Honorujemy bilety PolRegio – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Honorujemy bilety PolRegio

Zasady wzajemnego honorowania biletów z POLREGIO obowiązujące od 2 stycznia 2018 roku

 1. „ŁKA” sp. z o.o. w pociągach kategorii ŁKA oraz kategorii ŁKA P, honorować będzie następujące rodzaje  biletów wydanych w kasach biletowych, z terminali mobilnych oraz zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych z zastosowaniem kodu komunikacji 3, na przejazdy pociągami kategorii REGIO uruchamianymi przez PR, oraz bilety internetowe:

 1. jednorazowe:
  1. wg taryfy podstawowej, w tym z ulgami:
   • ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%),
   • handlowymi 50%,
  2. wg taryfy RAZEM, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%):
   • wg oferty Ty i raz, dwa, trzy,
   • dla posiadaczy REGIO karty,
  3. na przewóz:
   • roweru,
   • psa,
   • bagażu ręcznego,
 2. okresowe:
  1. odcinkowe imienne:
 • tygodniowe i kwartalne, wg taryfy podstawowej, w tym z ulgą handlową 50%, przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów,
 • miesięczne, wg taryfy podstawowej, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgami handlowymi 50%, 70%,
 • tygodniowe, miesięczne i kwartalne dla posiadaczy REGIOkarty (w przypadku biletów miesięcznych, również z ulgami ustawowymi: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%),
  1. bilet turystyczny wydany na przejazdy pociągami REGIO,
  2. REGIOkarnet wydany na przejazd pociągami REGIO,
  3. sieciowe:
   • wg taryfy podstawowej,
   • z ulgą handlową 50%,
   • dla posiadaczy REGIOkarty (wg taryfy RAZEM),
   • miesięcznych na przewóz roweru,
 1.  wg ofert pozataryfowych ważnych w pociągach uruchamianych przez PR:
 1. Połączenie w dobrej cenie,
 2. REGIO Senior,
 3.  Bilety czasowe i strefowe.
 4. Bilet Promocyjny
 5. PR w pociągach kategorii REGIO, honorować będzie następujące rodzaje  biletów wydanych w kasach biletowych, z terminali mobilnych oraz zakupionych w stacjonarnych i mobilnych automatach biletowych z zastosowaniem kodu komunikacji 22, na przejazdy pociągami kategorii ŁKA uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o. oraz bilety internetowe:

 6. jednorazowe:
 1. wg taryfy normalnej oraz z ulgami:
 • ustawowymi – 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
 • handlowymi – 50%,
 1. strefowe czasowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami:
 • ustawowymi – 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
 • handlowymi – 50%,
 1. okresowe odcinkowe imienne:
 1. tygodniowe i kwartalne, wg taryfy normalnej lub z ulgami handlowymi - 50%,
 2. miesięczne, wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgami handlowymi - 50%,
 3. strefowe miesięczne, ważne w strefie A - wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgami handlowymi - 50%,
 4. kwartalne, ważne w strefie  A - wg taryfy normalnej lub z ulgami handlowymi – 50%,
 1. bilety na przewóz bagażu podręcznego, wózka dziecięcego pod opieką podróżnego lub psa – wydanych łącznie z biletem na przejazd,
 2. bezpłatnych kuponów (jednorazowych lub miesięcznych) na przewóz rowerów
  w pociągach „ŁKA” sp. z o.o.
 3. wg ofert specjalnych wydanych przez „ŁKA” sp. z o.o.  tj.
 1. „Łódzkie Bliżej Ciebie”,
 2. „ŁKA SENIOR”,
 3. Bilet wycieczkowy,
 4. Razem taniej.
 5. Bilet Promocyjny

 

Informujemy, iż w przypadku biletów wydanych z kodu komunikacji „3” (poc. REGIO spółki „Przewozy Regionalne” sp. o.o.) zakupionych

w przedsprzedaży z terminem ważności 15 grudnia 2019 r. lub później, zachowują swoją ważność w terminie na nim wskazanym i będą honorowane w pociągach kategorii ŁKA.

Powyższe dotyczy przejazdu pomiędzy stacjami/przystankami położonymi na odcinku Koluszki – Skierniewice oraz Skierniewice – Kutno.