Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich – Łódzka Kolej Aglomeracyjna


Honorowanie biletów Kolei Mazowieckich

Zasady wzajemnego honorowania biletów z Kolejami Mazowieckimi obowiązującego od 15 grudnia 2019 r.

Honorowanie biletów na odcinku Łowicz Gł. - Kutno:

 1. w pociągach osobowych KM honorowane będą bilety przewoźnika Łódzka Kolej Aglomeracyjna wydane na przejazdy pociągami kategorii ŁKA wg taryfy podstawowej:
 1. jednorazowe normalne lub z ulgami  ustawowymi,
 2. okresowe odcinkowe imienne  na przejazdy "w jedną stronę" lub  i "tam i z powrotem":
 • tygodniowe i kwartalne wg taryfy normalnej,
 • miesięczne wg taryfy normalnej lub z ulgami ustawowymi, oraz
 • miesięczne wg oferty "bilet promocyjny",
 • dla osób uprawnionych  do  ulgowej  usługi  transportowej  -  wydanych  wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej (Zasady odprawy UUT),
 1. na przewóz roweru, psa, bagażu podręcznego.
 1. w pociągach uruchamianych przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną kategorii ŁKA honorowane będą bilety wydane na przejazdy pociągami osobowymi KM (z kas biletowych i z kas mobilnych, z biletomatów, w tym również bilety zakodowane na Karcie Mazowieckiej):
 1. wg oferty specjalnej obowiązującej przy przejazdach pociągami KM uruchamianymi w  bezpośredniej relacji Warszawa - Płock/Gostynin (lub w relacji odwrotnej),
 2. sieciowe KM,
 3. dla osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej - wydanych wg Zasad odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej. (Zasady odprawy UUT)."