Honorowanie biletów na obszarze gminy Andrespol oraz miasta Łodzi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Honorowanie biletów na obszarze gminy Andrespol oraz miasta Łodzi

W związku z modernizacją ulicy Rokicińskiej w Łodzi od 2 września 2018 r. został rozszerzony zakres honorowania biletów miesięcznych strefowych ŁKA oraz biletów okresowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

BILETY ŁKA

Bilet miesięczny strefowy ŁKA ważny pomiędzy stacjami/przystankami:

Łódź Kaliska, Łódź Żabieniec, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Pabianicka, Łódź Chojny, Łódź Dąbrowa, Łódź Widzew, Łódź Stoki, Łódź Marysin, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów, Lublinek, Łódź Niciarniana, Łódź Fabryczna, Pabianice, Zgierz, Zgierz Jaracza, Zgierz Północ, Zgierz Kontrewers,
z rozszerzonym obszarem obowiązywania do przystanków: Bedoń oraz Justynów
(wg poniższych cen).

Tabela cen biletu strefowego

Strefa

Według
taryfy

Cena brutto

PTU

w  złotych

A
(wraz z p.o. Bedoń oraz Justynów)

N

108,00

8,00

33%

72,36

5,36

37%

68,04

5,04

49%

55,08

4,08

50%

54,00

4,00

51%

52,92

3,92

55%

48,60

3,60

78%

23,76

1,76

93%

7,56

0,56

 

Honorowany jest:

  • w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego
    - na obszarze administracyjnym miasta Łodzi
    - na terenie gminy Andrespol w autobusach linii 201 i 202
  • w pociągach REGIO uruchamianych przez „Przewozy Regionalne” sp. z o.o. (bilety bez ulgi handlowej 55%)

BILETY LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI (MPK-ŁÓDŹ)

  • bilety okresowe (MPK-Łódź) wydane na I+II strefę obowiązują w pociągach „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter na obszarze administracyjnym miasta Łodzi ograniczonym stacjami/przystankami: Łódź Radogoszcz Zachód, Lublinek, Łódź Arturówek, Justynów;
  • bilety okresowe (MPK-Łódź) wydane na II strefę obowiązują w pociągach „ŁKA” sp. z o.o. kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter pomiędzy stacjami/przystankami: Łódź Andrzejów, Bedoń oraz Justynów.

W ramach rozszerzonego wzajemnego honorowania biletów przy przejazdach pociągami „ŁKA” sp. z o.o. obowiązują wszystkie uprawnienia do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów określone Uchwałą Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, z późn. zmianami.

Mapa obrazująca powyższe informacje o zasięgu stref.