Honorujemy bilety PolRegio

 
Honorowanie biletów
 
W pociągach kategorii ŁKA są honorowane bilety na przejazdy pociągami kategorii REGIO:
1)    jednorazowe wydane z kas:
a)    wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096,
b)    wg taryfy RAZEM dal posiadaczy REGIOkarty,
2)    odcinkowe miesięczne wydane z kas i terminali mobilnych:
a)    wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi,
b)    wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty,
3)    odcinkowe tygodniowe i kwartalne wydane z kas i terminali mobilnych:
a)    wg taryfy normalnej i z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096,
b)    wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty,
4)    Turystyczny wydany na przejazdy pociągami REGIO wydany z kas,
5)    Jednorazowy na przewóz bagażu ręcznego i/lub roweru wydany z kas.
 
W pociągach kategorii REGIO są honorowane bilety wydawane na przejazdy pociągami kategorii ŁKA:
1)    odcinkowe miesięczne (wydane z terminali mobilnych lub biletomatów stacjonarnych):
 wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi,
2)    odcinkowe tygodniowe i kwartalne (wydane z terminali mobilnych lub biletomatów stacjonarnych):
 wg taryfy normalnej
3)    na przewóz psa,
4)    na przewóz bagażu ręcznego po nadzorem podróżnego,
5)    bezpłatne kupony, na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego.
 
Odcinkami wspólnymi na których honorowane są bilety „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. oraz spółki „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (PolRegio) są:
Łódź Kaliska – Sieradz;
Łódź Kaliska – Zgierz;
Zgierz – Kutno;
Łódź Widzew – Koluszki;
Łódź Fabryczna – Łódź Widzew;
Łódź Kaliska – Łódź Widzew;
Koluszki – Skierniewice.
Dodatkowo na odcinkach:
Zgierz – Łowicz Gł.;
Łódź Widzew – Zgierz
w pociągach kategorii ŁKA honorowane są  bilety turystyczne (ważne w pociągach REGIO) wydane z kas biletowych.
 
Zarówno w pociągach kategorii ŁKA oraz kategorii ŁKA Sprinter i kategorii REGIO oraz interREGIO honorowane są bilety 30-dniowe, wydane wg specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA)