Honorujemy bilety POLREGIO – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Baner przedstawia malarski pociąg w barwach ŁKA oraz logo 10 lat ŁKA.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Honorujemy bilety POLREGIO

Informujemy, że w okresie od 7 września 2020 r. do 31 grudnia 2024 r. „Łódzka Kolej Aglomeracyjna” sp. z o.o. (dalej „ŁKA”) oraz POLREGIO sp. z o.o. (dalej „PR”) wprowadzają wzajemne honorowanie biletów:

 1. w pociągach lnterREGIO uruchamianych przez „PR” na odcinku Łódź Kaliska – Łódź Fabryczna (i odwrotnie) przez Łódź Olechów Wiadukt będą honorowane bilety obowiązujące na ww. odcinku wydane na przejazd pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA;
 2. w pociągach kategorii ŁKA uruchamianych przez „ŁKA” na odcinku Łódź Kaliska – Łódź Fabryczna (i odwrotnie) przez Łódź Olechów Wiadukt będą honorowane bilety obowiązujące na ww. odcinku wydane na przejazd pociągiem „POLREGIO” sp. z o.o. lnterREGIO.

Zasady wzajemnego honorowania biletów z POLREGIO – pociągi Ł, ŁP i PR

„ŁKA” sp. z o.o. w pociągach kategorii ŁKA, w tym w kategorii ŁKA P (dalej: ŁKA) honoruje następujące rodzaje biletów wydanych w kasach biletowych, z terminali mobilnych, zakupionych w stacjonarnych automatach biletowych oraz internetowych i mobilnych kanałów dystrybucji, na przejazdy pociągami kategorii REGIO uruchamianymi przez POLREGIO:

 1. jednorazowe:
  1. wg taryfy podstawowej, w tym z ulgami:
   • ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%),
   • handlowymi 50%, od 10 marca 2024 r. ulga 80% i 99% (w ramach Zasad UUT)
  2. wg taryfy RAZEM, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%):
   • wg oferty Ty i raz, dwa, trzy,
   • dla posiadaczy REGIO karty,
  3. wg ofert pozataryfowych:
   • Połączenie w dobrej cenie, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%),
   • REGIO Senior,
   • Przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznych oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
   • Bilety strefowe czasowe, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% oraz 100%) i ulgą handlową 50%,
   • „Bilet zintegrowany POLREGIO + PKS, wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 37% i 51%,
   •  „Taryfa województwa łódzkiego”, bilety normalne w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%) i ulgą handlową 50% 
   • Bilet dobrych relacji
   • „BUS-Tramwaj-Kolej”
  4. na przewóz:
   • roweru,
   • psa,
   • bagażu ręcznego,
  5. dobowe „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”,
 2. okresowe:
  1. odcinkowe imienne:
   • tygodniowe i kwartalne, wg taryfy podstawowej, w tym z ulgą handlową 50%, przysługującą na podstawie odrębnie zawartych umów,
   • miesięczne, wg taryfy podstawowej, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgą handlową 50%, od 10 marca 2024 r. ulga 80% i 99% (w ramach Zasad UUT),
   • tygodniowe, miesięczne i kwartalne dla posiadaczy REGIOkarty (w przypadku biletów miesięcznych, również z ulgami ustawowymi: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%),
  2. bilet turystyczny wydawany na przejazdy pociągami REGIO,
  3. REGIOkarnet wydawany na przejazdy pociągami REGIO,
  4. sieciowe:
   • wg taryfy podstawowej,
   • z ulgą handlową 50%,
   • dla posiadaczy REGIOkarty (wg taryfy RAZEM),
   • miesięcznych na przewóz roweru - od 1 stycznia 2024 r. nie jest honorowany w pociągach "ŁKA" sp. z o.o.,
   • miesięczny imienny „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”,
  5. wg oferty pozataryfowej:
   • Bilety strefowe miesięczne, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 93%) i handlowymi 50%,
   • „Bilet promocyjny” tygodniowy, miesięczny i kwartalny, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%) i ulgą handlową 50%,
   • REGIO Senior
   • „Taryfa województwa łódzkiego”, bilety normalne w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%) i ulgą handlową 50%,
   • Bilet dobrych relacji
   • Bilet za 129,00 zł w ramach oferty „Bilet tygodniowy na ferie” honorowany w pociągach kat. ŁKA, ŁP

POLREGIO w pociągach kategorii REGIO honoruje następujące rodzaje biletów wydanych w kasach biletowych, z terminali mobilnych, zakupionych w automatach biletowych stacjonarnych i mobilnych oraz internetowych i mobilnych kanałów dystrybucji na przejazdy pociągami kategorii ŁKA uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o.

 1. jednorazowe:
  1. wg taryfy normalnej oraz z ulgami:
   • ustawowymi – 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
   • handlowymi – 50%, 55%, od 10 marca 2024 r. ulga 80% i 99% (w ramach Zasad UUT)
  2. wg oferty „BILET ZINTEGROWANY ŁKA+PKS”, wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi 37% i 51%,
  3. strefowe czasowe, wg taryfy normalnej oraz z ulgami:
   • ustawowymi – 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
   • handlowymi – 50%, 55%
  4. dobowe „Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawca Krwi” – honorowanie na obszarze województwa łódzkiego.
 2. okresowe odcinkowe imienne:
  1. tygodniowe i kwartalne, wg taryfy normalnej lub z ulgami handlowymi – 50%, 55%,
  2. miesięczne, wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgą handlową – 50%, 55%,
  3. strefowe miesięczne, ważne w strefie A – wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgą handlową – 50%, 55%, od 10 marca 2024 r. ulga 80% i 99% (w ramach Zasad UUT),
  4. kwartalne, ważne w strefie A – wg taryfy normalnej lub z ulgą handlową – 50%, 55%,
  5. strefowe miesięczne, ważne w strefie A+ Bedoń, Justynów – wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz ulgą handlową – 50%, 55%,
  6. „Bilet promocyjny” tygodniowy, miesięczny, kwartalny, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37% 49%, 51%, 78%, 93%) i ulgą handlową 50%, 55%
 3. sieciowe imienne miesięczne „Bilet ŁKA dla Zasłużonych Honorowych Dawca Krwi” - honorowanie na obszarem województwa łódzkiego,
 4. bilety na przewóz psa, bagażu podręcznego lub wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd,
 5. bezpłatnych kuponów na przewóz rowerów w pociągach „ŁKA” sp. z o.o.,
 6. bilet na przewóz roweru – obowiązujący od 8 maja 2023 r.
 7. wg ofert specjalnych wydanych przez ŁKA, tj.
  • „Łódź Bliżej Ciebie”
  • „ŁKA SENIOR”,
  • na odcinku Kutno – Toruń „Taryfa województwa kujawsko-pomorskiego”,
  • Karta Seniora Województwa Łódzkiego,
  • Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych,
  • ŁKA łączy z Tomaszowem Mazowieckim,
  • ŁKA łączy z Piotrkowem Trybunalskim,
  • „Bilet zintegrowany ŁKA+PKS”,
  • przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznych oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
  • „Taryfa województwa łódzkiego”, bilety normalne w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%) i ulgą handlową 50%, 55%,
  • „Taryfa województwa łódzkiego PLUS”, bilety normalne w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%) i ulgą handlową 55%,
  • „Wypoczynek z wnukami”

Zasady wzajemnego honorowania biletów z POLREGIO – pociągi ŁS i IR

Od 12 grudnia 2021 r. obowiązuje poniższe honorowanie biletów:

W pociągach kategorii ŁKA Sprinter na odcinku Łódź Fabryczna – Warszawa Wschodnia wprowadza się honorowanie biletów wg ofert na przejazdy pociągami kategorii InterREGIO:

 1. jednorazowe:
  1. normalne oraz z ulgami:
   • ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%),
   • handlowymi (50%, 100%),
  2. wg oferty Ty i raz, dwa, trzy,
  3. dla posiadaczy REGIO karty,
  4. wg ofert pozataryfowych:
   • Połączenie w dobrej cenie, w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% lub 95%),
   • REGIO Senior,
   • Taryfa województwa łódzkiego
  5. na przewóz: roweru, psa, bagażu ręcznego,
  6. dobowe „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”,
  7. wg oferty „Wspólny Bilet” (WB);
 2. okresowe:
  1. odcinkowe imienne:
   • miesięczne, wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz z ulgą handlową 50%,
   • miesięczne dla posiadaczy REGIOkarty, wg taryfy normalnej oraz z ulgami ustawowymi: (33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%),
  2. sieciowe imienne miesięczne:
   • wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51% i 93%),
   • z ulgą handlową 50%,
   • dla posiadaczy REGIOkarty,
   • miesięczny imienny „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
  3. wg oferty pozataryfowej:
   • REGIO Senior,
   • Taryfa województwa łódzkiego.

W pociągach kategorii interREGIO na odcinku Łódź Fabryczna – Warszawa Główna wprowadza się honorowanie biletów wg ofert na przejazdy pociągami kategorii ŁKA Sprinter:

 1. jednorazowe wg taryfy normalnej oraz z ulgami:
  • ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%),
  • handlowymi  (50%, 55%, 100%),
  1. wg ofert:
   • ŁKA Senior,
   • Karta Seniora Województwa Łódzkiego,
   • Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych,
   • Łódzkie Bliżej Ciebie,
   • „Taryfa województwa łódzkiego”, bilety normalne w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%) i ulgą handlową 50%, 55%,
  2. dobowe „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”,
  3. wg oferty „Wspólny Bilet” (WB).
  4. „Wypoczynek z wnukami”
 2. okresowe:
  1. odcinkowe imienne:
   • miesięczne, wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93%) oraz z ulgą handlową – 50%, 55%
   • wg oferty „ŁKA Senior”,
   • Karta Seniora Województwa Łódzkiego,
   • Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych,
   • Łódzkie Bliżej Ciebie,
   • „Taryfa województwa łódzkiego”, bilety normalne w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%) i ulgą handlową 50%, 55%,
  2. sieciowe miesięczne imienne „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”;
 3. na przewóz: psa, bagażu podręcznego lub wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd,
 4. bezpłatne kupony na przewóz rowerów,
 5. bilet na przewóz roweru – obowiązujący od 8 maja 2023 r.

Ponadto ŁKA i POLREGIO wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. przerwy w ruchu;
 2. nieplanowanego zatrzymania pociągu (np. z powodu defektu lokomotywy lub składu, uszkodzenia sieci trakcyjnej, awarii zasilania, wypadku) na:
  1. szlaku lub
  2. stacji – pod warunkiem, że rzeczywisty lub przewidywany czas postoju z tego powodu: 
   – przekroczy 30 minut albo
   – nie przekroczy 30 minut, ale w ciągu godziny od tego zatrzymania z danej stacji nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika, zapewniający dojazd do stacji, do których można by dotrzeć zatrzymanym pociągiem.
 3. utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy, jeżeli:
  1. opóźnienie pociągu, z którego podróżni utracili połączenie, przekracza 30 minut albo
  2. w ciągu godziny od przybycia pociągu z opóźnieniem nieprzekraczającym 30 minut, z danej stacji przesiadania nie odjeżdża pociąg tego samego przewoźnika zapewniający kontynuacje podróży do stacji, do których można było dotrzeć pociągiem gwarantującym połączenie.
 4. jeżeli podróżny zrezygnuje z kontynuowania podróży (z powodu odwołania pociągu lub przewidywanego opóźnienia przyjazdu do stacji docelowej powyżej 30 minut) i zamierza wracać do stacji wyjazdu.

Honorowanie biletów nie będzie miało miejsca, jeśli w/w przypadki będą następstwem odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny oraz opóźnienia/odwołania pociągu lub utraty połączenia w związku ze strajkiem jednej ze Stron.

Honorowanie związane z częściowym lub całkowitym zawieszeniem przewozów jest zawsze czasowe i obowiązuje na wybranych odcinkach.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Archiwum ofert

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.