Honorujemy bilety POLREGIO – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

zbliżenie na sylwetkę Flirta 3 ŁKA na nim ikony zalet ŁKA komfortu, niezawodności i bezpieczeństwa.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Honorujemy bilety POLREGIO

Informujemy, że w okresie od 7 września 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. ,,Łódzka Kolej
Aglomeracyjna" sp. z o.o. (dalej „ŁKA") oraz POLREGIO sp. z o.o. (dalej „PR") wprowadzają wzajemne honorowanie biletów:

 1. w pociągach lnterREGIO uruchamianych przez „PR" na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Fabryczna (i odwrotnie) przez Łódź Olechów Wiadukt będą honorowane bilety obowiązujące na ww. odcinku wydane na przejazd pociągiem „ŁKA" sp. z o.o. kategorii ŁKA;
 2. w pociągach kategorii ŁKA uruchamianych przez „ŁKA" na odcinku Łódź Kaliska -Łódź Fabryczna (i odwrotnie) przez Łódź Olechów Wiadukt będą honorowane bilety obowiązujące na ww. odcinku wydane na przejazd pociągiem „POLREGIO" sp. z o.o. lnterREGIO.

Zasady wzajemnego honorowania biletów z POLREGIO 

„ŁKA” sp. z o.o. w pociągach kategorii ŁKA, w tym w kategorii ŁKA P (dalej: ŁKA) honoruje następujące rodzaje biletów wydanych w kasach biletowych, z terminali mobilnych, zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych oraz internetowych i mobilnych kanałów dystrybucji, na przejazdy pociągami kategorii REGIO uruchamianymi przez POLREGIO:


1)    jednorazowe:
a)    wg taryfy podstawowej, w tym z ulgami:

b)    wg taryfy RAZEM, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%):

 


c)    wg ofert pozataryfowych:

d)    na przewóz:

e)    dobowe "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi",


2)    okresowe:
a)    odcinkowe imienne:

b)    bilet turystyczny wydawany na przejazdy pociągami REGIO,
c)    REGIOkarnet wydawany na przejazdy pociągami REGIO,
d)    sieciowe:

e)    wg oferty pozataryfowej:

POLREGIO w pociągach kategorii REGIO honoruje następujące rodzaje biletów wydanych w kasach biletowych, z terminali mobilnych, zakupionych w automatach biletowych stacjonarnych i mobilnych oraz internetowych i mobilnych kanałów dystrybucji na przejazdy pociągami kategorii ŁKA uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o.
1)    jednorazowe:
a)    wg taryfy normalnej oraz z ulgami:

b)    wg oferty "BILET ZINTEGROWANY ŁKA+PKS, wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 37% i 51%,
c)    strefowe czasowe, wg taryfy normalnej oraz z ulgami:

d)    dobowe "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi",


2)    okresowe odcinkowe imienne:
a)    tygodniowe i kwartalne, wg taryfy normalnej lub z ulgami handlowymi - 50%,
b)    miesięczne, wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgą handlową - 50%,
c)    strefowe miesięczne, ważne w strefie A - wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgą handlową - 50%,
d)    kwartalne, ważne w strefie A - wg taryfy normalnej lub z ulgą handlową – 50%,
e)    strefowe miesięczne, ważne w strefie A+ Bedoń, Justynów - wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgą handlową - 50%,
f)    „Bilet promocyjny” tygodniowy, miesięczny, kwartalny, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37% 49%, 51%, 78%, 93%) i ulgą handlową 50%,


3)    sieciowe imienne miesięczne "Zasłużony Honorowy Dawca Krwi",


4)    bilety na przewóz psa, bagażu podręcznego lub wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd,


5)    bezpłatnych kuponów (jednorazowych lub miesięcznych) na przewóz rowerów w pociągach „ŁKA” sp. z o.o.,


6)    wg ofert specjalnych wydanych przez ŁKA, tj.

Honorowanie nie obejmuje pociągów POLREGIO - interREGIO i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - ŁS (Łódzki Sprinter).

Ponadto ŁKA i POLREGIO wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. przerwy w ruchu;
 2. nieplanowanego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci trakcyjnej, awarii zasilania, wypadku) na:
  1. szlaku lub
  2. stacji – pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu: 
   - przekroczy 60 minut albo
   - nie przekroczy 60 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można by dotrzeć zatrzymanym pociągiem.
 3. utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:
  1. opóźnienie pociągu, z którego podróżni utracili połączenie, przekracza 60 minut albo
  2. w ciągu godziny od przybycia pociągu z opóźnieniem nieprzekraczającym 60 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika zapewniający kontynuacje podróży do stacji, do których można było dotrzeć pociągiem gwarantującym połączenie.
 4. jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 60 minut) i zamierza wracać do stacji wyjazdu.

Honorowanie biletów nie będzie miało miejsca, jeśli ww. przypadki będą następstwem strajku trwającego dłużej niż 2 godziny w ciągu doby. 

Honorowanie związane z częściowym lub całkowitym zawieszeniem przewozów jest zawsze czasowe i obowiązuje na wybranych odcinkach.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.