Honorowanie biletów komunikacji miejskiej w Łodzi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Studencki za ZETA - oferta specjalna

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Honorowanie biletów komunikacji miejskiej w Łodzi

HONOROWANIE BILETÓW STREFOWYCH ŁKAW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ ORAZ BILETÓW LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W poc. „ŁKA” sp. z o.o.

Bilety ŁKA objęte honorowaniem w pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (MPK Łódź) to:

 • strefowe jednorazowe:

  *od 11 października 2018 r. do odwołania bilet 20 minutowy jest ważny 40 minut, bilet 40 minutowy jest ważny 60 minut

  • ważne przez 20 minut* – cena biletu normalnego 3,00 zł,

  • ważne przez 40 minut* – cena biletu normalnego 3,80 zł,

  • ważne przez 60 minut* – cena biletu normalnego 4,40 zł ,

 • strefowe okresowe:

  • dla posiadaczy Karty Łodzianina:
   • miesięczne ważne w strefie A – cena biletu normalnego 96,00 zł
   • miesięczne ważne w strefie A + z rozszerzonym obszarem obowiązywania do p.o. Justynów – cena biletu normalnego 116,00 zł
   • kwartalne ważne w strefie A – cena biletu normalnego 240,00 zł
  • dla osób nieposiadających Karty Łodzianina:
   • miesięczne ważne w strefie A – cena biletu normalnego 116,00 zł
   • miesięczne ważne w strefie A + z rozszerzonym obszarem obowiązywania do p.o. Justynów – cena biletu normalnego 140,00 zł
   • kwartalne ważne w strefie A – cena biletu normalnego 288,00 zł
     

Bilety lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi objęte honorowaniem to wszystkie bilety (MPK Łódź), uprawniające do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi. Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi - plik pdf

Informacje jakie warunki musi spełniać osoba ubiegająca się o Kartę Łodzianina (Mieszkańca) oraz jak można ubiegać się o jej wydanie zamieszczone są na stronie internetowej programu Karta Łodzianina.

Uprawnieni do ulgowych przejazdów

Na podstawie biletu strefowego ŁKA:

 1. jednorazowego (od biletu normalnego stosowane są ulgi ustawowe - 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93% i 95% oraz handlowe - 50% lub 55%),
 2. okresowego:
  • miesięcznego (od biletu normalnego stosowane są ulgi ustawowe - 33%, 37%, 49%, 51%, 78% i 93% oraz handlowe - 50% lub 55%),
  • kwartalnego (od biletu normalnego stosowane są ulgi handlowe - 50% lub 55%).

Na podstawie biletu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi z uwzględnieniem ulg oraz uprawnień do bezpłatnych przejazdów.

Uchwała Rady Miejskiej w Łodzi - plik pdf

Osoba odbywająca przejazd na podstawie biletu ulgowego/bezpłatny przejazd zobowiązana jest posiadać odpowiedni dokument poświadczający uprawnienie do ww. w ramach posiadanego biletu czy uprawnień do bezpłatnego przejazdu.

Zakres oferty

Bilety (MPK Łódź) honorowane są w pociągach kategorii ŁKA oraz ŁKA Sprinter, na obszarze ograniczonym stacjami/przystankami: Łódź Lublinek, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Radogoszcz Wschód, Łódź Arturówek, Łódź Andrzejów.

Bilety strefowe ŁKA honorowane są we wszystkich pojazdach lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi na obszarze administracyjnym miasta Łodzi.

Na podstawie obowiązującego honorowania biletów po obszarze gminy Andrespol zasady zawarte są na tej podstronie.

Zasady kasowania

Skasowanie (aktywacja) biletów jednorazowych (MPK-Łódź) w pociągu „ŁKA” sp. z o.o. może nastąpić:

 1. podczas wcześniejszego przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej Łodzi,
 2. w kasowniku zamontowanym w pociągu „ŁKA” sp. z o.o., dotyczy biletów:
  1. jednorazowych lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi,
  2. jednorazowych strefowych ŁKA zakupionych w biletomacie (MPK-Łódź)
 3. u obsługi pociągu „ŁKA” sp. z o.o.

W przypadku, gdy w pociągu „ŁKA” sp. z o.o. kasownik jest nieczynny lub brak jest kasownika, należy zgłosić się do konduktora/kierownika pociągu w celu nadania cech ważności (legalizacji) biletu. Kierownik pociągu/Konduktor zamieszcza na odwrotnej stronie biletu godzinę  od której rozpoczyna się termin ważności biletu, jednocześnie kasuje bilet za pomocą znakownika (w przypadku kiedy bilet nie został wcześniej skasowany). Jeżeli bilet z naniesionymi danymi, o których mowa powyżej zostanie skasowany w późniejszym terminie w kasowniku, termin ważności takiego biletu liczy się od godziny daty i wpisanej przez kierownika pociągu/konduktora.

W sytuacji braku biletu Podróżny zobowiązany jest niezwłocznie po wejściu do pociągu nabyć bilet w biletomacie mobilnym zainstalowanym w pociągu ŁKA.

Podróżny, który nie dopełni powyższego obowiązku lub odbywa przejazd pociągiem na podstawie nieskasowanego biletu (MPK-Łódź) i/albo bez dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z bezpłatnego przejazdu albo ulgowego biletu, traktowany jest jak podróżny bez ważnego biletu na przejazd pociągiem „ŁKA” sp. z o.o. W tym przypadku obsługa pociągu pobiera opłatę za przejazd i opłatę dodatkową za przejazd bez ważnego biletu, na zasadach określonych w Taryfie przewozowej (ŁKA-TP) oraz Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA).

Określanie terminów ważności biletów strefowych ŁKA w zależności od kanału sprzedaży:

Określanie terminów ważności biletów strefowych ŁKA w zależności od kanału sprzedaży
l.p.
kanał sprzedaży biletów
termin ważności biletu
1.
Kasa biletowa: własna, agencyjna lub innych przewoźników (PKP IC, PR, KM, KW)
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
2.
Stacjonarny automat biletowy (na wybranych dworcach/ przystankach)
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
3.
Bilet wydany w automacie mobilnym (umieszczonym na pociągu ŁKA sp. z o.o.) - bilety jednorazowe (w tym strefowe)
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
 
4.
Terminal mobilny (u obsługi pociągu)
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
5.
Bilet (blankietowy na dopłatę) wydany manualnie przez obsługę pociągu ŁKA sp. z o.o. - bilety jednorazowe (w tym strefowe)
określany w momencie wystawiania biletu i jest wskazany na bilecie
6.
Portal internetowy KOLEO - bilety jednorazowe. Bilety dostępne na stronie internetowej pod adresem: www.koleo.pl
określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie
7.
Biletomat (MPK – Łódź) - bilety jednorazowe strefowe (czasowe).
 1. od skasowania w pociągu „ŁKA” sp. z o.o.;
 2. od skasowania w pojeździe (MPK);
 3. od momentu skasowania przez obsługę pociągu ŁKA.
8. Sklep internetowy e-podrożnik - bilety jednorazowe, bilety okresowe. Bilety dostępne na stronie internetowej pod adresem www.e-podroznik.pl określa podróżny w momencie zakupu biletu i jest wskazany na bilecie

Inne

W przypadku ujawnienia w pociągu podróżnego bez ważnego biletu – obowiązują postanowienia Taryfy przewozowej (ŁKA-TP) oraz Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA).
Dla podróżnych korzystający z przejazdu pociągami „ŁKA” sp. z o.o. na podstawie biletu lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (MPK-Łódź), zasady przewozu rzeczy, psa i roweru są zgodne z przepisami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym z Łodzi.

Skargi i wnioski dotyczące przejazdów pociągami „ŁKA” sp. z o.o. należy kierować bezpośrednio do Spółki „ŁKA” sp. z o.o. zgodnie z Regulaminem (RPO-ŁKA).

Podstawa prawna

 • Taryfa przewozowa (ŁKA-TP);
 • Uchwała Nr XLII/1108/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r.
 • Uchwała Nr XLIII/1135/17 z dnia 15 marca 2017 r.
 • Uchwała Nr XVII/714/19 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2019 r.

Honorowanie biletów odbywa się na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Zarządem Transportu Zbiorowego w Łodzi a „Łódzką Koleją Aglomeracyjną” sp. z o.o.

Przy przejazdach realizowanych środkami lokalnego transportu zbiorowego Miasta Łodzi i pociągami „ŁKA” sp. z o.o. obowiązują przepisy porządkowe i regulaminy właściwe dla danego przewoźnika.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.