Zasady wzajemnego honorowania biletów z Kolejami Mazowieckimi – Łódzka Kolej Aglomeracyjna

Animowany obrazek pociągu jako uzupełnienie bannera

Ułatwienia dla osób niepełnosprawnych

Infolinia

telefon 887-879–980 koszt jak za połączenie lokalne

Wyszukaj połączenie:

Rozkład jazdy dostarcza Koleo

Zasady wzajemnego honorowania biletów z Kolejami Mazowieckimi

HONOROWANIE Z KOLEJAMI MAZOWIECKIMI

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 14 grudnia 2024 r. w pociągach „Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej” sp. z o.o. (dalej: „ŁKA” sp. z o.o.) kategorii ŁKA Sprinter oraz w pociągach „Kolei Mazowieckich-KM” sp. z o.o. (dalej: KM) będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. KM będzie honorować w swoich pociągach na odcinku (i/lub odwrotnie):
  1. Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia;
  2. Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska;
  3. Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna,

   Wszystkie ważne bilety na przejazdy pociągami uruchamianymi przez ŁKA wydane do/ze stacji Warszawa Główna, Warszawa Gdańska, Warszawa Wschodnia.
   Bilety będą honorowane w pociągach KM na każdym z ww. odcinków bez względu na to, na który z nich zostały wydane;
    
 2. ŁKA będzie honorować w swoich pociągach ważne bilety KM na odcinku (i/lub odwrotnie):
  1. Warszawa Zachodnia – Warszawa Wschodnia;
  2. Warszawa Zachodnia – Warszawa Główna;
  3. Warszawa Wschodnia – Warszawa Gdańska.

   Bilety będą honorowane w pociągach ŁKA na każdym z ww. odcinków bez względu na to, na który z nich zostały wydane.

Podróżni z biletami KM będą mogli przewieźć bagaż/psa/rower pociągiem ŁKA Sprinter na podstawie ważnego biletu na przejazd, natomiast bilety ŁKA na przewóz bagażu lub psa, nieodpłatny kupon na przewóz roweru będą honorowane w pociągach KM.

Ponadto ŁKA i KM wzajemnie honorują bilety w przypadku wystąpienia jednej z niżej wymienionych sytuacji:

 1. nieplanowanego odwołania pociągu (wynikającego z przyczyn innych niż zmiana rozkładu jazdy);
 2. przewidywanego opóźnienia pociągu przekraczającego 60 minut;
 3. utraty połączenia przewidzianego w rozkładzie jazdy.

W takich sytuacjach, podróżny na podstawie uzyskanego od upoważnionego pracownika (np. kasjera biletowego, pracownika drużyny konduktorskiej) odpowiedniego poświadczenia o opóźnieniu/odwołaniu pociągu lub utracie połączenia może:

 1. odbyć przejazd pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę do stacji docelowej wskazanej na bilecie;
 2. powrócić do stacji wyjazdu wskazanej na bilecie pociągiem uruchamianym przez drugą Stronę.

W przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej, o honorowaniu biletów drugiego przewoźnika odpowiednie polecenie wydaje dyspozytura przewoźnika.

Honorowanie nie znajduje zastosowania w przypadku:

 1. odwołania pociągu trwającego dłużej niż 24 godziny;
 2. opóźnienia pociągu, odwołania pociągu lub utraty połączenia zaistniałych w związku ze strajkiem Strony.

Archiwum

Zgodnie z wymogami prawa informujemy, że nasz serwis stosuje pliki cookie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one przechowywane przez Państwa przeglądarkę. Więcej szczegółów na stronie Polityka Prywatności.