Honorowanie biletów komunikacji miejskiej w Łodzi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 703–203–020 Koszt jak za połączenie lokalne u danego operatora.

Honorowanie biletów komunikacji miejskiej w Łodzi

Honorowanie biletów na trasie Łódź - Pabianice

W związku z wdrożeniem nadzwyczajnych rządowych rozwiązań, mających na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirus SARS-Cov-2, konieczne jest zapewnienie podróżnym Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej możliwości korzystania z przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi. W związku z powyższym w terminie od 23 marca 2020 r. do 13 czerwca 2020 r. wprowadza się honorowanie biletów:

 • strefowych: jednorazowych, miesięcznych oraz kwartalnych (obowiązujących w strefie A aglomeracji łódzkiej) ważnych na przejazdy pociągami „ŁKA” sp. z o.o. - na linii autobusowej Z41 lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi na odcinku od Pabianic do granic Miasta Łodzi albo odwrotnie (obszar strefy 2). Na obszarze miasta Łodzi obowiązuje dotychczasowe wzajemne honorowanie biletów strefowych ŁKA i lokalnego transportu zbiorowego szczegóły zamieszczone www.lka.lodzkie.pl/Honorowanie-biletow-komunikacji-miejskiej-w-Lodzi/;
 • odcinkowych okresowych oraz jednorazowych (relacyjnych) wydanych na przejazdy przez/od/do Pabianic ważnych na przejazdy pociągami „ŁKA” sp. z o.o. -  na całej linii autobusowej Z41 lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi.

Honorowaniu podlegają również wszystkie ulgi i uprawnienia do bezpłatnych przejazdów wynikające z przepisów taryfowych „ŁKA” sp. z o.o.”

Typy biletów ŁKA objętych ofertą

 1. Bilety ŁKA objęte honorowaniem w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (MPK Łódź) to:

                Ceny obowiązujące od 1 lutego 2020

 

 1. strefowe jednorazowe:

  *od 11 października 2018 r. do 31 grudnia 2020 z uwagi na prowadzone modernizacje drogowe bilet 20 minutowy jest ważny 40 minut, bilet 40 minutowy jest ważny 60 minut, natomiast oferta biletu 60 minutowy (w cenie 4,40 zł) zablokowana – w zamian obowiązuje bilet w cenie 3,60 zł

  wyciąg z Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) dot. biletów strefowych jednorazowych - plik PDF

  • ważne przez 20 minut* – cena biletu normalnego 3,00 zł,

  • ważne przez 40 minut* – cena biletu normalnego 3,80 zł,

  • ważne przez 60 minut* – cena biletu normalnego 4,40 zł ,

 2. strefowe okresowe:

  wyciąg z Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) dot. biletów strefowych okresowych - plik PDF

  • miesięczne – cena biletu normalnego 96,00 zł,
  • kwartalne – cena biletu normalnego 240,00 zł
 1. Bilety lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi objęte honorowaniem to wszystkie bilety (MPK Łódź) ,z wyłączeniem  biletów okresowych liniowych, uprawniające do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

  Uchwała 
  Rady Miejskiej w Łodzi- plik pdf

Uprawnieni do ulgowych przejazdów

 1. na podstawie biletu strefowego ŁKA:

  Osoby uprawnione do ww. określone w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP) - plik PDF

  1. jednorazowego (od biletu normalnego stosowane są ulgi ustawowe - 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 95% oraz handlowe - 50% lub 55%),
  2. okresowego:
   • miesięcznego (od biletu normalnego stosowane są ulgi ustawowe - 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93% oraz handlowe - 50% lub 55%),
   • kwartalnego (od biletu normalnego stosowane są ulgi handlowe - 50% lub 55%).

 

 1. na podstawie biletu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi z uwzględnieniem ulg oraz uprawnień do bezpłatnych przejazdów.

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi L-1265-2017

Uchwała rady Miejskiej w Łodzi XLII-1108-2017

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi XLIII-1135-2017

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi XVII.714.19

 

 

Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego/bezpłatny przejazd zobowiązana jest posiadać odpowiedni dokument poświadczający uprawnienie do ww. w ramach posiadanego biletu czy uprawnień do bezpłatnego przejazdu.

Zakres oferty

 1. Bilety (MPK Łódź) honorowane są w pociągach kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter, na obszarze ograniczonym stacjami/przystankami: Lublinek, Łódź Radogoszcz, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów.
 2. Bilety strefowe ŁKA honorowane są we wszystkich pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na obszarze administracyjnym miasta Łodzi.
Mapa zasięgu biletów strefowych ŁKA, opis powyżej

Zasady kasowania

Skasowanie (aktywacja) biletów jednorazowych (MPK-Łódź) w pociągu „ŁKA” sp. z o.o. może nastąpić:

 1. podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej Łodzi,
 2. w kasowniku zamontowanym w pociągu „ŁKA” sp. z o.o., dotyczy biletów:
  1. jednorazowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi,
  2. jednorazowych strefowych ŁKA zakupionych w biletomacie (MPK-Łódź)
 3. u obsługi pociągu „ŁKA” sp. z o.o.

W przypadku, gdy w pociągu „ŁKA” sp. z o.o. kasownik jest nieczynny lub brak jest kasownika, należy zgłosić się do konduktora/kierownika pociągu w celu nadania cech ważności (legalizacji) biletu. Kierownik pociągu/Konduktor zamieszcza na odwrotnej stronie biletu godzinę  od której rozpoczyna się termin ważności biletu, jednocześnie kasuje bilet za pomocą znakownika (w przypadku kiedy bilet nie został wcześniej skasowany). Jeżeli bilet z naniesionymi danymi, o których mowa powyżej zostanie skasowany w późniejszym terminie w kasowniku, termin ważności takiego biletu liczy się od godziny daty i wpisanej przez kierownika pociągu/konduktora.

W sytuacji braku biletu Podróżny zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu do pociągu nabyć bilet w biletomacie mobilnym zainstalowanym w pociągu ŁKA.

Podróżny, który nie dopełni powyższego obowiązku lub odbywa przejazd pociągiem na podstawie nieskasowanego biletu (MPK-Łódź) i/albo bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z bezpłatnego przejazdu albo ulgowego biletu, traktowany jest jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. W tym przypadku obsługa pociągu pobiera opłatę za przejazd i opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu, na zasadach określonych w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP) oraz Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA).

Określanie terminów ważności biletów strefowych ŁKA w zależności od kanału sprzedaży:

Określanie terminów ważności biletów strefowych ŁKA w zależności od kanału sprzedaży
l.p.
kanał sprzedaży biletów
termin ważności biletu
1.
Kasa biletowa: własna, agencyjna lub innych przewoźników (PKP IC, PR, KM, KW)
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
2.
Stacjonarny automat biletowy (na wybranych dworcach/ przystankach)
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
3.
Bilet wydany w automacie mobilnym (umieszczonym na pociągu ŁKA sp. z o.o.) - bilety jednorazowe (w tym strefowe)
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
 
4.
Terminal mobilny (u obsługi pociągu)
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
5.
Bilet (blankietowy na dopłatę) wydany manualnie przez obsługę pociągu ŁKA sp. z o.o. - bilety jednorazowe (w tym strefowe)
określany w momencie wystawiania biletu i jest wskazany na bilecie
6.
Sklep internetowy
(i-ŁKA) - bilety jednorazowe, bilety okresowe. Bilety dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.e-bilet.lka.lodzkie.pl
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
7.
Portal internetowy KOLEO - bilety jednorazowe. Bilety dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.koleo.pl
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
8.
Biletomat (MPK – Łódź) - bilety jednorazowe strefowe (czasowe).
 1. od skasowania w pociągu „ŁKA” sp. z o.o.;
 2. od skasowania w pojeździe (MPK);
 3. od momentu skasowania przez obsługę pociągu ŁKA.
9. Sklep internetowy e-podrożnik - bilety jednorazowe, bilety okresowe. Bilety dostępne na stronie internetowej pod adresem www.e-podroznik.pl określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie

Inne

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego biletu – obowiązują postanowienia Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) oraz Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA).
Dla podróżnych korzystający z przejazdu pociągami „ŁKA” sp. z o.o. na podstawie biletu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (MPK-Łódź), zasady przewozu rzeczy, psa i roweru są zgodne z przepisami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym z Łodzi.

Skargi i wnioski dotyczące przejazdów pociągami „ŁKA” sp. z o.o. należy kierować bezpośrednio do Spółki „ŁKA” sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem (RPO-ŁKA).

Podstawa prawna

 • Taryfa przewozowa (ŁKA-TP);
 • Uchwała Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r.
 • Uchwała Nr XLIII/1135/17 z dnia 15 marca 2017 r.
 • Uchwała Nr XVII/714/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r.

Honorowanie biletów odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Zarządem Transportu Zbiorowego w Łodzi a „Łódzką Koleją Aglomeracyjną” sp. z o.o.

Przy przejazdach realizowanych środkami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi i pociągami „ŁKA” sp. z o.o. obowiązują przepisy porządkowe i regulaminy właściwe dla danego przewoźnika.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.