Zasady wzajemnego honorowania biletów z Kolejami Mazowieckimi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

zbliżenie na sylwetkę Flirta 3 ŁKA na nim ikony zalet ŁKA komfortu, niezawodności i bezpieczeństwa.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Zasady wzajemnego honorowania biletów z Kolejami Mazowieckimi

HONOROWANIE Z KOLEJAMI MAZOWIECKIMI

W okresie od 29 sierpnia 2021 r. do 11 grudnia 2021 r. w pociągach „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. (dalej: „ŁKA” sp. z o.o.) kategorii ŁKA Sprinter oraz 
w pociągach „Kolei Mazowieckich-KM” sp. z o.o. (dalej: KM) będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów na odcinkach:

Honorowanie dotyczyć będzie wszystkich biletów KM oraz „ŁKA” sp. z o.o. (kategorii ŁKA Sprinter) w terminach kursowania pociągów kategorii ŁKA Sprinter.
Podróżni z biletami KM będą mogli przewieźć bagaż/psa/rower pociągiem ŁKA Sprinter na podstawie ważnego biletu na przejazd, natomiast bilety „ŁKA” sp. z o.o. na przewóz bagażu lub psa, nieodpłatny kupon na przewóz roweru będą honorowane w pociągach KM.

Honorowanie może przestać obowiązywać po wprowadzeniu przepisami prawa obostrzeń dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 i koniecznością ograniczenia liczby podróżnych przewożonych jednocześnie danym pociągiem. 

Honorowanie biletów na odcinku Łowicz Gł. - Kutno:

 1. w pociągach osobowych KM honorowane będą bilety przewoźnika Łódzka Kolej Aglomeracyjna wydane na przejazdy pociągami kategorii ŁKA wg taryfy podstawowej:
 1. jednorazowe normalne lub z ulgami  ustawowymi,
 2. okresowe odcinkowe imienne  na przejazdy "w jedną stronę" lub  i "tam i z powrotem":
 1. na przewóz roweru, psa, bagażu podręcznego.
 1. w pociągach uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną kategorii ŁKA honorowane będą bilety wydane na przejazdy pociągami osobowymi KM (z kas biletowych i z kas mobilnych, z biletomatów, w tym również bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej):
 1. wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymi w  bezpośredniej relacji Warszawa - Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),
 2. sieciowe KM,
 3. dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej - wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej. (Zasady odprawy UUT)."

Honorowanie biletów na odcinku Radom – Drzewica:

Koleje Mazowieckie w pociągach osobowych KM kursujących na odcinku Radom – Drzewica  honorują zakupione w kasach biletowych i w pociągu kategorii ŁKA (wydanych z terminali mobilnych) na przejazdy pociągami kategorii ŁKA następujące bilety: 

 1. jednorazowe wg taryfy podstawowej: normalne lub z ulgami ustawowymi i ulgą handlową 50%; 
 2. jednorazowe wg oferty specjalnej „Taniej za Tomaszów” na odcinku Drzewica – Radom;
 3. okresowe odcinkowe imienne: 
  • tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej lub z ulgą handlową 50%, 
  • miesięczne wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50%,
 4. bezpłatne kupony (jednorazowe lub miesięczne) na przewóz rowerów;
 5. bilety na przewóz psa, bagażu podręcznego lub wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd.
   

Ponadto ŁKA i KM wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 2. przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
 3. utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

 1. odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.
   

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.