Zasady wzajemnego honorowania biletów z Kolejami Mazowieckimi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Baner przedstawia zdjęcia atrakcji turystycznych w województwie, do których można dojechać ŁKA.

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Zasady wzajemnego honorowania biletów z Kolejami Mazowieckimi

Honorowanie biletów z Kolejami Mazowieckimi

W terminie do 30 kwietnia 2022 r. na wspólnie obsługiwanych przez KM i ŁKA odcinkach: Łowicz Główny – Kutno i Drzewica – Radom Główny honorowane są:

 1. w pociągach uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną kategorii ŁKA -bilety wydane na przejazdy pociągami KM (z kas biletowych stacjonarnych i mobilnych, wydanych w systemie IKM, z biletomatów stacjonarnych, w tym również bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej):
  1. sieciowe KM,
  2. wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymi w bezpośredniej relacji Warszawa - Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),
  3. wg oferty specjalnej obowiązującej na odcinku Radom Główny – Drzewica,
  4. dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej – wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT).
 2. w pociągach uruchamianych przez Koleje Mazowieckie (KM) - bilety przewoźnika Łódzka Kolej Aglomeracyjna wydane z kas biletowych i w terminali mobilnych na przejazdy pociągami kategorii ŁKA:
  1. jednorazowe:
   • wg taryfy podstawowej: normalne lub z ulgami ustawowymi i ulgą handlową 50%,
   • wg oferty specjalnej „Taniej za Tomaszów” na odcinku Drzewica – Radom Główny,
  2. okresowe odcinkowe imienne:
   • tygodniowe i kwartalne: wg taryfy normalnej lub z ulgą handlową 50%,
   • miesięczne: wg taryfy normalnej, z ulgami ustawowymi oraz z ulgą handlową 50%;
   • bezpłatne kupony (jednorazowe lub miesięczne) na przewóz rowerów,
   • na przewóz: psa, bagażu podręcznego lub wózka dziecięcego pod opieką podróżnego – wydanych łącznie z biletem na przejazd,
   • dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej – wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasad odprawy UUT).

UWAGA! Od 1 maja 2022 r. przestają obowiązywać ww. warunki honorowania biletów. 
Natomiast wszystkie bilety zakupione do dnia 30 kwietnia 2022 r. zachowują ważność w terminie określonym na bilecie i będą honorowane na dotychczasowych warunkach z wyjątkiem biletów sieciowych wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasad odprawy UUT).

Dodatkowo osoby, które w związku ze zmianą ww. zasad od dnia 1 maja 2022 roku, zamierzają zrezygnować z przejazdów pociągami uruchamianymi przez „ŁKA” sp. z o.o. zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe (tygodniowe, miesięczne i kwartalne) zakupione najpóźniej 30 kwietnia 2022 roku i ważne na przejazdy w dniu 1 maja 2022 roku lub później, będzie można dokonywać w odstępstwie od terminów wskazanych w § 16 Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt (RPO-ŁKA) (tzn. nawet po upływie odpowiednio: pierwszego, dziesiątego lub trzydziestego dnia terminu ważności biletu), bez potrącania odstępnego, proporcjonalnie do czasu, w jakim nie mogły one zostać wykorzystane.

Przypominamy o nadal ważnych ofertach „Wspólny Bilet” oraz „Wspólny Bilet Samorządowy” (dla kat. poc. ŁKA), które to obowiązują przy przejazdach pociągami „ŁKA” sp. z o.o. oraz pociągami „Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

Ze względu na przebudowę stacji Warszawa Zachodnia w okresie od 29 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. w pociągach „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. (dalej: „ŁKA” sp. z o.o.) kategorii ŁKA Sprinter oraz w pociągach „Kolei Mazowieckich-KM” sp. z o.o. (dalej: KM) będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów na odcinkach:

Honorowanie dotyczyć będzie wszystkich biletów KM oraz „ŁKA” sp. z o.o. (kategorii ŁKA Sprinter) w terminach kursowania pociągów kategorii ŁKA Sprinter.
Podróżni z biletami KM będą mogli przewieźć bagaż/psa/rower pociągiem ŁKA Sprinter na podstawie ważnego biletu na przejazd, natomiast bilety „ŁKA” sp. z o.o. na przewóz bagażu lub psa, nieodpłatny kupon na przewóz roweru będą honorowane w pociągach KM.

Honorowanie może przestać obowiązywać po wprowadzeniu przepisami prawa obostrzeń dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 i koniecznością ograniczenia liczby podróżnych przewożonych jednocześnie danym pociągiem.
potem info. o honorowaniu w Mazovii.

Podróżni z biletami ŁKA będą mogli przewieźć bagaż/psa/rower pociągiem KM na podstawie ważnego biletu na przejazd.

Ponadto ŁKA i KM wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 2. przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
 3. utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

 1. odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.