Honorujemy bilety PolRegio – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Honorujemy bilety PolRegio

„ŁKA” sp. z o.o. w pociągach kategorii ŁKA honoruje następujące rodzaje biletów wydanych:

 1. W kasach biletowych z zastosowaniem kodu komunikacji 3, na przejazdy pociągami REGIO uruchamianymi przez PR:

  1. turystyczne ważne w pociągach REGIO (na wszystkich liniach kursowania pociągów kategorii ŁKA),
  2. bilety jednorazowe i okresowe odcinkowe imienne tygodniowe, miesięczne i kwartalne wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty:
   • rocznej,
   • półrocznej,
   • SENIOR (do dnia 16 października 2017 roku),
  3. jednorazowe wydane wg taryfy podstawowej (w tym również z ulgami ustawowymi i z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096), 
  4. odcinkowe imienne:
   • tygodniowe i kwartalne – wydane wg taryfy podstawowej, w tym również bilety wydane z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096,
   • miesięczne – wydane wg taryfy podstawowej, w tym również bilety z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096.
 2. Z terminali mobilnych PR na przejazdy pociągami REGIO uruchamianymi przez PR – z kodem komunikacji 3:

  1. turystyczne ważne w pociągach REGIO (na wszystkich liniach kursowania pocią-gów kategorii ŁKA),
  2. tygodniowe i kwartalne wydane wg taryfy podstawowej (w tym również bilety wydane z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096) oraz wg taryfy RAZEM dla posiadaczy REGIOkarty,
  3. miesięczne – wydane wg taryfy podstawowej (w tym również bilety wydane z ulgami ustawowymi albo z ulgą handlową 50% dla posiadaczy legitymacji H 1096) lub dla posiadaczy REGIOkarty.
 3. Na przewóz roweru, psa oraz na przewóz bagażu ręcznego. 

Powyższe honorowanie obejmuje wyłącznie przejazdy w pociągach kategorii ŁKA(Ł), tj. pociągach zatrzymujących się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych, tym samym wymienione zasady nie mają zastosowania w pociągach kategorii ŁKA Sprinter (ŁS), tj. pociągach zatrzymujących się jedynie na wyznaczonych stacjach.

PR w pociągach kategorii REGIO honoruje bilety „ŁKA” sp. z o.o. ważne na przejazdy pociągami kategorii ŁKA:

 1. odcinkowe imienne tygodniowe, miesięczne, kwartalne, w tym bilety strefowe okre-sowe wydane z terminali mobilnych lub biletomatów stacjonarnych wg taryfy nor-malnej lub z ulgami ustawowymi,
 2. na przewóz psa,
 3. na przewóz bagażu ręcznego pod nadzorem podróżnego,
 4. bezpłatny kupon, na przewóz roweru pod nadzorem podróżnego.

Powyższe honorowanie obejmuje wyłącznie przejazdy w pociągach kategorii REGIO, tym samym wymienione zasady nie mają zastosowania w pociągach kategorii InterREGIO.

Zarówno w pociągach kategorii ŁKA oraz kategorii ŁKA Sprinter i kategorii REGIO oraz interREGIO honorowane są bilety 30-dniowe, wydane wg specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA)


W pociągach Przewozów Regionalnych NIE SĄ honorowane bilety jednorazowe oraz okresowe wydane na przejazd pociągami ŁKA zakupione w sklepach internetowych