Honorowanie biletów z Kolejami Wielkopolskimi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Animowany obrazek pociągu jako uzupełnienie bannera

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Honorowanie biletów z Kolejami Wielkopolskimi

ZASADY WZAJEMNEGO HONOROWANIA BILETÓW Z KOLEJAMI WIELKOPOLSKIMI

 1. KW w pociągach osobowych honorować będzie następujące rodzaje biletów:
  1. wystawione wg podstawowej Taryfy przewozowej (ŁKA- TP), zakupionych w kasach biletowych i z terminali mobilnych w pociągach ŁKA na przejazdy pociągami kategorii ŁKA:
   1. jednorazowe: wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi,
   2. okresowe: wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi,
   3. bezpłatne kupony na przewóz rowerów,
   4. bilety na przewóz roweru,
   5. bilety na przewóz psa, bagażu podręcznego, wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd.
  2. na odcinku Poznań Główny – Łódź Fabryczna bilety zakupione w kasach biletowych, z terminali mobilnych, w stacjonarnych i mobilnych automatach biletowych, za pośrednictwem internetowych i mobilnych kanałów dystrybucji na przejazdy pociągami kategorii ŁKA uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o. wystawione w ramach:
   1. Taryfy oraz ofert, o których mowa w pkt 1.
   2. oferty pozataryfowej/specjalnej:
    1. „Łódzkie Bliżej Ciebie”,
    2. Bilet strefowy,
    3. „ŁKA SENIOR”,
    4. Karta Seniora Województwa Łódzkiego,
    5. Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych,
    6. „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”,
    7. „ŁKA łączy z Poznaniem”,
    8. „Bilet zintegrowany ŁKA+PKS”
    9. Wspólny Bilet Aglomeracyjny,
    10. Przejazdy działaczy opozycji antykomunistycznych oraz osób represjonowanych z powodów politycznych,
    11. „Taryfa województwa łódzkiego”, bilety normalne w tym z ulgami ustawowymi (33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95%) i ulgą handlową 50%, 55%,
    12. Bilet sieciowy imienny kwartalny oraz roczny,
    13. Karty ŁKA+.
    14. Bilety jednorazowe i okresowe Lokalnego Transportu Zbiorowego (MPK Łódź) uprawniające do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi
 2. ŁKA w pociągach kategorii ŁKA honorować będzie następujące rodzaje biletów:
  1. wystawione wg podstawowej Taryfy przewozowej (KW - TP), zakupionych z terminali mobilnych w pociągach KW na przejazdy pociągami kategorii KW:
   1. jednorazowe: wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi,
   2. okresowe: wg taryfy normalnej i z ulgami ustawowymi,
   3. bilet na przewóz roweru:
   • jednorazowe,
   • miesięczne z wyłączeniem honorowania „w płatnych terminach” tj. w dni robocze w godz. 6:00 – 8:00 oraz 14:00 – 17:00 (od 17 maja 2023 r.).
   1. bilety na przewóz psa, bagażu podręcznego, wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd.
  2. na odcinku Poznań Główny – Łódź Fabryczna tzw. „wspólnym” bilety zakupione w kasach biletowych, z terminali mobilnych, w stacjonarnych i mobilnych automatach biletowych oraz za pośrednictwem internetowych i mobilnych kanałów dystrybucji na przejazd pociągami osobowymi KW uruchamianymi przez KW wystawione w ramach:
   1. Taryfy oraz ofert, o których mowa w pkt 1.
   2. oferty pozataryfowej/specjalnej:
    1. BUS-Tramwaj-Kolej,
    2. tygodniowe, miesięczne i kwartalne dla posiadaczy REGIOkarty (w przypadku biletów miesięcznych, również z ulgami ustawowymi: 33%, 37%, 49%, 51%, 78% lub 93%),
    3. Bilet sieciowy imienny kwartalny oraz roczny.

Ponadto ŁKA i KW wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 2. przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
 3. utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

 1. odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.