obejmuje wyłącznie przejazdy w pociągach kategorii ŁKA(Ł), tj. pociągach zatrzymujących się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, tym samym wymienione zasady nie mają zastosowania w pociągach kategorii ŁKA Sprinter (ŁS), tj. pociągach zatrzymujących się jedynie na wyznaczonych stacjach.


PR w pociągach kategorii REGIO honoruje bilety „ŁKA” sp. z o.o. ważne na przejaz-dy pociągami kategorii ŁKA:


   a)    odcinkowe imienne tygodniowe, miesięczne, kwartalne, w tym bilety strefowe okre-sowe wydane z terminali mobilnych lub biletomatów stacjonarnych wg taryfy nor-malnej lub z ulgami ustawowymi,
   b)    na przewóz psa, 
   c)    na przewóz bagażu ręcznego pod nadzorem podróżnego, 
   d)    bezpłatny kupon, na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego.
Powyższe honorowanie obejmuje wyłącznie przejazdy w pociągach kategorii REGIO, 
tym samym wymienione zasady nie mają zastosowania w pociągach kategorii InterREGIO.
 
 
Zarówno w pociągach kategorii ŁKA oraz kategorii ŁKA Sprinter i kategorii REGIO oraz interREGIO honorowane są bilety 30-dniowe, wydane wg specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA)